6. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP a 4. konference všeobecných sester a radiologických asistentů


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 303
Kategorie: Sjezdy

Hradec Králové, 19. a 20. února 2010

Léčba zářením se v soudobé multidisciplinární onkologické léčbě řadí svým kurativním potenciálem hned za léčbu chirurgickou. Radiační onkologie je dynamicky se rozvíjející obor a dostupnost moderních technik radioterapie je důležitým faktorem, který ovlivňuje výsledky léčby zhoubných nádorů. Pokroky v radioterapii byly tématem hradecké konference, kterou spolupořádaly Společnost radiační onkologie a Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové.

Zkušenosti s využitím radioterapie naváděné obrazem (IGRT) a radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) v léčbě karcinomu prostaty prezentovaly přednášky pardubických a hradeckých autorů. IMRT je založena na rozložení svazku záření na jednotlivé paprsky s různou intenzitou a umožňuje precizní ozáření prostaty s redukcí rektální toxicity. IGRT využívá zobrazovacího zařízení spojeného s lineárním ozařovačem k zaměření svazku záření na prostatu pomocí CT s kuželovým svazem (cone beam CT) nebo zlatých zrn aplikovaných do prostaty. IMRT a IGRT se kombinují a umožňují navýšení dávky na prostatu s předpokladem vyšší šance na vyléčení nádoru bez zvýšeného rizika komplikací.

Mezi stěžejní přednášky patřila prezentace prim. Davida Feltla z Fakultní nemocnice v Ostravě a doc. Ladislava Duška z Masarykovy univerzity v Brně o dostupnosti a využití léčby zářením v České republice. Podklady byly čerpány z dat Národního onkologického registru. Studie ukázala významné regionální rozdíly ve využití radioterapie u nejčastějších maligních nádorů a neuspokojivý stav v indikacích radioterapie u nádorů plic a prsu. U karcinomu prostaty byla nalezena přímá souvislost mezi vyšší prozářeností a snížením mortality, a to především u středně pokročilých stadií.

Významný blok přednášek se zabýval fyzikálními aspekty radioterapie.

Klinické výsledky radioterapie u nádorů hlavy a krku s využitím hyperfrakcionačních režimů (ozařování 2× denně) či konkomitantní chemoradioterapie byly prezentovány několika autory. U nádorů jazyka, spodiny ústní a rtů se s úspěchem využívá brachyterapie, která umožňuje dosažení vysokého stupně kontroly nádoru s vynikajícím funkčním a kosmetickým efektem.

Přednáška prim. Martiny Kubecové z Radioterapeutické a onkologické kliniky FN Královské Vinohrady v Praze porovnávala frakcionaci 15 × 2,3 Gy versus 25 × 1,8 Gy v předoperační (chemo)radioterapii karcinomu rekta. Režim 25 × 1,8 Gy byl spojen s lepším přežitím a vyšším počtem sfinkter záchovných operací. Přednáška primáře Lubomíra Slavíčka z Onkologického oddělení Nemocnice Jihlava analyzovala využití předoperační chemoradioterapie u karcinomu rekta. Práce ukázala opoždění v implementaci toho postupu v České republice oproti jiným zemím, nicméně tato situace se rychle zlepšuje. Sdělení primáře Pavla Vítka z Ústavu radiační onkologie z Fakultní nemocnice Na Bulovce potvrdila vysokou účinnost chemoradioterapie análního karcinomu, ale také poukázala na nezbytnost nalezení vhodných prediktivních faktorů špatné odpovědi na léčbu u menšinové kohorty pacientů.

V sekci Varia byly prezentovány zkušenosti s využitím pozitronové emisní tomografie v radiochirurgii, výsledky použití elektrokauteru u endobronchiálních tumorů, pozdní toxicita radioterapie u pacientů s Hodgkinovým lymfomem.

Obor radiační onkologie zahrnuje nejen otázky techniky radioterapie, ale i komplexní léčebný přístup k pacientovi včetně paliativní léčby. Logickou součástí konference byly i přenášky analyzující výskyt deprese u pacientek s karcinomem prsu a kvalitu léčby nádorové bolesti.

Bohatý a různorodý program měla sekce všeobecných sester a radiologických asistentů, od měření dávky in vivo po etiku sdělování pravdy onkologickým nemocným.

Na 6. konferenci Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP a 4. konferenci všeobecných sester a radiologických asistentů se sešlo přes 200 účastníků, což potvrzuje zájem o výměnu zkušeností s novými technikami a postupy, které přináší revolučně se vyvíjející obor radiační onkologie.

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie

FN a LF Hradec Králové

e-mail: petera@fnhk.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se