Prof. MUDr. Václav Čepelák, DrSc. osmdesátníkem


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 82
Kategorie: Osobní zprávy

V lednu slaví 80 let čestný člen České lékařské společnosti J. E. Purkyně profesor pro obor vnitřní nemoci MUDr. Václav Čepelák, DrSc. Narodil se 22. ledna 1931 v Opavě, od mládí však žije v Plzni, kde vystudoval Masarykovo gymnázium i lékařskou fakultu Univerzity Karlovy.

Lékařské veřejnosti je znám především jako odborník v oblasti žilní trombózy, jejíž problematikou se zabývá od studentských let. Je autorem nebo spoluautorem více jak třistapadesáti publikací z různých oblastí klinické medicíny i farmakologického výzkumu. Na něm se podílel ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro farmacii a biochemii při vývoji původních čs. přípravků, zejména s protizánětlivým účinkem a působením na hemostázu. Ve výzkumu antitrombotických léčiv se věnoval nejen jejich laboratorním účinkům, ale i osobní účastí při jejich zkoušení a využití v klinické praxi.

jp_34311_f_1
jp_34311_f_1

Již ve společné publikaci s profesorem Bobkem z roku 1959 razil a zdůvodnil tehdy nové, dnes obvyklé pojmy tromboembolická nemoc a trombofilie. V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století uspořádal na plzeňské lékařské fakultě pět mezinárodních sympozií o trombóze a hemostáze, jichž se zúčastnili přední světoví odborníci. V roce 1978 byl prezidentem Mezinárodní konference o syntetických fibrinolytických a trombolytických léčivech, jež se konala v Karlových Varech. Na konferenci byla založena Mezinárodní unie fibrinolýzy, jejíhož výboru byl prof. Čepelák několik funkčních období členem. V devadesátých letech se podílel na vzniku České flebologické a České angiologické společnosti, v jejichž výborech několik funkčních období působil stejně jako ve výboru České internistické společnosti, do něhož byl zvolen v roce 1990. Všechny tři společnosti mu udělily následně Čestné členství stejně jako později Česká společnost hematologická a Česká kardio­logická společnost. Prof. Čepelák je též členem francouzské flebologické společnosti a pracovní skupiny Trombóza Evropské kardiologické společnosti.

Na interní klinice plzeňské Fakultní nemocnice působil od promoce v roce 1956 do svých 65 let, z toho 13 let ve funkci přednosty interní kliniky, po vybudování interního pavilonu nové FN jako přednosta I. interní kliniky. Před nástupem do vedoucí funkce na klinice se věnoval i dalším oborům, založil a několik let vedl Oddělení klinické hematologie i Oddělení klinické farmakologie, které vzniklo jako první nemocniční oddělení tohoto druhu v našem státě. V devadesátých letech přispěl k založení společnosti CEPHA, která zajišťuje první fázi klinického zkoušení nových i generických léků.

Po odchodu z Fakultní nemocnice na konci roku 1995 prof. Čepelák přešel do funkce vedoucího lékaře Městské nemocnice v Plzni zprivatizované společností Privamed a v této nemocnici dosud úspěšně působí jako lékařský ředitel. Zálibu v pedagogické činnosti i zde nachází v postgraduální výchově mladých lékařů, ale i v pravidelném vedení seminářů Městské nemocnice v Plzni pro lékaře v praxi za účasti předních českých odborníků. Semináře jsou spolupořádány oblastním sdružením České lékařské komory, lékařskou veřejností hojně navštěvovány a jejich obliba – jistě i díky osobě moderátora – stále stoupá. Dosud jich proběhl úctyhodný počet – 122.

Spolupracovníci v Městské nemocnici v Plzni i vedení společnosti Privamed přejí profesoru Čepelákovi u příležitosti jeho životního výročí pokud možno dobré zdraví a dostatek tvůrčích sil i do dalších let.

MUDr. Miroslav Mach, ředitel


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se