Náčrt súčasného pohľadu na problematiku ľahkých poranení mozgu so zameraním na dospelú populáciu


Contemporary View on Mild Brain Injuries in Adult Population

Mild brain injury is one of the most common neurological a neurotraumatological diagnoses. The pathophysiological basis of mild brain injury is frequently a diffuse axonal damage of variable degree. In the acute phase of mild brain injury we have to identify 1% of patients who will undergo neurosurgery because of vital need. The analysis of patient’s personal history, screening of risk factors, neuropsychological testing and imaging methods (CT, MRI) are irreplaceable in the diagnostic process of mild brain injury. Though the mild brain injury is currently considered as an irrelevant traumatic event, approximately 10% of patients develop the so-called post-concussion syndrome. 

Key words:
mild brain injury, cerebral concussion, epidemiology, pathophysiology, diagnostics, management.


Autoři: Š. Sivák;  E. Kurča;  D. Jančovič 1;  Š. Petriščák 1;  P. Kučera 2
Působiště autorů: Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin ;  Ortopedicko-traumatologická klinika JLF UK a MFN, Martin 1;  1. neurologická klinika LF UK a FN, Bratislava 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 445-450
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Ľahké poranenie mozgu patrí medzi najčastejšie neurologické a neurotraumatologické diagnózy. Jeho patofyziologickým základom je často difúzne axonálne poškodenie rôzneho stupňa závažnosti a reverzibility podmienené obyčajne kombináciou zotrvačných a nárazových dynamických síl. V akútnom štádiu ľahkého poranenia mozgu je nevyhnutné čo najskôr identifikovať približne 1 % pacientov, ktorí budú musieť podstúpiť neurochirurgickú intervenciu z dôvodu vitálnej indikácie. Nezastupiteľnú úlohu v diagnostike ľahkého poranenia mozgu má subjektívna a objektívna anamnéza, skríning rizikových faktorov vzniku intrakraniálnych komplikácii, neurologické, resp. neuropsychologické vyšetrenie a pomocné zobrazovacie metódy (CT, MR). Napriek skutočnosti, že ľahké poranenie mozgu je tradične považované zo zdravotného hľadiska za nezávažné poranenie, je až v 10 % prípadov prítomný tzv. postkomočný syndróm v trvaní viac ako 1 rok po úraze. 

Kľúčové slová:
ľahké poranenie mozgu, otras mozgu, epidemiológia, patofyziológia, diagnostika, manažment.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×