X. brněnský pankreatologický den


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 304
Kategorie: Sjezdy

Brno, 22.–23. dubna 2010

Jubilejní X. brněnský pankreatologický den, pořádaný Českým pankreatologickým klubem při České gastroenterologické společnosti J. E. Purkyně, se uskutečnil 22.–23. dubna v Brně. Akce proběhla výjimečně v sídle Ochránce lidských práv JUDr. Otakara Motejla, který také nad celou akcí převzal záštitu, a program druhého dne, který byl věnován 90. výročí založení Interní hepatologické kliniky MU v Brně, zahájil.

Každoroční brněnská akce je jedinou akcí s pankreatologickou tematikou jako hlavním bodem programu v České republice. Po oba dny se odborného programu zúčastnilo 127 lékařek a lékařů včetně početné skupiny kolegyň a kolegů ze Slovenska. Zaznělo celkem 29 sdělení, z toho l5 sdělení v rámci X. brněnského pankreatologické dne. Mezi zvláště zajímavé patřilo sdělení olomouckých autorů týkající se epidemiologických dat akutní pankreatitidy v regionu střední Moravy, významné sdělení přednesla i MUDr. H. Dujsíková z Brna na téma problematiky osteopatií a jejich léčení u osob s chronickou pankreatitidou. O možnostech domácí enterální výživy u nemocných s nemocemi pankreatu hovořili brněnští autoři. Z praktického pohledu byla významná přednáška olomouckých autorů věnovaná problematice akutní pankreatitidy a vzniku diabetes mellitus u těchto nemocných. Zajímavé výsledky přinesli pražští autoři, kteří systematicky sleduji problematiku vztahu diabetes mallitus a pankreatického karcinomu.

Celkem v šesti sděleních byla demonstrována chirurgická problematika léčby pankreatických chorob, a to jak benigních, tak pankreatického karcinomu.

Jednoznačně lze konstovat, že chirurgie pankreatu je v České republice na vysoké úrovni, jestliže je soustředěna do center, která se touto problematikou systematicky zabývají.

X. brněnský pankreatologický den byl nepochybně vhodným fórem pro výměnu zkušeností v pankreatologii a lze si jen přát, aby pankreatologie byla stále více rozvíjena na všech úrovních zdravotní péče.

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

předseda Českého pankreatologického klubu

Česká gastroenterologická spolešnost J. E. Purkyně

e-mail: pdite@fnbrno.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se