Zadluženost lidí s návykovými nemocemi je zdravotní i společenský problém


Debts in patients with addictive diseases are health and social problem

Insolvency of Czech population increases. High prevalence of addictive diseases including pathological gambling is one of its neglected causes. 80% of the 40 male in-patients coming for the treatment for addictive diseases had debts. This factor has its implication both for treatment and prevention on broader social level.

Key words:
substance dependence, pathological gambling, debts, treatment, prevention.


Autoři: Karel Nešpor;  Andrea Scheansová;  Hana Karbanová
Působiště autorů: Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 38-40
Kategorie: Speciální sdělení

Souhrn

Zadluženost obyvatel v České republice roste. Opomíjenou příčinou je mimo jiné i vysoká prevalence návykových nemocí včetně patologického hráčství. V této práci referujeme o zadluženosti v souboru 40 ústavně léčených mužů. Z nich mělo v době léčby dluhy 80 %. Uvedená skutečnost má své důsledky pro léčbu návykových nemocí a je důležitá i pro prevenci na celospolečenské úrovni.

Klíčová slova:
závislost, patologické hráčství, dluhy, léčba, prevence.

Úvod

Finanční problémy se v dnešní době jistě netýkají pouze pacientů s návykovými nemocemi, ale i mnoha jiných lidí. Podle zpráv z médií bylo v roce 2008 nařízeno 554 tisíc exekucí a v roce 2009 by toto číslo mohlo přesáhnout 700 tisíc. Za jeden z důvodů uvádějí média skutečnost, že lidé pod vlivem reklamy nakupují zbytečnosti.

Uvedený stav ale může mít i jiné příčiny. Spotřeba alkoholu a dostupnost ilegálních drog a hazardu patří v České republice k nevyšším na světě. Návykové nemoci jsou spojeny se značnou zadlužeností (1). Většina lidí s návykovou nemocí se neléčí. Důvodem jsou pocity stigmatizace a popírání problému. V posledních letech přibylo ekonomických a administrativních překážek pro vstup do léčby, např. poplatky u lékaře. Problémem je i omezená dostupnost specializované péče v některých oblastech. 

Pohled z praxe

V šetření, které jsme provedli mezi našimi pacienty, byly dluhy velmi časté. Soubor tvořilo 40 mužů ve věku od 17 do 60 let (x = 34, SD = 9,6). V něm bylo 24 závislých na alkoholu, 13 na nealkoholových drogách kromě tabáku a 11 patologických hráčů (součet je vyšší než 40, protože u některých se jednalo o souběh různých návykových nemocí). V tomto souboru mělo dluhy 80 %. Celých 10 % souboru mělo dluh dosahující jednoho miliónu korun nebo více. Zadluženost v tomto souboru se pohybovala od 0 Kč do 2 000 000 Kč (medián = 75 000 Kč).

U 22,5 % pacientů proběhla exekuce, u některých i opakovaně. Například 26letý muž závislý na drogách uvedl dluh dosahující 2 milionů korun. Exekuce u něj proběhla pětkrát. Tento muž ani nebyl schopen uvést, komu přesně dluží, natož aby dokázal dluhy splácet.

Podle našich zkušeností mívají nejvyšší dluhy patologičtí hráči, již dříve jsme se setkali s dluhy přesahujícími 10 milionů Kč. Je to však častý problém i u lidí s jinými návykovými nemocemi a také u jiných duševně nemocných.

Finanční situaci těchto lidí často komplikuje i závislost na tabáku. Ve zmíněné skupině 40 pacientů s návykovými nemocemi bylo 70 % kuřáků. Průměrné výdaje za tabák činily u jednoho kuřáka během 3 měsíců před nástupem do léčby 5493 Kč (SD = 2173). 

Příčiny a následky

Některé příčiny vysokého zadlužení lidí s návykovými nemocemi i důsledky zadluženosti shrnujeme v tabulce 1.

Tab. 1. Finanční problémy u lidí s návykovými nemocemi – příčiny, následky a důsledky pro léčbu
Finanční problémy u lidí s návykovými nemocemi – příčiny, následky a důsledky pro léčbu

Celospolečenské následky

Jeden z autorů tohoto sdělení nedávno pracovně navštívil Teplice. V těsném sousedství je tam shromážděno velké množství heren a kasin, policejní ředitelství a exekutorský úřad, tedy související komplex služeb. V Praze je situace snad ještě horší. Cena za lehkomyslnost ve vztahu k alkoholu, drogám a hazardu je velmi vysoká pro lidi s návykovými nemocemi i pro celou společnost. Některé příklady následují:

 • Nesplácené dluhy velkého počtu neléčených závislých představují faktor, který přispívá k ekonomické nestabilitě.
 • K tomu je třeba připočíst oslabenou kupní sílu rodiny a dalších osob, o kterých si závislý peníze vypůjčil a také související problémy.
 • Důležitý je i aspekt kriminality, a to nejen hospodářské. Například pracovník lichvářské firmy vymáhající od závislého na pervitinu nebo na alkoholu může být vystaven iracionální a někdy i život ohrožující agresi ze strany dlužníka. S nezákonným jedenáním bývá často spojeno i vymáhání dluhů.
 • Mnoho silně zadlužených lidí s návykovými nemocemi lze najít mezi bezdomovci (2). Vymahatelnost dluhů od bezdomovců je velmi nízká a epidemiologické i jiné riziko, které představují, je naopak značné. 

