Předseda ČLS JEP prof. MUDr Jaroslav Blahoš, DrSc. oslaví osmdesáté narozeniny


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 267-268
Kategorie: Úvodník

Pro všechny české lékaře je jistě milou vzpomínkou a bude i zajímavou informací, připomeneme-li toto významné životní jubileum lékaře – diplomata, prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. (obr. 1), který stojí v čele České lékařské společnosti Jana Evangelity Purkyně (ČLS JEP) již více než 20 let.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
Obr. 1. Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Pochází z Horažďovic z rodiny advokáta a vypracoval se z mladého lékaře až na vrchol profesní a společenské kariéry. Po šťastném dětství v harmonické rodině odešel na gymnazijní studie nejprve do Strakonic, a když se jeho rodiče přestěhovali do Prahy, dokončil gymnázium v Karlíně. Teprve jako sextán se rozhodl pro studium medicíny. To ale již měl za sebou hudební angažmá ve vlastní kapele, v níž hrál na klavír a na tahací harmoniku, a jen o málo později ještě jako gymnazista skládal univerzitní zkoušku z angličtiny a španělštiny.

Když mu nevyšlo v roce 1949 přijetí na pražskou lékařskou a pak ani na právnickou fakultu UK, odešel s nadějí na lepší úspěch studovat medicínu do Plzně, kde byla tehdy zřízena nová lékařská fakulta UK. Tam také v roce 1955 absolvoval. Distribuční povinnost ho odvála nejprve do Františkových Lázní a pak na dva roky do vojenské prezenční služby. V roce 1959 vyhrál konkurz na lékařské místo v Endokrinologickém ústavu, který tehdy řídil doc. Karel Šilink. Tam J. Blahoš s přestávkami na zahraniční stáže pracoval celkem 10 let a tamní odborná výchova z něho zformovala mladého vědeckého pracovníka. Z tohoto ústavu se přihlásil v roce 1961 na pomoc rozvojovým zemím a byl Polytechnou vyslán do Etiopie (obr. 2). Třebaže o této krásné zemi, dříve Habeši, neměl podrobnější vědomosti, ani neuměl amharsky, odlétal roku 1961 prvně letadlem přes Káhiru do Addis Abeby a pak ještě 400 km dále do města Hararu. Teprve tam, v zemi královny ze Sáby a krále Šalamouna poznal, co pro Evropana znamená primitivní africká medicína. Samozřejmě, že se snažil uplatnit evropské zásady hygieny a terapie, ale v zemi, kde jeden lékař připadal na 100 000 obyvatel, to bylo téměř marné. Přesto měl i tam léčebné úspěchy.

Při práci v Etiopii
Obr. 2. Při práci v Etiopii

 Z Etiopie se vrátil do Prahy, v 35. letech se oženil a o rok později již přivítal na svět svého prvního syna. Měl velké štěstí, že mu v roce 1967 vyšlo stipendium do Endokrinologického ústavu v Paříži. To byl pro něho pod vedením profesora dr. Klotze skok do vědecké medicíny a známosti, které si během téměř dvouletého pobytu ve Francii udělal, znamenaly pro něho kroky po stupních medicínské odbornosti. Vědecky pracoval na problematice kalcitoninu a kostního metabolismu a na klinice se věnoval zejména štítné žláze.

V sedmdesátých letech 20. století se mu podařilo opakovaně vyjet na odborné stáže do Leedsu v Anglii, do Uppsaly ve Švédsku a do Tokia. Rovněž opakované pobyty v Paříži a kolegialita západních endokrinologů přispěly k dalším pozváním na lékařské sjezdy v Evropě i v zámoří. Vždy na nich přednášel a snažil se navazovat profesní kontakty. Jeho úsilí bylo nakonec zhodnoceno i v ČSSR. Po návratu měl již za sebou hojné zahraniční medicínské zkušenosti a všeobecný přehled o poměrech jinde ve světě, a když k tomu přistoupila i přízeň jeho domácích šéfů, zejména doc. Šilinka, prof. Vladimíra Jedličky a prof. Oty Gregora z nemocnice Pod Petřínem, kam z Výzkumného endokrinologického ústavu přešel, bylo vyhráno.

