XVI. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 41
Kategorie: Sjezdy

České Budějovice, 1.–3. října 2009

Výroční kongresy ČSARIM se tradičně konají na různých místech České republiky. Volba pro rok 2009 padla na České Budějovice. Jak se ukázalo, jednalo se o velmi šťastné rozhodnutí. Organizační tým skvěle vedl prim. MUDr. Bohluslav Kuta, MBA, z Českých Budějovic ve spolupráci s firmou Guarant International spol. s r.o.

Letošní kongres byl co do počtu účastníků a spolupracujících firem dosud největším kongresem ČSARIM. Zaregistrovalo se na něm 716 lékařek a lékařů, 354 nelékařských zdravotnických pracovnic a pracovníků, 160 vystavujících osob z 64 firem, celkem tedy 1230 osob.

V čele vědeckého výboru kongresu stál prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., který se svými spolupracovníky připravil vysoce kvalitní program sestávající z 27 lékařských sekcí, pěti sesterských sekcí, jednoho společného bloku pro lékaře a sestry a dvou workshopů. Firmy představily novinky na pěti satelitních sympoziích. V přednáškových blocích zaznělo mj. devadesát zvaných přednášek, deset z nich přednesli zahraniční hosté. Součástí kongresu byla rovněž sekce posterů, na níž bylo prezentováno 47 prací.

Výroční kongres ČSARIM bývá každoročně příležitostí ocenit přední představitele oboru, nejlepší publikace členů ČSARIM z předchozího roku i nejlepší prezentace na vlastním kongresu.

Na slavnostním zahájení kongresu obdrželi za celoživotní dílo ve prospěch oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína nejvyšší ocenění ČSARIM – medaili Celestýna Opitze – doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., a prim. MUDr. Dimitrij Miloschewsky. Výbor ČSARIM a celá anesteziologická obec si jejich díla nesmírně váží. Uznání výboru ČSARIM za dlouholetou činnost pro obor ARIM obdrželi prim. MUDr. Čeněk Adamec z Prachatic a prim. MUDr. Jaromír Cheníček z Tábora.

Profesor Karel Cvachovec předává medaili Celestýna Opitze
doc. Jarmile Drábkové.
Profesor Karel Cvachovec předává medaili Celestýna Opitze doc. Jarmile Drábkové.

Počtova cena za nejlepší práci publikovanou v časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2008 byla udělena Romanu Škulcovi a Aleši Linhartovi z Berouna, resp. Prahy, za práci Reaktivita na volumexpanzi a její predikce u nemocných po srdeční zástavě léčených mírnou hypotermií.

Cena za nejlepší práci uveřejněnou v zahraničním časopisu s IF byla udělena článku Romana Sýkory a kolektivu autorů z I. interní kliniky FN Plzeň za článek High versus standard-volume haemofiltration in hyperdynamic porcine peritonitis: effects beyond haemodynamics?, který vyšel v Intensive Care Medicine v roce 2008. Ocenění za nejlepší knihu roku 2008 obdržely tentokrát knihy dvě: monografie Antonína Jabora a kol. Vnitřní prostředí, která vyšla v nakladatelství Grada Publishing, a monografie autorů Ivan Novák, Martin Matějovič, Vladimír Černý a kol. Akutní selhání ledvin z nakladatelství Maxdorf Jessenius.

Na závěr kongresu ocenil výbor ČSARIM nejlepší práce, které na kongresu zazněly – z anesteziologické problematiky přednášky Petra Štourače a Jitky Zemanové z KARIM FN Brno na téma moderních metod výuky v našem oboru, z intenzivistické problematiky přednášku Romana Škulce na téma terapeutického použití hypotermie v přednemocniční péči, z oblasti ošetřovatelské péče sdělení Olgy Janíkové a Jany Večeřové z ARK FN u sv. Anny v Brně Prevence ventilátorové pneumonie. Cenu za nejlepší poster obdržel Vladimír Přibáň z Českých Budějovic za práci týkající se intrakraniálních hematomů u warfarinizovaných pacientů.

XVI. kongres ČSARIM v Českých Budějovicích prokázal rozsáhlý a neustále rostoucí publikační potenciál lékařů a sester oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína. Úroveň kongresu jako celku i úroveň jednotlivých příspěvků rok od roku roste a odpovídá vysokému postavení našeho oboru v českém zdravotnictví.

Příští výroční kongres – XVII. kongres ČSARIM – se bude konat 9.–11. září 2010 ve Zlíně. Již nyní všechny zájemce srdečně zveme.

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

vědecký sekretář ČSARIM

e-mail: psevcik@fnbrno.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se