8. mezinárodní konference o poruchách příjmu potravy a obezitě
Praha, 3.–5. března 2011


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 407
Kategorie: Sjezdy

Konference o poruchách příjmu potravy (PPP) s mezinárodní účastí se konají od roku 1997. Osmá konference se uskutečnila ve dnech 3. až 5. března 2011 na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze 2. Byla zaměřena především na prevenci PPP s použitím nových technologií. Dle dlouholeté koncepce zvyšuje odborné znalostí lékařů a dalších odborníků podílejících se na léčbě a má být příležitostí k interdisciplinární komunikaci i prevenci před vyhořením.

V posledních desetiletích vědomosti o onemocnění výrazně narůstají, ale postoj společnosti i některých odborníků se změnil jen málo (strach ze stigmatizace, stud ze selhání v dosažení ideální krásy, nezdravé pojetí zdravého životního stylu, bagatelizace problému a včasné léčby). Nárůst PPP poukazuje na nedostatečné preventivní programy u nás. Jsou málokdy podloženy výzkumem rizikových faktorů a účinných faktorů léčby. Někteří terapeuti mají dojem, že jim výzkum už nic pro klinickou praxi nepřináší. Vzrůstá počet terapeutů, kteří mají sami s PPP zkušenosti. I to ovlivňuje postoje k onemocnění a k hledání nových přístupů. Těmito otázkami a významem terapeutického vztahu (v kontrastu s novými technologiemi) se na konferenci zabýval prof. Walter Vandereycken z Belgie. 

Před zahájením konference
Obr. 1. Před zahájením konference

Poprvé byl na konferenci  paralelní program v angličtině. Pozvání k odbornému vystoupení přijali světoví odborníci: Jim Mitchell, Ross Crossby, Steve Wonderlich, Cindy Bulik z USA, Andreas Karwautz z Rakouska, Ivan Eisler z Velké Británie, Hans Kordy, Steffi Bauer, Martina DeZwann z Německa, Roger Adan a Annemarie van Elburg z Holandska, Ferenc Tury z Maďarska, Paolo Machado z Portugalska, Ulrike Schmidt a Iain Campbell z Velké Británie a Francois Lang z Francie a další. V anglické sekci vystoupili s problematikou obezitologie a diabetologie a PPP prof. M. Haluzík a MUDr. L. Brunerová. České sekce se více zaměřily na nové terapeutické metody, terapii komorbidních onemocnění (např. ADHD a PTSD) a psychologicko-psychiatrickou léčbu obézních pacientů podstupujících bariatrické operace. V sekci posterů byla prezentována současná genetická a epigenetická problematika (např. význam BDNF).

Konferenci pořádala Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Sekce pro poruchy příjmu potravy PS ČLS JEP a Svépomocná asociace pro pacienty s PPP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy, děkana 1. lékařské fakulty a ředitelky VFN. Spolupořadatelem byl INTACT, mezinárodní projekt Marie Curie, na kterém participovalo devět Center „of Clinical Excellence“ ze zemí Evropské unie. Ten podporoval výzkum postgraduálních studentů medicíny a psychologie, zaměřených na PPP a jejich výměnu mezi Centry. Konference byla závěrečným sympoziem projektu s názvem „Innovations in health services for patients with eating disorders“ a umožnila prezentovat výsledky zaměřené na inovační programy v léčbě a prevenci PPP. Preventivní programy tedy prezentovali mladí lidé, kteří využívají nové technologie (sociální sítě, internet) nejčastěji. Nové technologie, např. internetové chaty pro rodiče pacientů s PPP, mohou usnadnit první kroky k získání informací o nemoci a podpořit ve vyhledání specializované péče. Ověřený internetový program bude dále v několika zemích EU (včetně ČR) používán v rámci projektu PRO-YOUTH, který byl na konferenci představen.

Od roku 2007 jsou organizovány také samostatné specializované workshopy pro nelékařské profese (pedagogy, sociální pracovnice, fyzioterapeuty a střední zdravotnický personál). Nové téma přinesl například videomateriál pro matky trpící PPP.

Závěrečný ceremoniál proběhl v historické aule Karolina. Za přítomnosti prorektora Karlovy Univerzity prof. J. Škrhy a přednosty Psychiatrické kliniky prof. J. Rabocha byla předána cena Františka Faltuse prof. Cindy Bulik z Univerzity of North Carolina za přínos ve výuce v projektu INTACT.

Pořadatelé doufají, že konference přinesla nové poznatky i kontakty, které podpoří  další klinickou praxi i výzkum v oblasti PPP.

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2
e-mail: hana.papezova@vfn.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se