Posouzení frekvence výskytu metabolického syndromu


Assessment of the Incidence of Metabolic Syndrome

Background.
Metabolic syndrome represents a disease with high prevalence and influence on the cardiovascular morbidity and mortality. The aim of this study is to estimate frequency of metabolic syndrome in the district Šumperk, in years 1979–1981 based on the analysis of large Preventive check-ups database. 

Methods and Results.
Database of Preventive oncologic check-ups from Šumperk district comprising 40 099 subjects with follow up in years 1979–1981 has been used to assess the metabolic syndrome prevalence. Incidence of the risk factors of the metabolic syndrome have been calculated and compared with current situation in the Czech Republic. The estimated incidence of metabolic syndrome ranged from 2.2 % to 8.4 %, according to the selected criteria. As risk factors diabetes type II or glycaemia higher than 6.1 mmol/l, systolic or diastolic hypertension and BMI higher than 30.0 kg/m² were considered. It has been found that metabolic syndrome is increasing with increasing age in both male and female population. 

Conclusions.
It is possible to assume, based on the results of this study that the incidence of the metabolic syndrome is increasing in the last decades. It is necessary to focus our attention on the simple and practical methods for early detection of metabolic syndrome. Important is also the prevention because metabolic syndrome plays important role as a predictor of serious cardiovascular and metabolic diseases. 

Key words:
metabolic syndrome, prevalence, risk factors, increase.


Autoři: D. Horáková;  L. Čížek;  J. Koutná 1;  F. Beška 2;  J. Lorenc 2;  V. Janout
Působiště autorů: Ústav preventivního lékařství LF UP, Olomouc ;  Onkologické oddělení, M – VIA NOVA Ltd., Zábřeh 1;  Krajské pracoviště Národního onkologického registru FN, Ostrava 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 478-481
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Metabolický syndrom dnes představuje onemocnění s velmi vysokou prevalencí, které významně zvyšuje riziko kardiovaskulární mortality a morbidity. Cílem předložené práce je odhad frekvence metabolického syndromu v okrese Šumperk v letech 1979–1981 na základě analýzy rozsáhlé databáze preventivních prohlídek, provedených v tomto období. 

Metody a výsledky.
Pro vyhodnocení přítomnosti metabolického syndromu byla použita databáze preventivních onkologických prohlídek šumperského regionu, která zahrnuje 40 099 osob sledovaných v letech 1979–1981. Tato databáze byla využita ke zhodnocení frekvence výskytu dostupných faktorů, svědčících pro přítomnost metabolického syndromu v tomto časovém období v okrese Šumperk a srovnání se současným stavem v české populaci. Odhad frekvence metabolického syndromu u osob z databáze okresu Šumperk v letech 1979–1981 se pohyboval od 2,2 % do 8,4 % v závislosti na zvolených kritériích. Pro stanovení diagnózy byl brán v úvahu diabetes mellitus 2. typu nebo glykémie nad 6,1 mmol/l, hypertenze systolická nebo diastolická podle kritérií WHO a BMI vyšší než 30,0 kg/m². Při posouzení frekvence metabolického syndromu podle věku je zřejmé, že se zvyšujícím se věkem stoupá i frekvence výskytu metabolického syndromu, a to u mužů i u žen. Současně bylo zjištěno, že 27,5 % osob výrazně predisponovalo k onemocnění metabolickým syndromem. 

Závěry.
Z předložených výsledků je možno se domnívat, že frekvence metabolického syndromu v posledních desetiletích stoupla. Vzhledem k významu tohoto syndromu jako prediktoru dalších závažných kardiovaskulárních a metabolických nemocí je urgentně nutné zaměřit pozornost na jednoduché a v praxi použitelné metody jeho rychlé detekce a včasné zavedení účinných preventivních opatření. 

Klíčová slova:
metabolický syndrom, prevalence, rizikové faktory, nárůst.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se