Konference Tabák a zdraví po jedenácté v Lékařském domě
Praha, 5. listopadu 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 81
Kategorie: Sjezdy

Také tento ročník měl své klasické pořadatele: domácí Pracovní skupinu pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, 1. lékařskou fakultu UK, Všeobecnou fakultní nemocnici UK v Praze a Společnost pro léčbu závislosti na tabáku. Jako obvykle se zaplnil velký sál Lékařského domu převážně lékaři, ale i několika sestrami.

Profesor MUDr. Miloslav Marel,CSc., přednosta Pneumologické kliniky FN Motol, uvedl překvapivě silné vazby kouření na tuberkulózu: kuřáci mají významně vyšší riziko, že se po kontaktu s mykobakteriem infikují, pokud se infikují, s vyšší pravděpodobnosti onemocnění propukne a pokud tuberkulóza propukne, má závažnější průběh a vede v průměru dříve než u nekuřáků k úmrtí.

Na přípravě konference se podílel kolektiv Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN – zleva MUDr. Lenka Štěpánková, Stanislava Kulovaná, Kateřina Malá, Vladislava Felbrová, sedící zleva MUDr. Alexandra Kmeťová, MUDr. Eva Králíková, CSc. a MUDr. Kamila Zvolská
Obr. 1. Na přípravě konference se podílel kolektiv Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN – zleva MUDr. Lenka Štěpánková, Stanislava Kulovaná, Kateřina Malá, Vladislava Felbrová, sedící zleva MUDr. Alexandra Kmeťová, MUDr. Eva Králíková, CSc. a MUDr. Kamila Zvolská

Detoxy, tedy uzavřená oddělení pro léčbu závislostí, mají u nás výjimku ze zákona 379/2005 a může se v jejich prostorách kouřit. Většina zdejších pacientů jsou také kuřáci cigaret. Přehled o tom, jak se na českých detoxech kouří, přednesl primář jednoho z těch, kde jsou uzavřené prostoty již nekuřácké, MUDr. Petr Popov, primář Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Lze shrnout, že zavést nekuřácký detox není jednoduché, zejména když naše zdravotnictví neumožňuje pacientům hradit léčbu abstinenčních příznaků, ale že je to možné.

MUDr. Jana Skoupá z Farmako-ekonomické společnosti mluvila o ekonomice užívání tabáku. Její data i data prof. Hany Ross z American Cancer Society se shodla: Stát na kouření nejen nevydělává, ale mohutně prodělává, a léčba závislosti na tabáku je jednou z ekonomicky nejvýhodnějších intervencí v medicíně.

Role sester v léčbě závislosti na tabáku i u nás už pomalu, ale jistě roste. Od roku 2007, kdy probíhají celodenní kurzy Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, bylo vyškoleno přes 150 sester. Tato společnost také připravila společně s Českou asociací sester doporučení léčby závislosti na tabáku pro sestry (viz www.slzt.cz). Referovala o tom skupina našich sester Kateřina Malá, Vladislava Felbrová a Stanislava Kulovaná. Evropskou síť nekuřáckých nemocnic představila MUDr. Lenka Štěpánková z 1. LF UK a VFN. Právě VFN se do této sítě aktivně zapojila a aktivity sester v rámci nekuřácké VFN představila vrchní sestra III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Mgr. Světla Krutská (probíhající hodnocení prevalence kouření, uspořádaná školení, distribuované pomůcky a letáky).

Populární PhDr. Iva Málková ze sdružení STOB mluvila o kouření a kilech – o tom, jak nepřibrat, když přestáváme kouřit. V zásadě jde o pozitivní náhradu cigarety sportem nebo vhodnými potravinami a nápoji.

Další překvapivě široké pole vlivu kouření na zdraví představuje vliv na hormonální homeostázu – od hormonů štítné žlázy, přes pohlavní hormony, kortikoidy nebo dlouhý seznam dalších. O většině z nich i o výzkumu své skupiny u odvykajících kuřáků mluvila MUDr. Michaela Dušková z Endokrinologického ústavu.

Vyvrcholením konference byla bravurní přednáška o vlivu kouření v oblasti foniatrie, během níž MUDr. Hana Čechová ukázala v rámci kazuistik impresivní videa hlasivek. Pro většinu z nás byly tyto souvislosti překvapujícícm oživením.

Pokud se konference Tabák a zdraví snažila vyhýbat poněkud známějším souvislostem kouření, letos se to rozhodně podařilo. Těšíme se na dvanáctou konferenci, která bude mít krásné datum: 11. 11. 2011. Škoda, že ta jedenáctá byla v roce 2010.

MUDr. Eva Králíková, CSc.
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
a Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky
1. LF UK a VFN
Studničkova 7, 128 00 Praha 2
e-mail: eva.kralikova@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se