Den uveitid 2012, Průhonice, 26. října 2012


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 599-600
Kategorie: Sjezdy

Dne 26. října 2012 se v příjemném prostředí průhonického vzdělávacího centra Floret konalo již 6. pracovní setkání očních lékařů s názvem Den uveitid. Akce proběhla pod odbornou garancí doc. MUDr. Šárky Pitrové, CSc., předsedkyně České oftalmologické společnosti při ČLS JEP. Tradiční setkání očních lékařů se zájmem o nitrooční záněty pořádá Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitid Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze pod vedením doc. MUDr. Evy Říhové, CSc.

Tým pracovníků Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid Oční kliniky 1. LF a VFN v Praze pod vedením doc. MUDr. Evy Říhové, CSc.
Tým pracovníků Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid Oční kliniky 1. LF a VFN v Praze pod vedením doc. MUDr. Evy Říhové, CSc.

Dne uveitid se zúčastnilo 175 očních lékařů, v programu zaznělo 20 přednášek autorů z osmi očních pracovišť České republiky. Nitrooční záněty – uveitidy, jakkoliv nepatří svým výskytem k nejčastějším, jsou onemocnění s širokou diferenciální diagnostikou, ohrožující funkci zrakového orgánu a v případě maligních maskujících syndromů i život pacienta. Spolu s diabetickou retinopatií a věkem podmíněnou degenerací jsou uveitidy hlavní příčinou slepoty v rozvinutých zemích.

Sychravý podzimní den začal úvodní přednáškou doc. MUDr. E. Říhové, CSc., ve které popsala zájem o záněty oka, který provázel historii oftalmologie od počátků písemných záznamů. Všem nám připomněla, že poznání je výsledkem dlouhého a namáhavého procesu, kde do sebe jen zvolna a postupně zapadají jednotlivé zkušenosti a pozorování. První dopolední blok pokračoval přednáškou doc. MUDr. J. Heissigerové, Ph.D. a spolupracovníků uveální poradny, ve které uvedla jasný a srozumitelný pohled na současnost léčby uveitid. Zajímavý pohled na léčbu přinesla přednáška „Hodnocení efektivnosti léčby neinfekčních uveitid“ autorů J. Krásná a spol., která vznikla ve spolupráci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVÚT a Oční kliniky FNKV. Byla věnována ekonomické náročnosti léků používaných při léčbě uveitid.

Tento blok přednášek se dále věnoval problematice retinálních vaskulitid, ať již vaskulitidám primárním nebo ve spojení se systémovými chorobami. Přínosnou v tomto směru byla jistě přednáška MUDr. M. Brichové a spol. z Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, která přinesla zhodnocení souboru pacientů s očním postižením, kterého součástí je i vaskulitida, při roztroušené skleróze mozkomíšní. Zajímavý pohled přinesla přednáška MUDr. V. Löfflerové z Liberce, kdy porovnání několika kazuistik poukázalo na nesmírnou rozmanitost klinického obrazu vaskulitid sítnice. Neméně zajímavé bylo sdělení MUDr. D. Klapuchové z očního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, které se zabývalo nitroočním nálezem při antifosfolipidovém syndromu. K této problematice zazněly i další přednášky MUDr. P. Sokačové a spol. z Oční kliniky FNKV „Klinické rozhraní problematiky sarkoidózy“, MUDr. E. Szabó a spol. z Oční kliniky 1. LF UK a VFN „Behcetova nemoc – kazuistika“.

Převážná část přednášek po dopolední přestávce se věnovala infekčním uveitidám. Příspěvek o neuroretinitidě při Lymeské borelióze přednesla D. Petrušková a spol. z Oční kliniky FN Motol. MUDr. D. Jeníčková se spolupracovnicemi z Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid v Praze přednesla výsledky 7letého sledování pacientů s oční toxoplazmózou. Neméně zajímavé byly i další přednášky v tomto bloku „Iritida vyvolaná elektrickým výbojem“ J. Krásného a spol. z Oční kliniky FNKV v Praze, „Intermediální uveitida či pars planitida?“ E. Andrenacciové a spol. z očního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, „HIV – neobvyklé oční nálezy“ A. Landové a spol. z očního oddělení Nemocnice Na Bulovce.

Den uveitid je určen i pro střední zdravotnický personál, proto dopolední program ukončila přednáška zdravotní sestry Aleny Loukotové, která je již mnoho let součástí týmu uveální poradny Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, s názvem Uveální ambulance z pozice sestry.

Den uveitid 2012 zaplnil sál
Den uveitid 2012 zaplnil sál

Po přestávce na oběd, kdy byl čas i na vzájemné diskuze nebo prohlídku výstavy firem s novinkami v oftalmologickém přístrojovém vybavení nebo ve farmaceutické produkci, následoval poslední blok přednášek. Byl věnovaný závažnému tématu, jakým je diagnóza maskujících syndromů, hlavně nitroočního lymfomu. Primární nitrooční lymfom je nejčastější maligní maskující syndrom, tj., nitrooční nález připomíná zánět, ale diagnózou je nezánětlivý proces, v tomto případě nádor. Závažnost tématu dobře vystihly přednášky prim. MUDr. A. Feuermannové, Ph.D. z Oční kliniky LF a FN Hradec Králové „Nitrooční lymfom“ a MUDr. D. Klapuchové z očního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem „Léčba nitroočního lymfomu“, kde v závěru zdůraznily, že diagnóza nitroočního lymfomu je život ohrožující stav a zcela zásadní je jeho včasné rozpoznání a léčba. Další přednášky MUDr. I. Krabcové a spol. z Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze „Diagnostika a terapie u pacienta s primárním nitroočním lymfomem“ a MUDr. B. Bábkové a spol. z Oční kliniky FN Olomouc „Maskující syndrom – maligní melanom“ kazuistickými sděleními dobře doložily závažnost tématu. Doc. MUDr. P. Svozílková, Ph.D. z Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid v Praze připomněla důležitou úlohu diferenciálně diagnostických úvah v uveologii v přednášce „Koincidence CMV retinitidy a nitroočního lymfomu u pacientky se systémovým non-hodgkinským lymfomem“.

MUDr. Dagmar Jeníčková a kolektiv

Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitid Oční kliniky

1. LF UK a VFN

U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

e-mail: DJenickova@seznam.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se