Pediatrický den
Ostrava, 22. září 2012


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 549-550
Kategorie: Sjezdy

Dne 22. září 2012 proběhla v hotelu Imperial v Ostravě konference, kterou pořádala Klinika dětského lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice v Ostravě a která se pod názvem Pediatrický den dostává do povědomí lékařské veřejnosti. I letos o tom svědčí více než 130 účastníků. Tématem konference byly časté symptomy v dětském věku, jejich příčina a léčba. K jednotlivým symptomům nemocí se ve svých sděleních vyjadřovali odborníci různých pediatrických specializací. Jednalo se o okruhy týkající se horečky, bolesti, zvracení a dušnosti v dětském věku.

V prvním bloku věnovaném tématu horečky vystoupil prof. MUDr. V. Mihál, CSc. (Olomouc) s přednáškou Horečka neznámého původu v postvakcinační éře. Na něj navázali prof. MUDr. L. Kovács, DrSc, MPH (Bratislava) a prof. MUDr L. Podracká, CSc. (Košice) s přednáškami o syndromu periodické horečky a o významu C-reaktivního proteinu v diagnostice zánětu.

Zahájení konference – vlevo as. MUDr. Mgr.T. Kuhn, vpravo doc. MUDr. M. Hladík, Ph.D.
Zahájení konference – vlevo as. MUDr. Mgr.T. Kuhn, vpravo doc. MUDr. M. Hladík, Ph.D.

Následoval blok s tématem bolesti, který uvedla primářka MUDr. M. Kunčíková (Ostrava) pohledem neurologa na bolest v dětství. Následně MUDr. J. Duda spolu s prim. MUDr. B. Trávníčkem (Ostrava) pojednali o analgosedaci u dětí. Dětští kardiologové prim. MUDr. T. Gruszka a MUDr. J. Pavlíček, Ph.D. (Ostrava) přiblížili hrudní bolest u dětských pacientů. Druhý blok zakončil MUDr. R. Honzák, CSc (Praha) pohledem na bolest z hlediska psychiatra a v praxi prokázal, že smích je jedním z hlavních léčebných prostředků na mnohé bolesti.

Odpolední blok věnovaný častému příznaku u dětí – zvracení – uvedl doc. MUDr. T. Honzík Ph.D. (Praha) v souvislosti s dědičnými metabolickými chorobami. Navazovalo sdělení as. MUDr. V. Richtera, Ph.D. (Ostrava), který rozebral příčiny zvracení u stavů řešitelných chirurgem. Očekávané sdělení RNDr. Kurky, CSc. a RNDr. Staňkové, Ph.D. (Ostrava) bohužel neproběhlo, protože všichni toxikologové byli plně vytíženi analýzami v laboratořích v souvislosti s epidemií intoxikací metanolem v nelegálním alkoholu. Blok byl ukončen závěrečnou přednáškou MUDr. R. Klosové a prim. MUDr. R.  Poláčkové (Ostrava) týkající se zvracení novorozenců.

Auditorium Pediatrického dne v Ostravě
Auditorium Pediatrického dne v Ostravě

Poslední, čtvrtý blok přiblížil téma dušnosti u dětí. Z pohledu anesteziologa a intenzivisty o něm hovořil MUDr. J. Divák (Ostrava), z pohledu dětského pulmologa MUDr. J. Čermáková (Ostrava), z pohledu otolaryngologa MUDr. L. Čábalová (spoluautor doc. MUDr. P. Komínek, Ph.D.) (Ostrava) a z pohledu dětského kardiologa MUDr. J. Pavlíček, Ph.D. a prim. MUDr. T. Gruszka (Ostrava).

Na konferenci také zazněly dvě sesterské přednášky: sdělení Mgr. M. Hlávkové o managementu bolesti na dětské resuscitační jednotce a Mgr. Z. Říhové o akutním onemocnění dýchacích cest z pohledu sestry.

Během konference byli účastníci vyzváni k písemné anketě a k jejímu hodnocení. Jsme rádi, že setkání vyznělo pozitivně, ale také vítáme náměty a připomínky, které využijeme v dalších ročnících.

Všechny přednášky byly vydány in extenso v recenzovaném sborníku s názvem Pediatrie dnes 1; ISBN 978-80-260-3019-5; 65 stran.

Další Pediatrický den Kliniky dětského lékařství proběhne 21. září 2013.

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.

přednosta Kliniky dětského lékařství

as. MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn

zástupce přednosty pro vědu a výuku

Lékařská fakulta OU a FN Ostrava

tř. 17. listopadu 1790, 708 52 Poruba

e-mail: michal.hladik@fno.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se