Důsledky pro léčbu

 • Úspěšná léčba návykové nemoci vede většinou k pronikavému zlepšení ekonomické situace. Zvyšuje se tak i schopnost splácet dluhy.
 • Ekonomické problémy mohou znesnadňovat vstup do léčby a komplikovat její průběh. Pro ilustraci nabízíme zkušenosti bývalého pacienta. Ten jako bezdomovec trávil chladné noci v prostředcích veřejné dopravy, samozřejmě bez jízdenky. Po letech abstinence ho exekutoři našli a má splácet kolem 300 tisíc Kč dopravnímu podniku a hlavně exekutorům. Tento muž uvedl, že ho exekutoři často zneklidňují obsílkami a telefonáty, i když dodržuje dohodnutý splátkový kalendář. Pokud by pacient v této situaci nezachoval chladnou hlavu a neabstinoval, neprospělo by to nikomu.
 • Jako součást léčby by také bylo možné nabízet finanční poradenství a výcvik týkající se finančních záležitostí. O tom, že je tento přístup účinný, svědčí práce autorů Wienera et al. (3).
 • Při doporučování různých forem léčby, ať medikamentózní nebo psychoterapie, je třeba brát v úvahu finanční možnosti pacientů (4).
 • Orgány činné v trestním řízení nemají obvykle velký zájem iniciovat soudně znalecké vyšetření, protože je to spojeno s dodatečnými náklady a zdržuje to. Na druhé straně může správné posouzení stavu a případná léčba pomoci předcházet páchání trestní činnosti v budoucnu.
 • U silně zadlužených lidí je mnohem častější výskyt návykových nemocí a jiných duševních chorob (1). Tito lidé, by proto měli být psychiatricky vytřeni. Silně zadlužení lidé s návykovou nemocí mají tendenci se odborné i sociální pomoci spíše vyhýbat (5), proto je třeba jim odbornou pomoc nabízet aktivně.
 • Od uvěznění patologického hráče nebo závislého, který se dopustil trestné činnosti, si nelze slibovat trvalejší efekt. Jestliže už dojde k odsouzení, je vhodné aktivně nabízet odsouzeným, kteří mají problém s hazardem nebo jinou návykovou nemocí, léčbu ve výkonu trestu (6).
 • Někdy, např. v případě trvalého postižení kognitivních funkcí, je také třeba uvažovat o omezení způsobilosti ve vztahu k nakládání s finančními prostředky.
 • Situaci by zlepšilo i vyšší zdanění alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Zvýšení ceny totiž snižuje spotřebu, a to i u vysoce rizikových skupin. Je také třeba podstatně omezit dostupnost hazardu.

Poznámka: Svépomocné příručky pro ty, kdo mají problém s alkoholem, jinými látkami a hazardem, jsou zdarma ke stažení z www.drnespor.eu. Na www.youtube.com/drnespor jsou navíc některá instruktážní videa.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Psychiatrická léčebna Bohnice

181 02 Praha 8, Ústavní 91

fax: +420 284 016 279,

e-mail: nespor.k@seznam.cz, www.drnespor.eu


Zdroje

1. Jenkins R, Bhugra D, Bebbington P, Brugha T, Farrell M, Coid J, Fryers T, Weich S, Singleton N, Meltzer H. Debt, income and mental disorder in the general population. Psychol Med 2008; 38 (10): 1485–1493.

2. van Laere IR, de Wit MA, Klazinga NS. Pathways into homelessness: recently homeless adults problems and service use before and after becoming homeless in Amsterdam. BMC Public Health 2009; 9: 3.

3. Wiener RL, Baron-Donovan C, Gross K, Block-Lieb S. Debtor education, financial literacy, and pending bankruptcy legislation. Behav Sci Law 2005; 23 (3): 347–366.

4. Nešpor K, Scheansová A. Návykové nemoci a peníze – důležité souvislosti. Čas Lék čes 2009; 148 (7): 335–337.

5. van der Poel A, Barendregt C, van de Mheen D. Drug users’ participation in addiction care: different groups do different things. J Psychoactive Drugs 2006; 38 (2): 123–132.

6. Turner NE, Preston DL, Saunders C, McAvoy S, Jain U. The relationship of problem gambling to criminal behavior in a sample of Canadian male federal offenders. J Gambl Stud 2009; 25 (2): 153–169.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Supresní terapie levothyroxinem v léčbě karcinomu štítné žlázy
Autoři: doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se