Rôzne pohľady na vzťah kanabinoidov a rakoviny


Different Views on the Association between Cannabinoids and Cancer

Cannabinoids are the major active components of the most widely used illegal drug – marihuana. They have a long history of the medicinal use. However, they are still a controversial topic in oncological praxis. Cannabinoids play a role in different organs of human body and they are an integral part of the newly described endocannabinoid system, which regulates several body functions. The important function of endocannabinoids which is related to cancer, is the regulation of cell cycle and cell survival pathways. Presented review gives three different views on the association between cannabinoids and cancer. First, the treatment of adverse symptoms of oncological therapy – nausea and vomiting inhibition, appetite stimulation, pain relieving, mood modulation and muscle stiffness relieving. Second, in the late 1990s, three possible mechanisms of antitumour action were identified – apoptosis induction, direct cell cycle arrest and angiogenesis and metastasis inhibition. The phase I/II of clinical trials are carrying out in Spain. They study effects of local administration of tetrahydrokanabinol on the growth of glioblastoma multiforme. Third, the results of the newest study focused on the association between cannabinoids use and cancer risk showed no significant association between increased cancer incidence and cannabinoids use and it does not depend on the amount of used cannabis. It is important to establish the association between marihuana use and cancer risk regarding the consideration of advantages and risks of medicinal cannabinoids use and the impact on public health. 

Key words:
cannabinoids, endocannabinoid system, palliative therapy, tumor growth regulation, cancer risk.


Autoři: B. Vidinský;  P. Gál;  J. Mojžiš
Působiště autorů: Ústav farmakológie LF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 453-457
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Kanabinoidy, hlavné účinné látky najčastejšie používanej ilegálnej drogy marihuany, majú dlhú históriu medicínskeho používania, ale ich využitie v onkologickej praxi stále ostáva kontroverzná téma. Nachádzajú v rôznych orgánoch ľudského tela a sú súčasťou novo skúmaného endokanabinoidového systému, ktorý je zahrnutý v regulácii mnohých funkcií. Dôležité funkcie vo vzťahu k rakovine sú regulácia bunkového cyklu a prežívania buniek. Prehľadový článok ponúka tri rôzne pohľady na vzťah rakoviny a kanabinoidov. Prvým z nich je využitie kanabinoidov na symptomatickú terapiu príznakov vznikajúcich počas onkologickej liečby. Jedná sa najmä o inhibíciu nauzey a vracania, stimuláciu apetítu, tlmenie bolesti, ovplyvňovanie nálady a uvoľnenie svalovej stuhnutosti. Koncom 90-tych rokov minulého storočia boli sformulované tri možné mechanizmy protinádorového pôsobenia kanabinoidov, a to indukcia apoptózy, priame zastavenie bunkového rastu a inhibícia angiogenézy a metastázovania (2. pohľad). V Španielsku prebieha I/II štádium klinických skúšok lokálnej aplikácie tetrahydrokanabinolu na rast glioblastoma multiforme. Výsledkom najnovšej štúdie vplyvu užívania kanabinoidov na vznik rakoviny bolo, že fajčenie marihuany nebolo asociované so zvýšeným výskytom rakoviny a nezáviselo to od množstva užitého kanabisu (3. pohľad). Zistenie vzťahu medzi užívaním marihuany a rizikom rakoviny je dôležité na zváženie výhod a rizík medicínskeho užívania kanabinoidov a na objasnenie dopadu užívania marihuany na verejné zdravie. 

Kľúčové slová:
kanabinoidy, endokanabinoidový systém, paliatívna terapia, regulácia rastu nádorov, riziko rakoviny.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se