Po listopadu 1989, kdy padly nesmyslné překážky pro studijní cesty na západ, bylo pro čilého a odborně fundovaného profesora místo i v obrozené české společnosti. Na jaře roku 1990 byl zvolen předsedou ČLS JEP (obr. 3) a jednou z jeho povinností bylo navazovat přátelské a odborné styky s cizinou, které byly po desetiletí jen omezené. Prof. Jaroslav Blahoš se nikdy necítil vědcem v základním výzkumu, ale vždy upřednostňoval klinickou medicínu a pedagogiku. V nemocnici v Praze 1 Pod Petřínem působil po profesoru O. Gregorovi jako přednosta interní kliniky a profesor 2. LF UK; když se tato klinika stala součástí řádové nemocnice Karla Boromějského a rozhodnutím úřadů byla jako výukové centrum zrušena, přešel profesor Blahoš do Ústřední vojenské nemocnice do Střešovic, kde byl od roku 1994 přednostou interní kliniky, zařazené pod Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové. Když pak ale došlo v roce 1997 k dalšímu armádnímu rozhodnutí o zrušení dvou prosperujících klinik (interní a chirurgické), zřídilo mu vedení ÚVN ve Střešovicích speciální oddělení pro endokrinologii a léčbu osteoporózy, kterou se po celý aktivní lékařský život zabýval. Toto období po roce 1993 bylo pro pana profesora obdobím velmi šťastným, neboť mohl v plné míře zužitkovat své diplomatické nadání a využít znalost mnoha cizích jazyků k tomu, aby šířil dobrou pověst české medicíny do celého světa.

Lékařský dům – sídlo České lékařské společnosti Jana Evangelity Purkyně
Obr. 3. Lékařský dům – sídlo České lékařské společnosti Jana Evangelity Purkyně

Na celostátních sjezdech ČLS JEP byl opakovaně zvolen za předsedu této dobrovolné a vysoce respektované profesní organizace a vyjížděl někdy během jednoho roku třeba i vícekrát do zahraničí jako uznávaný reprezentant české medicíny. Množství jeho medailí a řádů, čestných členství v lékařských organizacích na různých kontinentech je skutečně úctyhodné. Všechny jsou, stejně jako podrobný popis jeho profesního života, uvedeny v knize „S poselstvím medicíny v labyrintu světa“, která vyšla v roce 2008 v nakladatelství Galén.

Prof. Blahoš si z nepřeberného množství řádů a čestných titulů nejvíce váží tří poct: Za prvé té, že se stal v letech 1999–2000 prezidentem WMA, což je světová lékařská organizace sdružující asi 8 milionů lékařů z celého světa. Druhou významnou poctou pro něho bylo, když mu v roce 2001 prezident Václav Havel udělil na Pražském hradě medaili „Za zásluhy o Český stát“, a konečně třetí významnou poctou je jmenování Rytířem čestné legie (2002) Francouzské republiky prezidentem Chirakem a rovněž v roce 2008 povýšení na důstojníka Řádu čestné legie.

Dalšími významnými poctami byly v roce 1993 Cena J. E. Purkyně a v roce 2008 jmenováním Rytířem českého lékařského stavu (ČLK). Tyto pocty spolu s více než desítkou zlatých a stříbrných univerzitních medailí a čestných členství z českých a slovenských univerzit spolu s čestným občanstvím jeho rodiště Horažďovic, amerického Miami a filipínské Manily – vedle členství ve Francouzské lékařské akademii (1992), v Britské královské lékařské společnosti (2001) a v Ruské lékařské akademii (2002) – dominují v souboru jeho ocenění.

Shrneme-li životní pouť dnes oslavovaného osmdesátníka, pana profesora Blahoše, můžeme říci, že šel životem šťastně, udělal velký kus vědecké, léčebné a pedagogické práce, publikoval řadu medicínských knih a pro Českou republiku vykonal přímo kolosální profesní reprezentaci v zahraničí. Navštívil všechny evropské země, desítky států v Americe, Asii, Africe, opakovaně byl v Austrálii a Oceánii. Je to skutečný lékař – diplomat, má příjemné a nekonfliktní jednání, vyniká přátelskou kolegialitou, je veselé povahy, spokojený ve své rodině se dvěma syny a třemi vnoučátky (obr. 4), a přitom je odolný vůči lákadlům okolního světa. Dobré víno má ale rád.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
Obr. 4. Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Můžeme mu jako tradičnímu nestraníkovi a demokratovi popřát, aby mu vydrželo zdraví do dalších desetiletí a aby se mohl radovat z vykonané úctyhodné práce pro český i světový lékařský stav.

Profesor MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. oslaví své osmdesáté narozeniny 30. června 2010.

prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se