Krajský dermatovenerologický seminář
Rytířsko u Jihlavy, 11. září 2012


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 548
Kategorie: Sjezdy

Dne 11. září 2012 se v penzionu Rytířsko nedaleko Jihlavy uskutečnilo setkání dermatovenerologů kraje Vysočina a přizvaných hostů. Setkání bylo zorganizováno lékaři kožního oddělení Nemocnice Jihlava, MUDr. Zuzanou Nevoralovou, Ph.D. a MUDr. Štefanem Dubáněm, ve spolupráci s ČLK ČR. Hlavním tématem byly kazuistiky z oblasti dermatovenerologie. Akce byla zařazena do akcí garantovaných ČLK a ČDS a byla hodnocena kreditními body. Zúčastnilo se jí asi 30 lékařů z celého kraje Vysočina a přizvaní hosté.

Seminář zahájil ředitel Nemocnice Jihlava MUDr. Lukáš Velev. Vyzdvihl podíl kožního oddělení Nemocnice Jihlava na vzdělávání lékařů celého kraje. Na programu setkání bylo šest zajímavých odborných přednášek a několik krátkých firemních sdělení. Odborný program zahájil host – primář MUDr. Josef Leichter z Litomyšle. Přednesl přednášku s názvem Případy z praxe. Uvedl v ní deset kazuistik zajímavých kožních chorob, např. svrabu, červenky, pemphigus vulgaris, syfilis a dalších. U každého případu rozebral anamnézu, klinický obraz včetně fotografií, doprovodná vyšetření a léčbu. Cesta k diagnóze nebyla vždy jednoduchá a uvedené kazuistiky byly důkazem nutnosti komplexního prošetřování pacientů v řadě případů. Nejzávažnější chorobou byl pemphigus vulgaris, který, pokud není léčen (výjimečně i při léčbě), je stále smrtelnou chorobou. Následovaly tři přednášky lékařek z jihlavské nemocnice. MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. uvedla Zajímavé kazuistiky z Jihlavy. Všechny případy se týkaly kožních tumorů, jejichž počet na kožní ambulanci Nemocnice Jihlava stále narůstá. Uvedeny byly bazaliom, morbus Bowen, spinaliom, morbus Paget a maligní melanom. K nejtěžším referovaným případům patřil rozsáhlý destruující spinaliom u 58letého pacienta. Tumor byl původně lokalizovaný pouze na pravém boltci, později došlo k rozsáhlé progresi postihující měkké tkáně pravé poloviny obličeje a skelet báze lební. Radioterapie vedla jen k částečné regresi, nyní je pacient na chemoterapii, jejíž efekt ale bývá problematický. Další uvedený, 56letý pacient s 15–20letou anamnézou tumoru v oblasti frontoparietální vpravo byl operován a léčen radioterapií. Histologickým vyšetřením byl opakovaně prokázán bazaliom. V květnu 2012 byl odeslán k dalšímu prošetření do Melanomové komise Nemocnice Jihlava (která nově pracuje v kraji Vysočina pod vedením profesora J. Žaloudíka od 1. ledna 2012 – poznámka autorky). Kontrolní NMR mozku prokázala stacionární meningeom, incisuru tentorii, stav po frontální kraniektomii vpravo s resekci skalpu a přítomnost aktivní nádorové tkáně prakticky celého defektu skalpu. Metabolický celotělový PET pak ukázal tři metabolicky aktivní metastázy plic, suspektní metastázu pravé nadledviny a velkou metastázu v měkkých tkáních vpravo ve frontotemporozygomatické oblasti. Je plánována probatorní excize ze suspektních metastáz v plicích. Pokud budou prokázány (a tedy vyloučen souběžný jiný tumor), pak půjde o extrémně vzácný případ metastazujícího bazaliomu a pacient bude zařazen do studijního programu léčby preparátem vismodegib. Ten povede na kožní klinice FNKV profesor Petr Arenberger, předseda dermatovenerologické společnosti. Preparát vismodegib je novou léčebnou možností pro devastující a metastazující bazocelulární karcinom. MUDr. Ivana Vybíralová přednesla zajímavou kazuistiku Lupus tumidus. Kromě samotného velmi dobře obrazově dokumentovaného případu uvedla podrobný rozbor choroby včetně diagnostických a léčebných možností. Lupus tumidus je vzácnou variantou lupusu, hlavními léčebnými opatřeními je fotoprotekce, terapii lokálními kortikoidy a léčba antimalariky. MUDr. Marie Policarová si vybrala jako téma pro svoji přednášku exantém u dítěte. Až opakovaná podrobná anamnéza a histologické vyšetření vedlo k závěru, že kožní obtíže byly způsobeny poštípáním štěnicemi. Byl uveden popis tohoto parazita a opět i preventivní a léčebná opatření. Po přestávce vystoupila lékařka z dermatovenerologické ambulance Nemocnice v Novém Městě na Moravě MUDr. Věra Němcová. Přednesla kazuistiku z venerologie. Podrobné vyšetření pacienta ukázalo postižení syfilis ve II. stadiu s kožními i neurologickými příznaky. Pro diagnostiku bylo kromě anamnézy, kliniky a sérologického vyšetření z krve nutné i vyšetření mozkomíšního moku. Léčebně byly aplikovány vysoké dávky penicilinu. U pacienta byla provedena řádná depistáž a je plánována dlouhodobá dispenzarizace. Lékařka uvedla velmi podrobný popis neurologických příznaků u všech stadií syfilis. Je nutné podotknout, že venerologie se stává stále významnější součástí oboru dermatovenerologie. V závěrečné přednášce MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. Co nového na kongresu AAD v San Diegu? uvedla nejdříve zajímavý fakt, že AAD (American Academy of Dermatology) na rozdíl od Evropy nezaujímá venerologii. Letošního jubilejního 70. kongresu (který je organizován jedenkrát ročně) se zúčastnilo rekordních 19 342 účastníků z celého světa. Program sestával z kurzů, sympozií, interaktivních sekcí, workshopů, free communications a What´s new sekcí. Bohužel na většině nejzajímavějších sekcí byla nutná rezervace účasti předem. Program doplnily e-postery a výstavy farmaceutických firem. Nejzajímavějšími tématy přednášek byly jako již tradičně lupénka a možnosti její léčby biologicky a souhrnné přednášky What’s New.

Seminář v Rytířsku měl jako již tradičně velmi milou a přátelskou atmosféru. Je organizován pravidelně třikrát ročně, a tak se již všichni těšíme na další seminář na konci letošního roku.

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.

Kožní oddělení Nemocnice Jihlava, p. o.

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

e-mail: znevoralova@atlas.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se