P53 pozitivita v nenádorové sliznici u pacientů s povrchovým uroteliálním karcinomem močového měchýře


The p53 Positivity in Non-tumor Mucosa in Patients with Superficial Urinary Bladder Cancer

Background.
The aim of the study is to assess the prognostic value of p53 positivity in the non-tumor mucosa of urinary bladder in patients with superficial urinary bladder carcinoma.

Methods and Results.
In 45 patients cold cup non-tumor mucosa samples were taken at the same time with the TUR of superficial urinary bladder carcinoma prospectively. Monoclonal antibody BP53-12-1 was used for the detection of p53 protein. When identifying positive colouring only the nuclear immunoreactivity was being evaluated. 200 nuclei at minimum were examined in several representative fields. The McCarthy method in Bacus modification was used to analyse the findings. It is a semiquantitative method which detects not only the percentage of p53 positive cells but also the intensity of positivity classified into four degrees (0 – negative, 1 – slightly positive, 2 – distinctly positive, 3 – strongly positive). The intensity of p53 positivity was quantified as HSCORE, where HSCORE = ΣPi (i + 1), in which i is one of the four see above degrees and Pi fluctuates from 0 % to 100 %. The result is a numerical figure from 100–400. A negative finding is of HSCORE 100, HSCORE of 400 is the highest possible. The samples were analysed in the analytical system LUCIA. The borderline value was quantified to HSCORE 200. All patients were carefully followed up and treated using usual schemes. The results were evaluated by the use of SAS system (Cary, USA). Thirty patients recurred during the follow-up and 7 of them progressed. The average HSCORE in those who did not recur was 130.2, in patients with the recurrence of tumor it was 162.5 and in patients with progression it was 169.2. We have found a correlation between the HSCORE and the risk of recurrence, which was statistically significant.

Conclusions.
The p53 positivity in non-tumor mucosa of urinary bladder in patients with superficial bladder cancer may bring additional information when predicting the risk of recurrence. More extensive studies need to be carried out.

Key words:
bladder carcinoma, p53 protein, non-tumor mucosa, multifocality.


Autoři: V. Soukup;  M. Babjuk;  J. Dušková 1;  M. Pešl;  M. Szakácsová;  L. Zámečník;  J. Dvořáček
Působiště autorů: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  Patologický ústav 1. LF UK, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 63-67
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Cílem naší studie je posoudit míru p53 pozitivity ve vzorcích z nenádorové sliznice u nemocných s povrchovým uroteliálním karcinomem močového měchýře, respektive uvážit prognostický význam tohoto ukazatele.

Metody a výsledky.
V rámci prospektivní studie byly u 45 pacientů odebrány studené biopsie z nenádorové sliznice v jedné době s TUR povrchového uroteliálního karcinomu. K detekci proteinu p53 byla použita monoklonální protilátka BP53-12-1, vyšetřeno bylo vždy minimálně 200 jader v několika reprezentativních polích. Takto barvené preparáty byly vyhodnocovány v obrazově analytickém systému LUCIA. K interpretaci nálezů byla použita semikvantitativní metoda McCartyho v modifikaci dle Bacusové, intenzita p53 pozitivity byla vyčíslena jako tzv. HSCORE, přičemž platí, že HSCORE = ΣPi (i + 1), kde i je jeden ze 4 stupňů pozitivity, Pi je procento pozitivních jader. Všichni pacienti byli následně sledováni a léčeni dle obvyklých schémat, délka sledování byla 23–50 měsíců. Výsledky byly hodnoceny pomocí statistického systému SAS (Cary, USA). Recidiva tumoru byla zaznamenána u 30 pacientů, z toho u 7 došlo v průběhu dalšího sledování k progresi onemocnění. Průměrná hodnota HSCORE u nemocných bez recidivy byla 130,2, ve skupině s recidivou 162,5, v podskupině nemocných s následnou progresí 169,2, přičemž hodnota HCORE statisticky signifikantně souvisela s rizikem recidivy onemocnění.

Závěry.
Míra p53 pozitivity v nenádorové sliznici u nemocných s povrchovým uroteliálním karcinomem může přinášet určitou pomocnou informaci stran předpovědi rizika možné budoucí recidivy onemocnění. Definitivní hodnocení bude možné po provedení rozsáhlejších studií.

Klíčová slova:
uroteliální karcinom močového měchýře, protein p53, nenádorová sliznice, multifokalita.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se