Změny složení mastných kyselin v séru a tukové tkáni v závislosti na obsahu tuků v nízkoenergetické dietě


Changes in Serum and Adipose Tissue Fatty Acid Composition after Low Calorie Diet with Respect to Dietary Fat Content in Obese

Background.
Recently, a new attention has been paid to beneficial effects of high-fat diet on the body weight reduction and metabolic profile in obese subjects. In this study we compared the effects of two hypocaloric diets with different proportion of fat on fatty acid composition (FA) in blood and adipose tissue (AT). 

Methods and Results.
Forty-four obese subjects were submitted to 10 weeks’ low-calorie diet. Subjects were randomized into low-fat diet (LFD) (20–25 % of energy content) and high-fat diet groups (HFD) (40–45 %). Before and at the end of the intervention, samples of blood and subcutaneous AT were taken for the analysis of fatty acid composition. The diet-induced body weight and fat mass reduction were not different between the two diets. Plasma triacylglycerols (TAG) were reduced during HFD only. Both diets reduced proportion of n-3 polyunsaturated fatty acids in AT and of saturated fatty acid in blood TAG, with no difference between the diets. HFD induced a higher increase of monounsaturated fatty acids in blood TAG. No other diet-induced changes were found in proportion of major classes of fatty acids. In respect to individual fatty acids, the diets induced a number of changes in AT and blood, the changes, however, not being different between the diets. 

Conclusion.
Hypocaloric diets induce a number of changes in fatty acid composition in blood and adipose tissue, with little differences in respect to the proportion of fat in the diet. The results suggest the diet-induced changes in fatty acid composition are controlled by the calorie deficit of the diet and the proportion of dietary fat plays a minor role. 

Key words:
obesity, hypocaloric diet, serum lipids, fatty acids, adipose tissue.


Autoři: M. Vecka;  B. Richterová 1;  A. Žák;  E. Tvrzická;  P. Šrámková 1;  B. Staňková;  E. Klimčáková 1;  V. Štich 1
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  Oddělení tělovýchovného lékařství 3. LF UK, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 464-469
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
V poslední době je opět věnována pozornost možnému příznivému účinku diet s vysokým podílem tuku na redukci tělesné hmotnosti a metabolický profil obézních jedinců. Cílem práce bylo srovnat účinky dvou diet s rozdílným podílem tuku na složení mastných kyselin v krvi a tukové tkáni. 

Metody a výsledky.
Čtyřiačtyřicet obézních jedinců dodržovalo po dobu 10 týdnů nízkoenergetickou dietu. Účastníci byli randomizováni do 1. skupiny s nízkým podílem tuku v dietě (LFD) (20–25 % energetické hodnoty) a 2. skupiny s vysokým podílem tuku (HFD) (40–45 % energetické hodnoty). Před počátkem a na konci intervence byly odebrány vzorky krve a podkožní tukové tkáně pro následnou analýzu složení mastných kyselin. Dietou navozený úbytek váhy a tuku nebyl mezi oběma dietami rozdílný. Plazmatické triacylglyceroly byly sníženy pouze při HFD. Obě diety vedly ke snížení zastoupení n-3 vícenenasycených mastných kyselin v tukové tkáni a zvýšení podílu nasycených mastných kyselin v triacylglycerolech v krvi. Mezi dietami nebyl v těchto změnách rozdíl, pouze HFD vedla ke zvýšení mononenasycených mastných kyselin v triacylglycerolech v krvi. Diety nevedly k dalším změnám v zastoupení hlavních tříd mastných kyselin. V zastoupení jednotlivých mastných kyselin byla pozorována řada dietou vyvolaných změn, bez rozdílu mezi oběma dietami. 

Závěry.
Nízkoenergetické diety vyvolávají řadu změn v zastoupení jednotlivých mastných kyselin v krvi a tukové tkáni. Většina těchto změn není odlišná u diet s rozdílným podílem tuku. 

Výsledky nasvědčují tomu, že změny v profilu mastných kyselin v krvi a tukové tkáni vyvolané dietou jsou regulovány kalorickým deficitem v dietním příjmu a zastoupení tuků v dietě má menší význam. 

Klíčová slova:
obezita, nízkoenergetická dieta, energetický obsah, mastné kyseliny, tuková tkáň.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se