6. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP a 4. konference všeobecných sester a radiologických asistentů


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 303
Kategorie: Sjezdy

Hradec Králové, 19. a 20. února 2010

Léčba zářením se v soudobé multidisciplinární onkologické léčbě řadí svým kurativním potenciálem hned za léčbu chirurgickou. Radiační onkologie je dynamicky se rozvíjející obor a dostupnost moderních technik radioterapie je důležitým faktorem, který ovlivňuje výsledky léčby zhoubných nádorů. Pokroky v radioterapii byly tématem hradecké konference, kterou spolupořádaly Společnost radiační onkologie a Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové.

Zkušenosti s využitím radioterapie naváděné obrazem (IGRT) a radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) v léčbě karcinomu prostaty prezentovaly přednášky pardubických a hradeckých autorů. IMRT je založena na rozložení svazku záření na jednotlivé paprsky s různou intenzitou a umožňuje precizní ozáření prostaty s redukcí rektální toxicity. IGRT využívá zobrazovacího zařízení spojeného s lineárním ozařovačem k zaměření svazku záření na prostatu pomocí CT s kuželovým svazem (cone beam CT) nebo zlatých zrn aplikovaných do prostaty. IMRT a IGRT se kombinují a umožňují navýšení dávky na prostatu s předpokladem vyšší šance na vyléčení nádoru bez zvýšeného rizika komplikací.

Mezi stěžejní přednášky patřila prezentace prim. Davida Feltla z Fakultní nemocnice v Ostravě a doc. Ladislava Duška z Masarykovy univerzity v Brně o dostupnosti a využití léčby zářením v České republice. Podklady byly čerpány z dat Národního onkologického registru. Studie ukázala významné regionální rozdíly ve využití radioterapie u nejčastějších maligních nádorů a neuspokojivý stav v indikacích radioterapie u nádorů plic a prsu. U karcinomu prostaty byla nalezena přímá souvislost mezi vyšší prozářeností a snížením mortality, a to především u středně pokročilých stadií.

Významný blok přednášek se zabýval fyzikálními aspekty radioterapie.

Klinické výsledky radioterapie u nádorů hlavy a krku s využitím hyperfrakcionačních režimů (ozařování 2× denně) či konkomitantní chemoradioterapie byly prezentovány několika autory. U nádorů jazyka, spodiny ústní a rtů se s úspěchem využívá brachyterapie, která umožňuje dosažení vysokého stupně kontroly nádoru s vynikajícím funkčním a kosmetickým efektem.

Přednáška prim. Martiny Kubecové z Radioterapeutické a onkologické kliniky FN Královské Vinohrady v Praze porovnávala frakcionaci 15 × 2,3 Gy versus 25 × 1,8 Gy v předoperační (chemo)radioterapii karcinomu rekta. Režim 25 × 1,8 Gy byl spojen s lepším přežitím a vyšším počtem sfinkter záchovných operací. Přednáška primáře Lubomíra Slavíčka z Onkologického oddělení Nemocnice Jihlava analyzovala využití předoperační chemoradioterapie u karcinomu rekta. Práce ukázala opoždění v implementaci toho postupu v České republice oproti jiným zemím, nicméně tato situace se rychle zlepšuje. Sdělení primáře Pavla Vítka z Ústavu radiační onkologie z Fakultní nemocnice Na Bulovce potvrdila vysokou účinnost chemoradioterapie análního karcinomu, ale také poukázala na nezbytnost nalezení vhodných prediktivních faktorů špatné odpovědi na léčbu u menšinové kohorty pacientů.

V sekci Varia byly prezentovány zkušenosti s využitím pozitronové emisní tomografie v radiochirurgii, výsledky použití elektrokauteru u endobronchiálních tumorů, pozdní toxicita radioterapie u pacientů s Hodgkinovým lymfomem.

Obor radiační onkologie zahrnuje nejen otázky techniky radioterapie, ale i komplexní léčebný přístup k pacientovi včetně paliativní léčby. Logickou součástí konference byly i přenášky analyzující výskyt deprese u pacientek s karcinomem prsu a kvalitu léčby nádorové bolesti.

Bohatý a různorodý program měla sekce všeobecných sester a radiologických asistentů, od měření dávky in vivo po etiku sdělování pravdy onkologickým nemocným.

Na 6. konferenci Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP a 4. konferenci všeobecných sester a radiologických asistentů se sešlo přes 200 účastníků, což potvrzuje zájem o výměnu zkušeností s novými technikami a postupy, které přináší revolučně se vyvíjející obor radiační onkologie.

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Klinika onkologie a radioterapie

FN a LF Hradec Králové

e-mail: petera@fnhk.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se