Kardiochirurgické operace a jejich vliv na sérovou hladinu protizánětového cytokinu interleukinu-10


Cardiac Surgery Operations and Their Influence on Serum Level of Antiinflammatory Cytokine Interleukin-10

Background.
Cardiac surgical operation is followed by the development of inflammatory reaction. This reaction is regulated in many ways including the production of antiinflammatory cytokines such as IL-10 to avoid potentially harmful effects of inflammation.

Methods and Results.
We compared serum levels of cytokines IL-10, IL-6, and IL-13 in the group of patients undergoing cardiac surgical operation using either cardiopulmonary bypass (CPB, n=17) or surged on the beating heart (n=17). We found significant elevation in the serum level of IL-10 during surgery with the peak immediately after finishing surgery in CPB patients and at the first postoperative day in non-CPB patients, respectively. There is statistically significantly higher level of IL-10 in CPB patients in comparison with non-CPB patients at the end of surgery. Serum level of IL-6 is elevated in both groups during surgery reaching maximum immediately after surgery in CPB patients and at the first postoperative day in patients without CPB, respectively. The serum levels of IL-13 are only nonsignificantly changed during operation and in postoperative period in both groups.

Conclusions.
The intensity of inflammatory response in CPB patients which is enhanced by massive contact activation of blood and extensive ischemia-reperfusion injury is regulated by the production of antiiflammatory IL-10 cytokine.

Key words:
cardiac surgery, inflammation, interleukin-10, interleukin-6, interleukin-13.


Autoři: M. Kudlová;  M. Koláčková;  P. Kuneš 1;  C. Andrýs;  K. Jankovičová;  J. Manďák 1;  V. Lonský 1;  J. Krejsek
Působiště autorů: Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK, Hradec Králové ;  Kardiochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 48-55
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Kardiochirurgická operace vyvolává zánětovou odpověď, která zahrnuje regulační mechanizmy omezující potenciálně poškozující složky zánětu. Jedním z důležitých regulačních mechanizmů je tvorba protizánětových cytokinů, např. IL-10.

Metody a výsledky.
Porovnali jsme sérové hladiny cytokinů IL-10, IL-6 a IL-13 u nemocných podstupujících kardiochirurgickou operaci s použitím kardiopulmonálního bypasu (CPB, n=17 osob) nebo operovaných na bijícím srdci (n=17 osob). Podařilo se nám prokázat významně zvýšenou tvorbu protizánětového cytokinu IL-10 již v průběhu operace s vrcholem bezprostředně po operaci u kardiochirurgických nemocných operovaných s použitím CPB. U nemocných operovaných na tepajícím srdci jsou změny sérových hladin IL-10 významně vyšší po operaci s vrcholem v první pooperační den. Bezprostředně po operaci je hladina IL-10 u nemocných s CPB řádově vyšší v porovnání s nemocnými bez CPB. U nemocných operovaných s použitím i bez použití CPB dochází k významnému zvýšení tvorby pluripotentního prozánětového cytokinu IL-6 s vrcholy po operaci s použitím CPB, respektive první pooperační den v případě operace bez CPB. Sérové hladiny cytokinu IL-13, který je zapojen do regulací aktivit subsetu TH2, jsou na hranici detekovatelnosti, nevykazují časovou závislost a neodlišují se mezi nemocnými operovanými s použitím a bez použití CPB.

Závěry.
Operace s použitím CPB, při kterých dochází k masivní kontaktní aktivaci humorálních i buněčných složek krve a k výrazným ischemicko-reperfúzním dějům v tkáních, stimuluje tvorbu IL-10 s protizánětovým působením.

Klíčová slova:
kardiochirurgická operace, zánět, interleukin-10, interleukin-6, interleukin-13.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se