Spolek lékařů českých v Praze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 83
Kategorie: Zprávy

Spolek lékařů českých v Praze pořádá v lednu, únoru a v březnu 2011 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 31. LEDNA 2011

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN
přednosta: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Klausův večer
Onkogynekologie

Koordinátor: prof. MUDr. David Cibula, CSc.

 1. A. Martan, D. Cibula: Úvod (5 min)
 2. J. Sláma: HPV infekce a možnosti její prevence (10 min)
 3. P. Freitag: Audit konizací pro CIS děložního hrdla (10 min)
 4. M. Zikán: Dědičná dispozice ke vzniku zhoubných nádorů – situace v České republice (10 min)
 5. D. Fischerová: Přínos UZ pro managnent zhoubných gynekologických nádorů (10 min)
 6. I. Pinkavová: Význam UZ pro fertilitu šetřící léčbu karcinomu děložního hrdla (10 min)
 7. D. Cibula: Vývoj chirurgické léčby karcinomu děložního hrdla (10 min)

Diskuze

DNE 7. ÚNORA 2011

Přednáškový večer I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Kukulův večer
Novinky v úrazové chirurgii

Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

 1. Z. Krška: Úvod (5 min)
 2. Z. Krška, J. Šváb, M. Zeman: Vývoj úrazové chirurgie (8 min)
 3. K. Kudrna: Trendy v léčbě zlomenin horného konce humeru (8 min)
 4. F. Burget: Traumatologie oblasti lokte (8 min)
 5. J. Kraus: Problematika zlomenin v oblasti zápěstí (8 min)
 6. V. Volf: Jsou zlomeniny v oblasti horního konce femuru vyřešené? (8 min)
 7. M. Sedlář: Miniinvazivní diagnostika a léčba kloubních poranění (8 min)

Diskuze

DNE 14. ÚNORA 2011

Přednáškový večer III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
přednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Charvátův večer
Novinky v terapii endokrinních onemocnění

Koordinátor: prof. MUDr. Václav Hána, CSc.

 1. V. Hána: Úvod (5 min)
 2. J. Jiskra: Novinky v terapii tyreopatií (15 min)
 3. J. Ježková: Využití Leksellova gamma nože v léčbě adenomů hypofýzy (15 min)
 4. I. Raška: Asymptomatická primární hyperparathyreóza (15 min)
 5. B. Štrauch: Současné terapeutické přístupy u prim. aldosteronismu (15 min)

Diskuze

DNE 21. ÚNORA 2011

Slavnostní přednáškový večer Spolku lékařů českých v Praze
předseda: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Maydlova přednáška
Dějiny traumatologie na I. chirurgické klinice VFN v Praze

Přednáší: prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc.

DNE 28. ÚNORA 2011

Přednáškový večer 1. interní kliniky 3. LF UK a FNKV
Přednosta: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

Jonášův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

 1. J. Horák: Úvod (5 min)
 2. M. Valešová, L. Halman: Dva případy syndromu Churg-Straussové (10 min)
 3. M. Mokrejšová: Vliv aliskirenu na ACR u pacienta s IgA neuropatií (10 min)
 4. K. Krátká, M. Havrda, J. Žabka, I. Rychlík, J. Votruba: Nemocný s plicními komplikacemi Wegenerovy granulomatózy (10 min)
 5. M. Grussmannová, M. Mokrejšová: Pacient s akutním renálním selháním při erysipelu a bilaterální bronchopneumonii (10 min)
 6. M. Havrda, K. Krátká, M. Ullrych, Z. Vernerová: Nemocný s parainfekční glomerulonefritidou při ventrikuloperitoneálním zkratu (10 min)
 7. O. Remeš, J. Žabka, M. Benýšková: Intersticiální plicní postižení po léčbě nitrofurantoinem – nitrofurantoinová plíce (10 min)

Diskuze

DNE 7. BŘEZNA 2011

Přednáškový večer 2. interní kliniky 3. LF UK a FNKV
Přednosta: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Syllabův večer
Večer věnovaný prof. MUDr. Jiřímu Syllabovi

Koordinátor: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

 1. M. Anděl: Úvod: (5 min)
 2. M. Anděl: Prof. Jiří Syllaba: diabetolog, internista, vědec a klinický učitel – život propojující klasické hodnoty s modernismem (10 min)
 3. J. Trnka: Jak překonat rozdělení preklinických a klinických oborů ve výuce (10 min)
 4. Z. Vernerová: Jak se vyučuje patologie v Nottingham (10 min)
 5. D. Marx: Srovnání hodinových dotací výuky na českých a vybraných evropských lékařských fakultách (15min)
 6. M. Anděl: Měnící se curriculum výuky medicíny na 3. lékařské fakultě UK (15 min)

Diskuze

DNE 14. BŘEZNA 2011

Přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM
Přednosta: prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.

Seklův večer
Novinky v reprodukční a psychiatrické genetice

Koordinátor: prof. MUDr. Petr Goetz, DrSc.

 1. P. Goetz: Úvod (5 min)
 2. M. Macek, sr.: Farmakogenetické využití polymorfismu receptoru FSH (15 min)
 3. J. Diblík: Nové referenční hodnoty WHO pro spermiogram (15 min)
 4. H. Kuželová: Farmakogenetika u ADHD (15 min)
 5. M. Vlčková: Submikroskopické aberace u pacientů s mentální retardací (15 min)

Diskuze

DNE 21. BŘEZNA 2011

Přednáškový večer II. interní kliniky 1. LF UK a VF
Přednosta: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Pelnářův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

 1. A. Linhart: Úvod (5 min)
 2. M. Pšenička, E. Kejřová, S. Magage, J. Gandalovičová, A. Linhart: Upgrade na biventrikulární kardiostimulaci u pacientů se srdečním selháním navozeným stimulací pravé komory (15 min)
 3. S. Magage, M. Pšenička, E. Kejřová, M. Válek, A. Linhart: Implantabilní defibrilátory – naše zkušenosti (15 min)
 4. J. Šimek, D. Wichterle, Š. Havránek, M. Pšenička: Nefarmakologická léčba fibrilace síní (15 min)
 5. D. Wichterle, J. Šimek, Š. Havránek, M. Pšenička: Katetrizační léčba komorových tachykardií (15 min)

Diskuze

DNE 28. BŘEZNA 2011

Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol
Přednosta: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Kafkův večer – dětská chirurgie

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

 1. J. Šnajdauf: Úvod (5 min)
 2. M. Vyhnánek: Miniinvazivní operace vpáčeného hrudníku (10 min)
 3. J. Šnajdauf: Současné indikace k resekci plicní u dětí (10 min)
 4. P. Kuklová: Vrozené brániční kýly – dlouhodobé výsledky (10 min)
 5. J. Kříž: Primární megaureter (10 min)
 6. L. Kavalcová: Invaginace v dětském věku (10 min)

Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.
vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
předseda

Akce jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání ve smyslu SP ČLK č. 16/2007. (2 kredity), KVVOPZ ve smyslu vyhlášky č.4/2010 Sb. (1 kredit) a ČAS ve smyslu vyhlášky MZ 321/2008 Sb. (1 kredit). Aktivní účast je hodnocena dále dle příslušných předpisů.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se