Spolek lékařů českých


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 47
Kategorie: Zprávy

Spolek lékařů českých v Praze pořádá  v lednu, únoru a v březnu 2010 pravidelné přednáškové večery s diskuzí.

Začátek vždy v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 25. LEDNA 2010

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Klausův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

 1. A. Pařízek: Úvod (5 min)
 2. Z. Hájek: Diagnostika předčasného porodu (10 min)
 3. M. Koucký: Infekce – nejčastější příčina předčasného porodu? (10 min)
 4. A. Pařízek: Tokolýza (10 min)
 5. B. Ošťádal: Vliv betamimetik na matku a myokard v časné fázi ontogenetického vývoje (10 min)
 6. V. Sebroň: Tokolická terapie a plod/novorozenec (10 min)

Diskuze

DNE 1. ÚNORA 2010

Přednáškový večer 1. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Kukulův večer

Pokročilá interdisciplinární spolupráce

Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

 1. Z. Krška: Úvod – Interdisciplinární spolupráce u pokročilých stavů (10 min)
 2. J. Šváb: ISZ – limity konzervativní léčby (10 min)
 3. K. Kudrna, P. Kříž: Příprava warfarinizovaných nemocných k akutní osteosyntéze stehenní kosti (10 min)
 4. O. Paul: Krvácení do GIT (10 min)
 5. D. Schmidt: Interdisciplinární výkony na trávicím traktu (10 min)
 6. J. Ulrych: Akutní pankreatitida (10 min)
 7. M. Sedlář, M. Rehák: Bodné poranění srdce (10 min)
 8. Z. Krška, S. Čermák, S. Trča: Generalizované gynekologické tumory (10 min)

Diskuze

DNE 8. ÚNORA 2010

Přednáškový večer III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Charvátův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

 1. Š. Svačina: Úvod – výskyt obezity a nové možnosti léčby (10 min)
 2. M. Haluzík: Novinky v endokrinní funkci tukové tkáně. (15 min)
 3. Sucharda P.: Metabolická chirurgie - krok za hranice obezity? (10 min)
 4. Slabá Š.: Psychoterapie obezity (10 min)
 5. Matoulek M.: Fyzická aktivita v léčbě obezity v praxi (15 min)

Diskuze

DNE 15. ÚNORA 2010

Slavnostní přednáškový večer Spolku lékařů českých v Praze

Předseda: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Maydlova přednáška

Hirschsprungova choroba

Přednášející: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

DNE 22. ÚNORA 2010

Přednáškový večer 1. interní kliniky 3. LF UK a FNKV

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

Jonášův večer

Koordinátor: MUDr. Jiří Žabka, CSc.

 1. J. Žabka: Úvod (5 min)
 2. M. Havrda, J. Žabka, I. Rychlík, Z. Vernerová: Nefropatie ve vyšším věku (analýza bioptických nálezů u starších pacientů na našem pracovišti) (10 min)
 3. J. Žabka, M. Havrda, M. Mokrejšová, K. Krátká, O. Remeš: Fokálně segmentální glomerulosklerosa – klinický přístup (10 min)
 4. K. Krátká, M. Havrda, O. Remeš, F. Málek: Příčiny úmrtí u nemocných s kardiorenálním syndromem (10 min)
 5. O. Remeš, K. Nehézová, J. Vránová, M. Havrda, J. Žabka, I. Rychlík: Srovnání tří sonografických metod k vyšetření stavu intravaskulární hydratace (kolapsibilní index a „flat ratio“ dolní duté žíly, měření průměru jaterních žil) u nemocných s chronickým onemocněním ledvin (CKD) (10 min)
 6. M. Mokrejšová: Renální osteodystrofie – vyváží benefit náklady? (10 min)
 7. M. Havrda, K. Krátká, J. Vránová: Vliv nefrotoxických farmak na reziduální diurézu u nemocných léčených peritoneální dialýzou (10 min)

Diskuze

DNE 1. BŘEZNA 2010

Přednáškový večer Kliniky anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN Motol

Přednosta: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.

Koordinátor: MUDr. Jiří Bureš

 1. K. Cvachovec: Úvod (5 min)
 2. O. Gabriel: Paralelní a fontánovská cirkulace – klinické využití patofyziologických principů u vad s funkčně společnou komorou (15 min)
 3. V. Mixa: Kombinovaná anestezie u dětí (15 min)
 4. P. Pavlíček: Hemolyticko-uremický syndrom v dětském resuscitační péči (15 min)
 5. V. Bicek: Transplantace plic ve FN Motol (15 min)
 6. M. Pelichovská: Akutní pankreatitida v resuscitační péči (15 min)

Diskuze

DNE 8. BŘEZNA 2010

Přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Přednosta: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.

Seklův večer

Prenatální genetická péče

Koordinátor: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.

 1. M. Kohoutová: Úvod (5 min)
 2. A. Baxová: Možnosti a limity prenatální diagnostiky skeletálních dysplázií (15 min)
 3. K. Veselá: Léky v graviditě (15 min)
 4. R. Mihalová: Zajímavosti a úskalí cytogenetického vyšetření u plodu (15 min)
 5. P. Lněnička: Rychlá diagnostika chromosomálních aneuploidií z pohledu molekulárního genetika (15 min)

Diskuze

DNE 15. BŘEZNA 2010

Přednáškový večer II. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Pelnářův večer

Kazuistická sdělení

Koordinátor: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

 1. A. Linhart: Úvod (5 min)
 2. S. Magage, M. Pšenička, E. Kejřová, M. Smola: Neadekvátní výboje implantabilního kardioverteru – defibrilátoru (15 min)
 3. J. C. Lubanda, P. Vařejka, P. Procházka, S. Heller, M. Chochola: Ruptura pseudoaneuryzmatu descendentní aorty po operaci koarktace aorty (15 min)
 4. P. Procházka, S. Heller, M. Chochola, L. Skalická, J. C. Lubanda, P. Vařejka: Arteriovenózní pištěl – intervenční léčba (15 min)
 5. S. Heller, M. Chochola, L. Skalická, J. C. Lubanda, P. Procházka, P. Vařejka: Perkutánní léčba akutních tepenných uzávěrů (15 min)

Diskuze

DNE 22. BŘEZNA 2010

Přednáškový večer Centra diabetologie IKEM Praha

Přednosta: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Syllabův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

 1. T. Pelikánová: Úvod (5 min)
 2. T. Pelikánová: Nová farmaka v léčbě hyperglykémie, algoritmus léčby diabetu 2. typu (15 min)
 3. R. Kožnarová:Nové technologie v diabetologii (15 min)
 4. F. Saudek: Pokroky v transplantační léčbě diabetu (15 min)
 5. A. Jirkovská, M. Dubský, R. Bém: Léčba ischemie kmenovými buňkami u syndromu diabetické nohy (15 min)

Diskuze

DNE 29. BŘEZNA 2010

Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Kafkův večer

Dětská chirurgie

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

 1. J. Šnajdauf: Úvod (5 min)
 2. M. Rygl: Dlouhodobé výsledky po operaci brániční kýly (10 min)
 3. P. Kuklová: Duodenum šetřící resekce hlavy pankreatu u dětí (10 min)
 4. L. Kavalcová: Sakrokokcygeální teratomy u dětí (10 min)
 5. J. Trachta: Rozštěpové vady močového měchýře (10 min)
 6. M. Pýchová: Plicní sekvestrace (10 min)

Diskuze  

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

vědecký sekretář 

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

předseda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se