Jaterní abscesy s portální a mezenteriální flebotrombózou v kombinaci s pozdní manifestací apendicitidy


Liver Abscesses with Portal and Mesenteric Vein Thrombosis in Combination with Late Onset of Appendicitis

Pyogenic liver abscesses are caused by appendicitis in less than 10 %. Also the ascending septic inflammation of portal vein (pylephlebitis) could be a serious complication of intra-abdominal infection. Although pylephlebitis is not frequent today, its’ mortality and morbidity rates remain high. We describe a case of young man with fever, abdominal pain, and multiple hepatic abscesses. After the symptomatic relief due to antibiotic therapy the pain returned as a result of the development of portal and mesenteric vein thrombosis. The cause of either hepatic abscesses or thrombosis was not clear at the time of dismissal. 2 months later the patient underwent acute abdominal revision with appendectomy for acute phlegmonous and gangrenous appendicitis. Since that time he has been without any clinical symptoms. 

Key words:
liver abscess, portal and mesenteric thrombosis, appendicitis.


Autoři: K. Márová;  M. Chochola;  L. Goláň;  J. Křivánek;  M. Aschermann
Působiště autorů: II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 489-493
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Pyogenní jaterní abscesy jsou v méně než v 10 % zapříčiněny apendicitidou. Také ascendentní septický zánět portální žíly (pyleflebitis) může být vážnou komplikací intraabdominální infekce. Ačkoli pyleflebitida v dnešní době není častou diagnózou, její mortalita i morbidita zůstává stále vysoká. Kazuistika popisuje případ mladého muže vyšetřovaného pro febrilie a bolesti břicha, u něhož byly zjištěny mnohočetné jaterní abscesy. Po ústupu obtíží při antibiotické terapii došlo po dvou týdnech k recidivě bolestí v souvislosti s nově vzniklou trombózou portální a mezenterické žíly. Příčina jaterních abscesů ani trombózy nebyla při dimisi zcela jasná. O dva měsíce později byla nemocnému provedena apendektomie pro nález akutní flegmono-gangrenózní apendicitidy. Od té doby je pacient bez klinických obtíží. 

Klíčová slova:
jaterní abscesy, portální a mezenterická trombóza, apendicitis.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se