XIV. hradecké pediatrické dny, Hradec Králové, 2. až 3. listopadu 2012


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 602
Kategorie: Sjezdy

Letošní začátek listopadu proběhl v Hradci Králové ve znamení již XIV. hradeckých pediatrických dnů. Do budovy Univerzity HK zamířilo více než 500 registrovaných účastníků, aby si vyměnili zkušenosti z praxe a vyslechli zajímavá sdělení. Vzhledem k celostátnímu pediatrickému kongresu, který se konal v prvém říjnovém týdnu v Liberci a zabýval se základními odbornými tématy péče o děti a dorost, byly celé letošní Hradecké pediatrické dny věnovány kazuistikám. Na letošním setkání zaznělo celkem 52 přednášek.

Odborný program pátečního dne měli lékaři a sestry společný. Zahajovaly jej dvě paralelní interaktivní kazuistiky. Posluchači v jednom sále řešili úskalí iniciální péče o dítě s nově zjištěným diabetem (D. Neumann), ve druhé přednáškové místnosti aktivně procházeli vzácným případem z intenzivní medicíny (L. Eimer). K následujícímu slavnostnímu zahájení kongresu již byla zcela zaplněna hlavní aula budovy. Kromě zdravic vzácných hostů z vedení Fakultní nemocnice, Lékařské fakulty i Odborné společnosti praktických dětských lékařů zazněly také tři skladby v podání členů klarinetového souboru umělecké školy Na Střezině.

První odborný blok byl poté věnován kazuistikám z ordinací praktických lékařů pro děti a dorost. Hovořilo se o pneumokokových onemocněních (K. Štichhauerová), diagnostice chondrodysplasia punctata (M. Kuklík), byli jsme poučeni o možných problémech při léčbě valproátem (E. Gregorová) a seznámeni s případem X-vázané agamaglobulinemie (M. Kreimová). Následující blok s imunologickou tématikou začal poděkováním doc. MUDr. Evě Pařízkové, CSc. a několika dalším lékařkám, jejichž dlouholetá práce byla v minulosti s hradeckou Dětskou klinikou úzce spjata. Poté byly na programu přednášky vzácných hostů – prof. MUDr. Anny Šedivé, CSc. a prof. MUDr. Jindřicha Lokaje, CSc. Závěrečné pojednání o hereditárním angioedému (P. Králíčková) poučilo posluchače o vhodnosti screeningového vyšetření C4 součásti komplementu. V kazuistikách z revmatologie byl znovu připomenut známý fakt, že pečlivé vyšetření dítěte může vést k diagnóze systémového onemocnění u jeho matky (L. Minxová); zopakovali jsme si pravidla diagnostiky lymeské artritidy (V. Němec); diskutovali nad dítětem s otokem kloubu (J. Fráňová) a zhlédli ucelený přehled syndromu periodických horeček (A. Kerekes). Odpoledne uzavřela krátká pracovní schůzka přednosty zdejší Dětské kliniky s primáři dětských oddělení z regionu. Následoval příjemný společenský večer s jazzem v Satchmo clubu u Klicperova divadla, kde si bylo možné promluvit s přáteli, posedět u sklenky nebo si i zatančit.

Na druhý den kongresu již tradičně organizátoři připravili pro lékaře a sestry oddělený odborný program. V ošetřovatelské sekci probíraly sestry mezi sebou a s pozvanými přednášejícími lékaři problematiku péče o nedonošence, děti s neurologickým onemocněním, syndromem krátkého střeva, hemofilií a myasthenií. Náplň pneumatologických kazuistik tvořil případ sufokující stenózující laryngitidy, respiračního selhání při kongenitální myopatii a aspirace zkalené plodové vody u novorozence. Nemalému zájmu se těšila rozprava týkající se právní ochrany sester a přednáška o komunikaci v pracovním kolektivu. Témata pro sestry zakončilo pojednání o nemocích kůže rukou a péči o ně.

Lékaři zahájili kazuistikami z intenzivní medicíny. Prim. V. Vobruba seznámil přítomné s možnostmi extrakorporální membránové oxygenace v pražské VFN. Následovalo sdělení o Goodpastureově syndromu (doc. M. Hladík), zrádné „běžné“ bolesti břicha (D. Kasal), excitotoxicitě po status epilepticus (P. Rozsíval) a neonatálním diabetu (D. Neumann). V kazuistikách alergologických jsme diskutovali o kašli (E. Němcová), diferenciální diagnostice astmatu (doc. J. Chládková) a anafylaktické reakci (I. Krčmová). K práci pediatra neoddělitelně patří problematika sociální a psychologická. Se svými bohatými praktickými zkušenostmi se s námi podělili F. Schneiberg, M. Homolka, A. Hanušová a prof. J. Mareš.

Kazuistiky v bloku varií přinesly případy erektilní dysfunkce u adolescenta (doc. L. Janáčková), několik případů z dermatologické praxe (P. Třeštík), zásady péče o děti s aspirací cizího tělesa (P. Kordač) a připomenutí významu screeningu sluchu (I. Jungwirthová). Kongres zakončily informace o péči o novorozence po hypoxii (J. Lukášková), s perinatální zátěží (M. Chvílová-Weberová) a neurologickou symptomatologií (Š. Štefáčková).

Součástí Hradeckých pediatrických dnů bylo letos opět setkání učitelů škol při dětských odděleních nemocnic. Specifická problematika těchto školských zařízení, jež se ukazují jako velmi potřebná, zasluhuje, aby se o nich mluvilo. Hradecké pediatrické dny jsou zatím jediným fórem, na němž se mohou tito pedagogové vzájemně osobně poznat a společně hledat cesty k řešení obtíží, s nimiž se denně potýkají.

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

Dětská klinika LF a FN v Hradci Králové

Sokolská 281, 500 05 Hradec Králové

e-mail: milan.bayer@fnhk.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se