Ortopedická léčba osteolytických lézí dlouhých kostí při mnohočetném myelomu


Orthopaedic Treatment of Osteolytic Lesions in Long Bones of Multiple Myeloma Patients

Treatment of the multiple myeloma has developed rapidly during the last years. Introduction of autologous transplantation in the ninetieth of the previous century radically prolonged the period of survival. New types of drugs influencing the metabolism of myeloma cells and their adhesion to neighbouring tissues brought promising improvement of the therapy results. In spite of the optimistic view, multiple myeloma represents an incurable disease and its multiplex manifestations in the skeleton endanger the patient by pathologic fractures and significant decrease of the duality of life. In the article we aimed to identify reliability of individual diagnostic methods. The manifold symptomatology of the disease implies the necessity of complex evaluation of the patient’s status, considering the risks of surgical intervention and the possibility of related complications. In the surgical treatment selection of the most appropriate approach and type of implant related to the prognosis of survival with the aim to improve the quality of life of the patient.

Key words:
multiple myeloma, Mirels score, osteolytic lesion, stabilization of the skeleton.


Autoři: E. Šťastný;  R. Chaloupka 1;  T. Trč;  M. Handl
Působiště autorů: Ortopedická klinika dětí a dospělých FNM, Praha ;  Ortopedická klinika FN, Brno–Bohunice 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 35-39
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Léčba mnohočetného myelomu prochází v posledních letech poměrně prudkým rozvojem. Zavedení autologní transplantace v 90. letech minulého století zásadně prodloužilo dobu přežití pacientů. Nové typy léků ovlivňující metabolizmus samotných myelomových buněk, ale i jejich vazby s okolními tkáněmi, jsou velkým příslibem ke zlepšení současných léčebných výsledků. I přes optimistický pohled do budoucna je mnohočetný myelom doposud nemocí nevyléčitelnou a její mnohočetná manifestace na skeletu ohrožuje pacienta vznikem patologických zlomenin s citelným poklesem kvality života. V části zaměřené na diagnostiku bylo naším cílem objasnit výtěžnost jednotlivých metod ke stanovení správné diagnózy. Z pestré symptomatologie onemocnění jasně vyplývá nutnost komplexního náhledu na pacienta posouzením jeho objektivního stavu, rizik následných intervenčních výkonů a s nimi souvisejících případných komplikací. Při vlastní operační léčbě je důležitá volba vhodného typu zákroku a implantátu ve vztahu k prognóze přežití s cílem zlepšit kvalitu života nemocného.

Klíčová slova:
mnohočetný myelom, Mirelsovo skóre, osteolytické ložisko, stabilizace skeletu.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se