Evropská síť prevence kouření


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 42
Kategorie: Sjezdy

Athény, 29.–31. října 2009

Tato síť, European Network for Smoking Prevention (ENSP), byla vytvořena v roce 1997 jako síť národních koalic proti tabáku ze všech členských zemí EU, ale často jsou tyto koalice podporovány místními ministerstvy zdravotnictví. Tato konference byla například zcela financována řeckou vládou. Konference v Athénách 29.–31. října 2009 se účastnili nejen zástupci všech 27 zemí EU, ale i hosté z USA, Ruska, Gruzie, Švýcarska, Norska a Ukrajiny.

Konferenci zahájil prof. Panagiotis Behrakis (Řecká koalice proti tabáku), který uvedl, že Řecko má nejvyšší prevalenci kouření v EU – kouří 46 % mužů a 32 % žen nad 15 let. Bohužel, podle posledního Eurobarometru (duben 2009) vycházejí prakticky stejná čísla i pro Českou republiku. Řecko přijalo v roce 2008 zákon 3730/2008 zakazující kouření v uzavřených veřejných prostorách, který je v zásadě úspěchem, i když zatím připouští výjimky. Pokuta pro majitele restaurace je 1000 euro, při opakovaném porušení zákona až 20000 euro nebo i odnětí licence. Podobné výjimky platí ve Španělsku, kde se prokazatelně neosvědčily a v nejbližší době se tam očekává naprostý zákaz kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách bez výjimek.

Nově zvolený Evropský parlament považuje kontrolu tabáku za prioritu, jak informovala řecká komisařka Marietta Giannakou – uvidíme. Momentálně nemá jejich podporu ani návrh jednotných balení cigaret.

Rámcová úmluva o kontrole tabáku

Rámcová úmluva o kontrole tabáku (FCTC, Framework Convention on Tobacco Control) je první a zatím jediný právně závazný dokument WHO, který již ratifikovalo 167 zemí. V rámci zemí EU všichni s jedinou výjimkou: kromě České republiky! Obsahuje základní minimální standardy kontroly tabáku, kterým lze skutečně jen obtížně oponovat. Při WHO, ale samostatně, byl v roce 2007 ustaven Convention Secretariat.   

Po ratifikaci danou zemí vstupuje FCTC v platnost za 90 dní a za 2 roky od data vstoupení v platnost musí země poslat první zprávu o implementaci FCTC. Další zprávy se odevzdávají po dalších vždy 3 letech. Frekvence a formát jsou dané dohodou, momentálně jsou připravené dotazníky pro 1. a 2. zprávu. Podklady jsou na www.who.int/fctc/reporting/reporting_instrument.              

Kromě ENSP se na implementaci FCTC podílí i Framework Convention Alliance (FCA), sdružení stovek nevládních organizací. Snaží se doplňovat oficiální vládní zástupce ve FCTC. Také na národní úrovni by měly podporovat oficiální delegace na COP (Conference of Parties = konference těch, kdo FCTC ratifikovali a v jejichž zemi již vstoupila v platnost, což je 90 dnů po ratifikaci). Neměla by mezi nimi být bariéra a nevládní organizace jim mohou poskytnout především validní odborné informace a sloužit pro konzultace. Bohužel, České republiky se to netýká – země, které FCTC neratifikovaly, se jednání COP neúčastní.

Spolupráce s tabákovým průmyslem, konzultace při tvorbě legislativy

Naprosto nepřijatelná je jakákoli spolupráce politiků s tabákovým průmyslem. Kromě vyloučení jakéhokoli sponzorování např. politických stran či dokonce investic státu do tohoto průmyslu je to především vyloučení tohoto průmyslu z jakýchkoli jednání o kontrole tabáku: nejedná se o normální byznys. Neexistuje jiné spotřební zboží, které, pokud užíváno k účelu, k němuž bylo vyrobeno (v případě cigaret ke kouření), zabije polovinu svých konzumentů, v České republice konkrétně o 15 let dříve, než kdyby nekouřili.

Zdravotní varování, jednotná balení

Balení cigaret musí být atraktivní pro kuřáky, aby se dobře prodávalo – proto také výrobci investují do image značky. Zdravotní varování s obrázky na nejméně 50 % ploch má Belgie, Rumunsko, Velká Británie, v nejbližší době se objeví v Lotyšsku, Švýcarsku, Finsku a Dánsku. Je ostuda, že v České republice jsme dosud tato varování nepřijali – spadají pod vyhlášku Ministerstva zemědělství ČR, ale Ministerstvo zdravotnictví ČR by se mělo nepochybně angažovat. Taková vyhláška stát nic nestojí – natisknout varování musí výrobce.

Momentálně ale EU uvažuje o tom, že toto stadium je zbytečné a cigarety by měly mít jednotné (plain) balení: bez barev, log a možnosti spojení s image, jen s natištěným názvem cigaret daným písmem v dané barvě a v dané velikosti, se zdravotním varováním a informacemi o vybraných toxických látkách. O významu varování svědčí i fakt, že tabákový průmysl EU za povinnost zdravotních varování s obrázky žaloval (důvodem bylo ohrožení jejich byznysu), ale žalobu prohrál – cigarety opravdu nejsou normální spotřební zboží. S tím souvisí i další protesty výrobců cigaret v tom smyslu, že přijdou o registrované značky/loga, což je jistě pravda a je to účelem návrhu. Jednotná balení jsou prokazatelně méně atraktivní, zvyšují význam zdravotních varování a denormalizují tabákový průmysl. Tabákový průmysl se jich natolik bojí, že nyní začal podporovat samotná varování s obrázky.

Pasivní kouření, nekuřácké veřejné prostory

Jeden celý den byl věnován pasivnímu kouření, respektive zákonům, které zajišťují nekuřácké prostředí. Dnes je jasně prokázáno, co jsme věděli již dříve – ale nyní jsou k dispozici epidemiologické důkazy, zejména sumarizované v monografiích IARC 11, 12 a 13 (ke stažení na webu IARC: www.iarc.fr), totiž že pasivní kouření poškozuje zdraví, způsobuje nemoci a předčasná úmrtí (nejméně 79 000 ročně v EU) a nekuřácké veřejné prostory nevedou k poklesu aktivit či zisku pohostinského průmyslu, ale k poklesu potřeby cigaret a počtu kuřáků a to hlavně mezi mladými – jsou významným preventivním opatřením. Významně se sníží znečištění uzavřených prostor. Ventilace nikdy neodstraní všechny látky z tabákového kouře. Metaanalýza 11 prací publikovaná v říjnu 2009 prokázala průměrný pokles akutních infarktů myokardu o 17 % po zavedení zákona. Protože nekuřácké veřejné prostory jsou dnes jasným standardem, který většina zemí EU již má, přijala anebo přijme v nejbližší době, diskuze byly například o zákazu kouření v autech. Bylo smutné prezentovat stav české legislativy – kromě neratifikované Rámcové úmluvy o kontrole tabáku je to absence nekuřáckých veřejných prostor.

MUDr. Eva Králíková, CSc.

Ústav hygieny a epidemiologie a Centrum pro závislé na tabáku

 III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Studničkova 7, 128 00 Praha 2

fax: +420 224 919 322 e-mail: eva.kralikova@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se