Konzultační den – pracovní lékařství a hygiena práce
Praha, 17. března 2011


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 408-409
Kategorie: Sjezdy

Dne 17. března 2011 proběhl ve Státním zdravotním ústavu v Praze konzultační den věnovaný pracovnímu lékařství a hygieně práce.

V dopolední části programu byly předneseny aktuální informace o počtu a struktuře uznaných nemocí z povolání v České republice v roce 2010 tak, jak byly evidovány v Registru nemocí z povolání, který je spravován na SZÚ, centru hygieny práce a nemocí z povolání. Dále byla přednesena problematika profesionálních onemocnění ve vazbě na expozice rizikovým faktorům, které jsou evidovány v Informačním systému kategorizace prací. Největší problém v posledních letech představují profesionální onemocnění zejména nervů a šlachových úponů horních končetin způsobených nadměrnou jednostrannou zátěží a vibracemi. Ve srovnání s minulými lety byl v roce 2010 zaznamenán i vyšší počet osob s profesionálním astmatem nebo exogenní alergickou alveolitidou v důsledku expozice diisokyanátům. Prezentované informace jsou každoročně publikovány, v posledních letech v časopisu Praktický lékař. Součástí prezentací bylo i ohlédnutí se za dvacetiletou historií existence Registru nemocí z povolání a desetiletým výročím založení Informačního systému kategorizace prací.

Odpolední část programu byla věnovaná problematice karcinogenity, kdy zazněly dvě vynikající přednášky kolegů z Ústavu experimentální medicíny AV ČR shrnující mimo jiné i faktory individuální vnímavosti v genotoxicitě a karcinogenitě xenobiotik.

Převážná většina prezentací je rovněž dostupná na webových stránkách SZÚ:

http://www.szu.cz/centrum-pracovniho-lekarstvi

MUDr. Beatrica Dlouhá
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
e-mail: bdlouha@szu.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.