Neobvyklá komplikace akutní lymfoblastické leukémie u dětských pacientů


A Rare Complication of Acute Lymphoblastic Leukaemia in Young Patients

The paper presents one of the rather rare complications related to the malignant blood disease in young patients. The treatment of this extremely serious disease should be accompanied not only with number of already described complications which are thus expected but also with rare ones, whose control and treatment is demanding and rather long-term. The immense progress in medical research makes it possible to cope with a variety of serious diseases including leukaemia in young patients with one-year intensive therapy and an overall exhaustion of their organisms, where in spite of a perfect therapeutic protocol new challenges need to be met. The present study describes one of such rare complications, which appeared in two three-year-old girl patients, accidentally during the same time period: namely benign oesophagus stenosis. The condition was caused by several factors – first mycotic infection, histologically proved as Candida Albicans – which in one of the girls lead to septic states and the condition was generalised with more affected organs. Due to the location of the stenosis in the lower third of oesophagus, gastrooesophagus reflux played its role, too and last but not least there was a negative effect of one of the cytostatics – methotrexate – causing mycotic infections (here stomatitis and oesophagitis). For the proper development and overall well-being of a healthy organism, an optimal, sufficient and appropriate per oral reception of food is necessary. Satisfying this need becomes even more crucial in the case of young patient otherwise affected by an immunodeficient condition and an overall impoverishment of their organism. The oesophagus stenosis presents an obstacle manageable using either endoscopic methods or surgery. Although in the cases discussed the treatment was very demanding due to the age of the patients, continuous cytostatic therapy in progress, the primary disease, and the general anaesthesia – it was finally effective and successful.

Key words:
acute lymphoblastic leukaemia, mycotic infection, gastrooesophagus reflux, immunodeficient conditions.


Autoři: D. Svobodová;  J. Slaný;  P. Klvaňa 1;  B. Blažek;  R. Čuřík 2
Působiště autorů: Klinika dětského lékařství FNsP, Ostrava ;  Interní klinika FNsP, Ostrava 1;  Ústav patologie FNsP, Ostrava 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 77-80
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

V článku představujeme jednu z nepříliš častých, ale velmi závažných komplikací maligního onemocnění krve u dětských pacientů. V souvislosti s léčbou tohoto onemocnění může docházet k řadě popisovaným, a tedy očekávaným komplikacím, ale i raritním, jejichž zvládání a léčba může být velmi svízelná a dlouhodobá. Intenzivní léčba leukémie dětí trvá rok. Mnohdy dochází k celkovému vyčerpání organizmu a přes dokonalý protokolární terapeutický plán se vyskytují nové nástrahy. Popisujeme jednu takovou komplikaci, jež se vyskytla u dvou tříletých pacientek – shodou okolností ve stejném období, a to benigní stenóza jícnu. Na jejím vzniku se spolupodílelo více faktorů – na prvním místě mykotická infekce s histologickým průkazem Candida albicans – jež u jedné z dívek způsobovala septické stavy a postižení bylo generalizované se zasažením více orgánů. Dále vzhledem k výskytu stenóz v dolní třetině jícnu sehrával roli i gastroezofageální reflux a v neposlední řadě jeden z cytostatických preparátů methotrexát, jež způsobuje mukozitidy (v našem případě stomatitida a ezofagitida). Základem správného vývoje a prospívání zdravého organizmu je optimální, dostatečný a vhodný perorální příjem stravy a tekutin. U nemocného dítěte je tento požadavek ještě zvýrazněn, neboť při nesplnění dané základní potřeby dochází k imunitnímu rozvratu a celkovému oslabení. Stenóza jícnu je překážka, která se dá zvládnout pomocí endoskopické techniky nebo chirurgicky. Její řešení v našich případech bylo velmi náročné vzhledem – k věku pacientů, probíhající kontinuální cytostatické léčbě, základnímu onemocnění, celkové anestezii – ale efektní s dobrým výsledkem.

Klíčová slova:
akutní lymfoblastická leukémie, mykotická infekce, gastroezofageální reflux, imunitní rozvrat.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se