Konference Tabák a zdraví po jedenácté v Lékařském domě
Praha, 5. listopadu 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 81
Kategorie: Sjezdy

Také tento ročník měl své klasické pořadatele: domácí Pracovní skupinu pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, 1. lékařskou fakultu UK, Všeobecnou fakultní nemocnici UK v Praze a Společnost pro léčbu závislosti na tabáku. Jako obvykle se zaplnil velký sál Lékařského domu převážně lékaři, ale i několika sestrami.

Profesor MUDr. Miloslav Marel,CSc., přednosta Pneumologické kliniky FN Motol, uvedl překvapivě silné vazby kouření na tuberkulózu: kuřáci mají významně vyšší riziko, že se po kontaktu s mykobakteriem infikují, pokud se infikují, s vyšší pravděpodobnosti onemocnění propukne a pokud tuberkulóza propukne, má závažnější průběh a vede v průměru dříve než u nekuřáků k úmrtí.

Obr. 1. Na přípravě konference se podílel kolektiv Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN – zleva MUDr. Lenka Štěpánková, Stanislava Kulovaná, Kateřina Malá, Vladislava Felbrová, sedící zleva MUDr. Alexandra Kmeťová, MUDr. Eva Králíková, CSc. a MUDr. Kamila Zvolská
Na přípravě konference se podílel kolektiv Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN – zleva MUDr. Lenka Štěpánková, Stanislava Kulovaná, Kateřina Malá, Vladislava Felbrová, sedící zleva MUDr. Alexandra Kmeťová, MUDr. Eva Králíková, CSc. a MUDr. Kamila Zvolská

Detoxy, tedy uzavřená oddělení pro léčbu závislostí, mají u nás výjimku ze zákona 379/2005 a může se v jejich prostorách kouřit. Většina zdejších pacientů jsou také kuřáci cigaret. Přehled o tom, jak se na českých detoxech kouří, přednesl primář jednoho z těch, kde jsou uzavřené prostoty již nekuřácké, MUDr. Petr Popov, primář Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Lze shrnout, že zavést nekuřácký detox není jednoduché, zejména když naše zdravotnictví neumožňuje pacientům hradit léčbu abstinenčních příznaků, ale že je to možné.

MUDr. Jana Skoupá z Farmako-ekonomické společnosti mluvila o ekonomice užívání tabáku. Její data i data prof. Hany Ross z American Cancer Society se shodla: Stát na kouření nejen nevydělává, ale mohutně prodělává, a léčba závislosti na tabáku je jednou z ekonomicky nejvýhodnějších intervencí v medicíně.

Role sester v léčbě závislosti na tabáku i u nás už pomalu, ale jistě roste. Od roku 2007, kdy probíhají celodenní kurzy Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, bylo vyškoleno přes 150 sester. Tato společnost také připravila společně s Českou asociací sester doporučení léčby závislosti na tabáku pro sestry (viz www.slzt.cz). Referovala o tom skupina našich sester Kateřina Malá, Vladislava Felbrová a Stanislava Kulovaná. Evropskou síť nekuřáckých nemocnic představila MUDr. Lenka Štěpánková z 1. LF UK a VFN. Právě VFN se do této sítě aktivně zapojila a aktivity sester v rámci nekuřácké VFN představila vrchní sestra III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Mgr. Světla Krutská (probíhající hodnocení prevalence kouření, uspořádaná školení, distribuované pomůcky a letáky).

Populární PhDr. Iva Málková ze sdružení STOB mluvila o kouření a kilech – o tom, jak nepřibrat, když přestáváme kouřit. V zásadě jde o pozitivní náhradu cigarety sportem nebo vhodnými potravinami a nápoji.

Další překvapivě široké pole vlivu kouření na zdraví představuje vliv na hormonální homeostázu – od hormonů štítné žlázy, přes pohlavní hormony, kortikoidy nebo dlouhý seznam dalších. O většině z nich i o výzkumu své skupiny u odvykajících kuřáků mluvila MUDr. Michaela Dušková z Endokrinologického ústavu.

Vyvrcholením konference byla bravurní přednáška o vlivu kouření v oblasti foniatrie, během níž MUDr. Hana Čechová ukázala v rámci kazuistik impresivní videa hlasivek. Pro většinu z nás byly tyto souvislosti překvapujícícm oživením.

Pokud se konference Tabák a zdraví snažila vyhýbat poněkud známějším souvislostem kouření, letos se to rozhodně podařilo. Těšíme se na dvanáctou konferenci, která bude mít krásné datum: 11. 11. 2011. Škoda, že ta jedenáctá byla v roce 2010.

MUDr. Eva Králíková, CSc.
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN
a Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky
1. LF UK a VFN
Studničkova 7, 128 00 Praha 2
e-mail: eva.kralikova@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se