X. brněnský pankreatologický den


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 304
Kategorie: Sjezdy

Brno, 22.–23. dubna 2010

Jubilejní X. brněnský pankreatologický den, pořádaný Českým pankreatologickým klubem při České gastroenterologické společnosti J. E. Purkyně, se uskutečnil 22.–23. dubna v Brně. Akce proběhla výjimečně v sídle Ochránce lidských práv JUDr. Otakara Motejla, který také nad celou akcí převzal záštitu, a program druhého dne, který byl věnován 90. výročí založení Interní hepatologické kliniky MU v Brně, zahájil.

Každoroční brněnská akce je jedinou akcí s pankreatologickou tematikou jako hlavním bodem programu v České republice. Po oba dny se odborného programu zúčastnilo 127 lékařek a lékařů včetně početné skupiny kolegyň a kolegů ze Slovenska. Zaznělo celkem 29 sdělení, z toho l5 sdělení v rámci X. brněnského pankreatologické dne. Mezi zvláště zajímavé patřilo sdělení olomouckých autorů týkající se epidemiologických dat akutní pankreatitidy v regionu střední Moravy, významné sdělení přednesla i MUDr. H. Dujsíková z Brna na téma problematiky osteopatií a jejich léčení u osob s chronickou pankreatitidou. O možnostech domácí enterální výživy u nemocných s nemocemi pankreatu hovořili brněnští autoři. Z praktického pohledu byla významná přednáška olomouckých autorů věnovaná problematice akutní pankreatitidy a vzniku diabetes mellitus u těchto nemocných. Zajímavé výsledky přinesli pražští autoři, kteří systematicky sleduji problematiku vztahu diabetes mallitus a pankreatického karcinomu.

Celkem v šesti sděleních byla demonstrována chirurgická problematika léčby pankreatických chorob, a to jak benigních, tak pankreatického karcinomu.

Jednoznačně lze konstovat, že chirurgie pankreatu je v České republice na vysoké úrovni, jestliže je soustředěna do center, která se touto problematikou systematicky zabývají.

X. brněnský pankreatologický den byl nepochybně vhodným fórem pro výměnu zkušeností v pankreatologii a lze si jen přát, aby pankreatologie byla stále více rozvíjena na všech úrovních zdravotní péče.

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

předseda Českého pankreatologického klubu

Česká gastroenterologická spolešnost J. E. Purkyně

e-mail: pdite@fnbrno.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se