Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. šedesátníkem (25. 5. 1951)


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 415-416
Kategorie: Osobní zprávy

Jubilanta – Aleše Žáka znám od doby, kdy docházel jako student na IV. interní kliniku, tedy bezmála 40 let. Zhruba po dvouleté popromoční epizodě, kterou absolvoval na interně v příbramské nemocnici se vrátil na „mateřskou kliniku“, aby zde absolvoval dnes už málo vídaný kariérní žebříček od sekundárního lékaře (1976) po přednostu kliniky (2000).


Od počátku působení na klinice se orientoval na poruchy metabolismu tuků, a to jak z hlediska vztahu vybraných dietních faktorů k patogenezi a prevenci hyper-lipoproteinémií a diabetes mellitus 2. typu, tak lipoperoxidaci, složení LDL a riziku kardiovaskulárních chorob. Později rozšířil svůj zájem o nové faktory v diagnostice, patogenezi a prognóze nutričních poruch, totiž významu myostatinu a lathosterolu, ale rovněž i o interakci dietních faktorů a některých genových polymorfismů v patogenezi aterogenních dyslipidémií s hyperapolipoproteinémií. V poslední době soustředil zájem o vyšetření antioxidační rovnováhy a některých polymorfismů paraoxonázy 1 u pacientů s různými onemocněními pankreatu.

Vynikající student se stal nejen klinickým badatelem v nejlepším smyslu slova, ale i klinikem – internistou se širokým rozhledem, který byl příznačný spíš pro naše učitele než superspecializované současníky. Navzdory tomu se prosadil i jako zodpovědný manažér. Dokladem toho je skutečnost, že kliniku převzal v době, kdy v rámci Všeobecné fakultní nemocnice došlo k restrukturalizaci interních klinik, která pro tu naši znamenala ztrátu tradičního oboru angiologie, jejíž základy položil prof. MUDr. Bohumil Prusík, a rozšíření druhého pilotního oboru kliniky, totiž hepatogastroenterologie se všemi důsledky včetně značných personálních změn. Připočteme-li k tomu postupnou redukci lůžek na současných 81, přičemž 16 z nich jsou intenzivní a 8 intermediárních, je zřejmé, že při zachování povinnosti vůči rajónním nemocným a superksoniliární službě v některých segmentech hepatogastroenterologie a intenzivní péče to byla a je řídící a koordinační činnost mimořádně náročná.

Tato manažerská činnost však nikterak neovlivnila jeho činnost pedagogickou a publikační. Vedle obvyklé pregraduální výchovy ve formě přednášek a seminářů se podílí, resp. podílel na postgraudální přípravě sedmi studentů v doktorandském studiu. Je autorem více než 300 publikací, jeho H-index = 8 a citační ohlas ve WoS a Scopus cca 190. Může se pochlubit řadou uznání, a mj. mu byla udělena Národní cena prof. Josefa Charváta (1995).

Jeho pracovní vytíženost násobí členství v několika odborných společnostech a redakčních radách odborných periodik.

Je nepochybné, že jeho život značně ovlivnila náhlá smrt jeho mladé ženy nedlouho po narození jejich dcery. Je o něm známo, že dceři, která nyní působí jako lékařka, a matce vždy věnoval a věnuje po celá léta mimořádnou péči a pozornost, která je jeho přáteli a spolupracovníky vnímána jako jeden z jeho charakteristických rysů.

Mezi jeho záliby patří výtvarné umění, historie a literatura, kterou sleduje s vybraným vkusem kultivovaného čtenáře.

Portrét jubilanta bych rád doplnil o jeho vlastní slova, kterými svého času reagoval na anketu „Co pro mne znamená Všeobecná nemocnice? Odpověď totiž umocňuje můj dnešní pohled a vlastně objasňuje motivaci trvale vypjatého pracovního nasazení prof. A. Žáka.

Řekl tehdy: „Všeobecná nemocnice a její budovy v blízkosti Karlova náměstí mají pro mne mimo jiné význam kulturně-historický. V této souvislosti bych chtěl konstatovat, že občan vnímá řadu lékařských institucí subjektivně podle toho, kde pracují specialisté různých oborů a kde mají nejmodernější zařízení, ale uniká mu však, že tato zdravotnická zařízení – a to speciálně zde v Praze v blízkosti Karlova náměstí – byla postupně budována a zasazena do historicky památkové zóny starých klášterů, ústavů šlechtičen, paláců a kostelů velké umělecké ceny. Všeobecná nemocnice ale pro mne představuje především lidské společenství. Ve většině případů je vytvářené nejen špičkovými odborníky nejrůznějších medicínských oborů a specializací, ale především osobnostmi, se kterými sice nebylo někdy snadné, ale o to cennější pracovat, učit se od nich a prožít zde významnou část života. V současné době pro mne představuje Všeobecná nemocnice svým myšlenkovým, lidským a materiálním potenciálem a jejich spojením s kvalitou léčebně-preventivní péče, vědecko-výzkumné činnosti a výuky prototyp moderní fakultní nemocnice.“

Milý Aleši, upřímně Ti přeji, aby se Ti i v příštích letech dařilo úspěšně zvládat četné úkoly, které dnes a denně generuje klinické pracoviště, abys byl zdráv a aby Ti práce pro kliniku byla i nadále Tvým nejoblíbenějším koníčkem

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. a spolupracovníci
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se