Epidemiologická studie hypotyreózy jako kardiovaskulárního rizika v populaci


Epidemiological Study of Hypothyroidism as Cardiovascular Risk in Population

Background.
Prevalence of hypothyroidism (HT) markedly differs among various populations. We aimed to establish the prevalence of HT in the Czech population and to assess its association with conventional cardiovascular risk factors. 

Methods and Results.
1240 subjects (629 m, 611 f; mean age 52.3); a random, population-based sample were evaluated. Cut-off points for thyroid parameters were defined as follows: thyreostimulating hormone (TSH) 0.58–3.65 mU/l, free thyroxine (fT4) 9–22 pmol/l and thyroid peroxidase antibodies (TPOAb) ≤14 IU/l. The overall prevalence of HT was 6.8 % in males and 13.8 % in females (p<0.0001); subclinical HT (high TSH, normal fT4) was found in 3.0 % and 8.0 %, overt-untreated (high TSH, low fT4) in 3.2 % and 3.0 % and overt-treated HT in 0.6 % and 2.8 % of males and females, respectively. Moreover, in euthyroid subjects, 4.6 % of males and 9.3 % of females showed positive TPO-Ab (p<0.0001). The adjusted relative risk of hypothyroidism was significantly increased in males with manifest vascular disease (odds ratio 3.48 (1.56–7.74)]), in females aged ≥ 55 years (2.08 (1.29–3.36)) or hypertension (1.80 (1.03–3.13)), and moreover, in males and females with positive TPOAb (5.81 (2.57–13.13) and 5.92 (3.38–10.36), resp.) 

Conclusions.
Hypothyroidism was found in Czech population highly prevalent and it can contribute to the coronary risk, produced by conventional factors. 

Key words:
thyroid, dysfunction, population, epidemiology, cardiovascular risk.


Autoři: Mayer O. Jr;  J. Šimon;  J. Hrbková;  R. Pikner 1;  O. Topolčan 1
Působiště autorů: Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika LF UK, Plzeň ;  Oddělení imunologické diagnostiky FN, Plzeň 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 459-464
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Prevalence hypotyreózy (HT) mezi jednotlivými populacemi výrazně kolísá. Cílem naší analýzy bylo stanovit prevalenci jednotlivých forem HT v české populaci a stanovit asociaci s konvečními kardiovaskulárními rizikovými faktory. 

Metody a výsledky.
Celkem 1240 subjektů (629 mužů, 611 žen; průměrný věk 52,3 roků – náhodný populační vzorek) bylo analyzováno v deskriptivní studii. Použity byly následující limity tyroidálních parametrů: tyreostimulační hormon (TSH) 0,58–3,65 mU/l, volný tyroxin (fT4) 9–22 pmol/l a protilátky proti tyroidální peroxydáze (TPOAb) ≤14 IU/l . Celková prevalence hypotyreózy činila v souboru 6,8 % u mužů a 13,8 % u žen (p<0,0001); subklinická HT (vyšší TSH, ale normální fT4) byla nalezena u mužů a žen ve 3,0 % a 8,0 %, manifestní – neléčená (vyšší TSH, nízké fT4) u 3,2 % a 3,0 % a manifestní – léčená u 0,6 % a 2,8 %, resp. (p<0,001). U eutyroidních osob byla navíc zjištěna u 4,6 % mužů a 9,3 % žen pozitivita TPOAb (p<0,001). Adjustované relativní riziko HT bylo signifikatně vyšší u mužů s manifestní vaskulární chorobou (odds ratio 3,48 (1,56–7,74)), u žen ve věku ≥55 let (2,08 (1,29–3,36), s hypertenzí (1,80 (1,03–3,13)), a dále u mužů i žen s pozitivitou TPOAb (5,81 (2,57–13,13) a 5,92 (3,38–10,36), resp.) 

Závěry.
HT byla nalezena v obecné české populaci vysoce prevalentní a přispívá signifikantně ke kardiovaskulárnímu riziku. 

Klíčová slova:
štítná žláza, dysfunkce, populace, epidemiologie, kardiovaskulární riziko.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se