Prognostický význam matrix metaloproteáz 2,9 a 11 ve stromálních buňkách I. stadia nemalobuněčného karcinomu plic


Prognostic Impact of Matrix Metalloproteinases 2,9, and 11 in Stromal Cells Stage I Non-small Cell Lung Cancer

Background.
Matrix metalloproteinases (MMPs) belong to proteolytic enzymes. Degradation of the cell basement membrane and the extracellular matrix is one of their functions. In malignant tumors they can hypothetically contribute to the invasion and metastasis formation. They are mostly produced by stromal cells (fibroblasts and endothelial cells) as a response to the presence of tumor cells. MMP-2 (gelatinase A), MMP-9 (gelatinase B) and MMP-11 (stromelysin 3) are often mentioned in regard to Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC).

Methods and Results.
The relation between the expression of the above-mentioned matrix metalloproteinases in stromal cells and the cancer-related survival in 80 patients after curative resection of NSCLC in stage I according to TNM was studied. The expression of MMP-2 was associated with cancer-related survival but without significant correlation. No correlation was found in MMP-9. There was a statistically near-significant relation between the expression of MMP-11 and cancer-related survival.

Conclusions.
The expression of MMP-11 in stromal cells in surgically treated NSCLC patients in stage I appears useful for evaluation of their prognosis.

Key words:
non-small cell lung cancer, stromal cells, matrix metalloproteinases.


Autoři: P. Dráč;  J. Klein 1;  T. Tichý 3;  V. Kolek 2;  J. Škarda 3
Působiště autorů: II. chirurgická klinika FN, Olomouc ;  I. chirurgická klinika FN, Olomouc 1;  Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN, Olomouc 2;  Ústav patologie LF UP, Olomouc 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 45-47
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Matrix metaloproteázy (MMPs) patří mezi proteolytické enzymy. Jednou z jejich funkcí je i štěpení bazálních membrán buněk a extracelulární matrix. U maligních nádorů se tak mohou uplatnit v procesu invazivity a metastázování. Vznikají převážně ve stromálních buňkách (fibroblastech a endoteliích) reaktivně na přítomnost nádorových buněk. Ve vztahu k NSCLC jsou nejčastěji zmiňovány MMP-2 (gelatináza A), MMP-9 (gelatináza B) a především MMP-11 (stromelysin 3).

Metody a výsledky.
Zkoumali jsme vztah mezi expresí výše zmíněných matrix metaloproteáz pouze ve stromálních buňkách a 5letým přežitím u 80 nemocných po kurativní resekci pro NSCLC ve stadiu I dle TNM. Exprese MMP-2 byla asociována s 5letým přežitím, ale bez signifikantní korelace. Žádná korelace nebyla zjištěna u MMP-9. Statisticky téměř významný vztah byl zjištěn mezi expresí MMP-11 a 5letým přežitím.

Závěry.
Exprese MMP-11 ve stromálních buňkách kurativně zresekovaných pacientů s NSCLC v I. stadiu může být užitečná v predikci jejich prognózy.

Klíčová slova:
nemalobuněčný karcinom plic, stromální buňky, matrix metaloproteázy.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se