8. mezinárodní konference o poruchách příjmu potravy a obezitě
Praha, 3.–5. března 2011


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 407
Kategorie: Sjezdy

Konference o poruchách příjmu potravy (PPP) s mezinárodní účastí se konají od roku 1997. Osmá konference se uskutečnila ve dnech 3. až 5. března 2011 na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze 2. Byla zaměřena především na prevenci PPP s použitím nových technologií. Dle dlouholeté koncepce zvyšuje odborné znalostí lékařů a dalších odborníků podílejících se na léčbě a má být příležitostí k interdisciplinární komunikaci i prevenci před vyhořením.

V posledních desetiletích vědomosti o onemocnění výrazně narůstají, ale postoj společnosti i některých odborníků se změnil jen málo (strach ze stigmatizace, stud ze selhání v dosažení ideální krásy, nezdravé pojetí zdravého životního stylu, bagatelizace problému a včasné léčby). Nárůst PPP poukazuje na nedostatečné preventivní programy u nás. Jsou málokdy podloženy výzkumem rizikových faktorů a účinných faktorů léčby. Někteří terapeuti mají dojem, že jim výzkum už nic pro klinickou praxi nepřináší. Vzrůstá počet terapeutů, kteří mají sami s PPP zkušenosti. I to ovlivňuje postoje k onemocnění a k hledání nových přístupů. Těmito otázkami a významem terapeutického vztahu (v kontrastu s novými technologiemi) se na konferenci zabýval prof. Walter Vandereycken z Belgie. 

Před zahájením konference
Obr. 1. Před zahájením konference

Poprvé byl na konferenci  paralelní program v angličtině. Pozvání k odbornému vystoupení přijali světoví odborníci: Jim Mitchell, Ross Crossby, Steve Wonderlich, Cindy Bulik z USA, Andreas Karwautz z Rakouska, Ivan Eisler z Velké Británie, Hans Kordy, Steffi Bauer, Martina DeZwann z Německa, Roger Adan a Annemarie van Elburg z Holandska, Ferenc Tury z Maďarska, Paolo Machado z Portugalska, Ulrike Schmidt a Iain Campbell z Velké Británie a Francois Lang z Francie a další. V anglické sekci vystoupili s problematikou obezitologie a diabetologie a PPP prof. M. Haluzík a MUDr. L. Brunerová. České sekce se více zaměřily na nové terapeutické metody, terapii komorbidních onemocnění (např. ADHD a PTSD) a psychologicko-psychiatrickou léčbu obézních pacientů podstupujících bariatrické operace. V sekci posterů byla prezentována současná genetická a epigenetická problematika (např. význam BDNF).

Konferenci pořádala Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Sekce pro poruchy příjmu potravy PS ČLS JEP a Svépomocná asociace pro pacienty s PPP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy, děkana 1. lékařské fakulty a ředitelky VFN. Spolupořadatelem byl INTACT, mezinárodní projekt Marie Curie, na kterém participovalo devět Center „of Clinical Excellence“ ze zemí Evropské unie. Ten podporoval výzkum postgraduálních studentů medicíny a psychologie, zaměřených na PPP a jejich výměnu mezi Centry. Konference byla závěrečným sympoziem projektu s názvem „Innovations in health services for patients with eating disorders“ a umožnila prezentovat výsledky zaměřené na inovační programy v léčbě a prevenci PPP. Preventivní programy tedy prezentovali mladí lidé, kteří využívají nové technologie (sociální sítě, internet) nejčastěji. Nové technologie, např. internetové chaty pro rodiče pacientů s PPP, mohou usnadnit první kroky k získání informací o nemoci a podpořit ve vyhledání specializované péče. Ověřený internetový program bude dále v několika zemích EU (včetně ČR) používán v rámci projektu PRO-YOUTH, který byl na konferenci představen.

Od roku 2007 jsou organizovány také samostatné specializované workshopy pro nelékařské profese (pedagogy, sociální pracovnice, fyzioterapeuty a střední zdravotnický personál). Nové téma přinesl například videomateriál pro matky trpící PPP.

Závěrečný ceremoniál proběhl v historické aule Karolina. Za přítomnosti prorektora Karlovy Univerzity prof. J. Škrhy a přednosty Psychiatrické kliniky prof. J. Rabocha byla předána cena Františka Faltuse prof. Cindy Bulik z Univerzity of North Carolina za přínos ve výuce v projektu INTACT.

Pořadatelé doufají, že konference přinesla nové poznatky i kontakty, které podpoří  další klinickou praxi i výzkum v oblasti PPP.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2
e-mail: hana.papezova@vfn.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se