Hereditární formy kolorektální adenomatózní polypózy


Hereditary Forms of Colorectal Adenomatous Polyposis

Background.
Hereditary colorectal adenomatous polyposis syndromes are a predisposition to colorectal carcinoma development. The familial adenomatous polyposis is the most common analyzed syndrome that results from germline mutations in the APC gene. In addition to, the autosomal recessive form of polyposis has been recently reported. This disease is caused by germ-line mutations in the base excision repair MYH gene. The goal of this study is the identification of genetic causes of the colorectal polyposis, the determination of the frequency and type of the APC and MYH germ-line mutations in the set of families with colorectal polyposis in Czech population. 

Methods and Results.
The set of 103 probands with FAP was screened for germ-line APC mutations using the Protein Truncation Test and Denaturing Gradient Gel Electrophoresis. The MYH mutational screening was performed on 60 unrelated patients without detected APC mutations using the Denaturing High Performance Liquid Chromatography. Automated sequencing was carried out to identify found mutations. Totally, the 51 germ-line APC mutations (69,9 %) are reported in the set of 72 probands including 31 novel mutations unique for Czech population. Molecular genetic analysis of the MYH gene revealed 15 DNA variations (25 %) including two patients identified as p.Y165C/p.G382D compound heterozygotes (3,3 %) and 13 polymorphisms or intronic changes (21,7 %). The novel variants were detected in the 5 patients. 

Conclusion.
Present study reflects the extremely heterogenous spectrum of the APC mutations in Czech population and confirms the previously reported data. However, the changes found in the MYH gene still need more extensive studies. Our results are important for genetic counselling and further clinical management among at-risk family members. It also enables distinction among different types of the colorectal polyposis. 

Key words:
familial adenomatous polyposis, APC gene, MYH gene, mutational analysis.


Autoři: M. Kohoutová;  J. Štekrová;  M. Šulová;  K. Zídková;  Z. Kleibl 1;  J. Vandrovcová;  V. Kebrdlová;  J. Kotlas;  V. Jirásek 2
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha ;  Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, Praha 1;  IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 475-479
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Hereditární formy kolorektální adenomatózní polypózy jsou predispozicí pro vznik kolorektálního karcinomu. Mezi nejvíce studované syndromy patří familiární adenomatózní polypóza, podmíněná zárodečnými mutacemi v genu APC a nedávno definovaná autozomálně recesivně dědičná forma polypózy, podmíněná zárodečnými mutacemi v genu MYH. Cílem práce je stanovení genetických příčin kolorektální polypózy, určení frekvence a typu kauzálních zárodečných mutací v genu APC a MYH v souboru rodin s výskytem kolorektální polypózy v české populaci a jejich korelace s fenotypem. 

Metody a výsledky.
Vyšetření genu APC bylo provedeno v souboru 103 probandů postižených FAP metodou detekce zkráceného proteinu a denaturační gradientové elektroforézy. Vyšetření genu MYH bylo provedeno v souboru 60 nepříbuzných pacientů, u nichž nebyla standardními metodami zachycena zárodečná mutace v genu APC. Mutační analýza byla provedena metodou DHPLC (Denaturing High Performance Liquid Chromatography). V obou případech byly zachycené mutace identifikovány sekvenací příslušných úseků genů. Celkem bylo zachyceno 51 zárodečných mutací v genu APC u 72 probandů, což představuje přibližně 70% záchyt mutací (69,9 %), z toho 31 dosud nepopsaných mutací, unikátních pro českou populaci. Molekulárně genetická analýza genu MYH v souboru 60 probandů odhalila 15 variací v sekvenci DNA (25 %), z toho dva pacienty (3,3 %), kteří byli složenými heterozygoty pro nejčastější varianty p.Y165C a p.G382D a 13 polymorfismů nebo intronických změn (21,7 %), z toho 5 nově popsaných. 

Závěry.
Spektrum mutací v genu APC se v české populaci neliší od zahraničních údajů, zatímco význam změn nalezených v genu MYH je předčasné posuzovat. Význam práce spočívá zejména v možnosti časné presymptomatické diagnostiky onemocnění u jedinců v 50% riziku onemocnění a v možnosti diferenciální DNA diagnostiky mezi jednotlivými typy hereditárních forem kolorektální polypózy. 

Klíčová slova:
familiární adenomatózní polypóza, gen APC, gen MYH, mutační analýza.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)
Autoři:

Tofacitinib v terapii ulcerózní kolitidy
Autoři: prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Hereditární TTR amyloidoza - vzácné nebo jen neodhalené onemocnění? – 1. díl
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se