Soubor nemocných s lymfedémem sledovaných v Lymfologickém centru Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Na Bulovce Praha v letech 2000–2005 Retrospektivní analýza


Cohort of Lymphedema Patients Followed at the Lymphology Centre of the Dermatovenerologcal Clinic of the 2nd Faculty of Medicine University Hospital Na Bulovce Prague in Years 2000 to 2005 A Retrospective Study

Background.
The aim of the study was an analysis of a cohort of lymphedema patients followed at the Lymphology Centre of the Dermatovenerologcal Clinic of the 2nd Faculty of Medicine University Hospital Na Bulovce Prague in years 2000 to 2005.

Methods and Results.
Altogether 329 patients with lymphedema (291 women and 38 men) were included into the study. The type of lymphedema, its localization, cause of secondary lymphedema and the incidence of complications in correlation with sex were analysed. The duration of disease till the beginning of therapy, therapeutical method and the following home care were evaluated. The most frequent cause of the secondary lymphedema was the ablation mammae with axilar exenteration (45 % from the total), other surgical treatment without the axilar exenteration usually do not result in lymphedema. Second most frequent cause of lymphedema was a gynaecological surgery (9 % of total), namely radical gynaecological surgery of a tumor, often combined with radiotherapy. Sole radiotherapy of hypogastrium can also cause lymphedema.

Conclusions.
The complex therapy of lymphedema, which includes manual and instrumental lymph drainage together with compressive therapy, represents the only effective treatment of lymphedema. Equally important is the patient’s education and collaboration (subsequent life-long care).

Key words:
primary and secondary lymphedema, lymph drainage, compressive therapy.


Autoři: N. Vojáčková;  M. Šebková;  R. Schmiedbergerová;  J. Hercogová
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 57-61
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Cílem práce byl rozbor souboru pacientů sledovaných v Lymfologickém centru Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a FN Na Bulovce v letech 2000 až červen 2005.

Metody a výsledky.
Celkem bylo do péče zařazeno 329 pacientů, z toho 291 žen a 38 mužů. Analýza byla zaměřena na pohlaví, typ lymfedému a jeho lokalizaci, příčinu vzniku sekundárního lymfedému a výskyt komplikací. Hodnocena byla délka trvání lymfedému do zahájení terapie, způsob léčby a následná domácí péče. Nejčastější příčinou vzniku sekundárního lymfedému byla ablace mamy spojená s exenterací axily (45 % z celého souboru pacientů), jiné operační výkony na prsou bez exenterace axily k lymfedému zpravidla nevedou. Druhou nejčastější příčinou vzniku lymfedému byla gynekologické operace (9 % z celého souboru pacientů ), zejména radikální gynekologické operace pro tumor, někdy spojené s radioterapií. Samostatná radioterapie podbřišku může též vést ke vzniku lymfedému.

Závěry.
Komplexní terapie lymfedému zahrnující manuální a přístrojovou lymfodrenáž spolu s kompresivní terapií se považuje za jedinou efektivní léčbu lymfedému. Důležitá je i edukace a spolupráce pacienta (následná doživotní péče).

Klíčová slova:
primární a sekundární lymfedém, lymfodrenáže, komprese.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se