Výskyt hiátové hernie v běžné endoskopické praxi


Incidence of Hiatal Hernias in the Current Endoscopic Praxis

Background.
Hiatal hernia represents penetration of the oral part of stomach together with the distal part of oesophagus via oesophageal hiatus into the thoracic cavity. On the basis of endoscopic examination hiatal hernia is defined as circular pull out of the gastric mucosa longer then 2 cm from the diaphragm to Z line, measured at the end of examination during removing the endoscope. Hiatal hernia is usually an acquired state which can worsen oesophagitis by holding refluxate and thus by prolonging the duration of purgation.

Methods and Results.
Endoscopic and radiological studies show that 50 to 94 % of patients with gastroesophageal reflux disease have an axial hiatal hernia while in control persons the incidence fluctuates between 13 % and 59 %. Hiatal hernia is a frequent finding during upper gastrointestinal endoscopy. Hernia can contribute to the development of reflux into the proximal oesophagus. A cohort of one thousand patients (18 to 94 years) who underwent upper gastrointestinal endoscopy was analysed retrospectively. Endoscopy was performed between January and June 2005 at the Endoscopic center of the 4th Medical Department of the University Hospital in Prague.

Conclusions.
Presented study has shown that in patients who underwent endoscopy, hiatal hernia occurs in 16.6%, more frequently in men (53.6%). The most common type is an axial hiatal hernia with incidence of 94.58%. In 50% of patients with hiatal hernia the reflux oesophagitis of various degrees was diagnosed.

Key words:
hiatal hernia, reflux oesophagitis, gastroesophageal reflux disease.


Autoři: J. Ténaiová;  L. Tůma;  K. Hrubant;  R. Brůha;  T. Švestka;  A. Novotný;  J. Petrtýl;  V. Jirásek;  P. Urbánek;  K. Lukáš
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN – Gastroenterologické centrum, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 74-76
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Hiátová hernie označuje přemístění orální části žaludku a distální části jícnu jícnovým hiátem do hrudníku. Při endoskopii je hiátová hernie definována jako cirkulární vytažení žaludeční sliznice delší než 2 cm od bránice k linii Z, změřeno na konci vyšetření, při vysouvání konce endoskopu. Hiátová hernie je obvykle získaným stavem. Hiátová hernie je faktorem, který ezofagitidu zhoršuje, když ve svém vaku zadržuje refluxát, a tak prodlužuje čas očisty.

Metody a výsledky.
Endoskopické a radiologické studie ukazují, že 50–94 % pacientů s refluxní chorobou jícnu má axiální hiátovou hernii a prevalence u kontrolních osob se pohybuje od 13 % do 59 %. Hiátová hernie je častým nálezem při endoskopii horní části trávicího traktu. Její význam spočívá v tom, že může přispívat k refluxu do proximálního jícnu. Retrospektivně byl zpracován soubor jednoho tisíce pacientů (18–94 let), u kterých bylo provedeno endoskopické vyšetření horní části trávicího traktu, byli vyšetřováni od ledna do června 2005 na endoskopickém pracovišti IV. interní kliniky VFN v Praze.

Závěry.
Studie ukázala, že u endoskopovaných pacientů se hiátová hernie vyskytuje v 16,6 %, častěji u mužů (v 53,6 %). Nejčastějším typem je axiální hiátová hernie s výskytem 94,58 %. U 50 % pacientů s hiátovou hernií byla zároveň diagnostikována refluxní ezofagitida různého stupně.

Klíčová slova:
hiátová hernie, refluxní ezofagitida, refluxní choroba jícnu.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se