Fotodynamická diagnostika a terapie v dermatologiiZkušenosti s aplikací TPPS4 u některých kožních afekcí


Photodynamic Diagnosis (PDD) and Photodynamic Therapy (PDT) inDermatology. Experiences with TPPS4 Application in Some Skin Diagnoses

Background.
Some skin lesions e.g. basal cell carcinomas are sometimes difficult to remove completely and frequentrelapses can develop after their imperfect removal. In case the patient refuses to undergo a radical surgicalintervention, more painful alternative like cryotherapy comes into consideration as a method of tumour destruction.Not even such a procedure does guarantee complete destruction of all tumour cells. During the last years newdiagnostics and therapeutic methods like photodynamic diagnostic and photodynamic therapy have been developedand they became subjects of our interest.Methods and Results. Lesions were treated with photosenzitizer (meso-tetra-para-sulphonato-phenyl-porfine –TPPS4) administered in an injection or in the ointment under occlusion. Six to 24 hours later we checked presenceof photosensitizer in the lesions and in positive cases we irradiated the lesions with light of suitable wave length(630 nm).Conclusions. PDD and PDT were used for diagnostics and treatment of different dermatoses (basal cell carcinomas,malignant melanoma metastases, verrucae vulgares, keratoacanthomas, solitary lesions of T lymphoma – mycosisfungoides, m. Bowen, psoriasis vulgaris, pustulosis palmoplantaris, solar keratoma) with very good medical andcosmetic effect. Results are presented in the table. Authors do not consider the PDT to be the only and miraculousmethod relevant to treatment of all skin tumours or other skin diseases. They are of the opinion that this technique,when properly used, can extend the scale of therapeutic methods. The advantage of PDT is its selectivity, goodtolerance and generally good cosmetic effect.

Key words:
photodynamic therapy, TPPS4, epidermoma, basalioma, verrucae vulgares, malignant melanoma, solarkeratomas, psoriasis vulgaris.


Autoři: M. Jirásková;  L. Jirásek 1;  J. Štork;  F. Vosmík;  M. Jirsa
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1FEL ČVUT, Praha 21. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 493-499
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Přesné vymezení ložisek některých kožních projevů, např. bazaliómů, je někdy pro terapeutický zákrokobtížné, a není-li odstraněný útvar celý, často dochází k recidivám. V některých případech pacienti odmítají radikálnívýkony. Pak připadá v úvahu bolestivější kryoterapie, která rovněž nezaručuje destrukci všech chorobných buněk.Proto se v posledních letech rozvíjí nový diagnostický a terapeutický postup.Metody a výsledky. Postižená ložiska jsou ošetřena injekčně nebo mastí (pod tzv. okluzí) obsahující fotosenzibilizátor,který má zvláštní afinitu k rychle se dělícím buňkám. Po uplynutí adekvátní doby se zjišťuje pomocí UV lampypřítomnost fotosenzibilizátoru a následně se ložisko ozáří paprsky o příslušné vlnové délce (620–680 nm). Výsledkyterapie sice nejsou patrné v krátké době, ale jejich efekt bývá kosmeticky velice dobrý.Závěry. Fotodynamickou terapii (PDD) a fotodynamickou diagnostiku (PDT) použili autoři k léčbě různých dermatóz(bazaliómy, metastázy maligního melanómu, verrucae vulgares, keratoakantóm, solitární ložiska T lymfomu–mycosis fungoides,m. Bowen, psoriasis vulgaris, palmoplantární pustulóza, keratóma solare) s velmi slušnýmléčebným i kosmetickým efektem. Výsledky jsou uvedené v přehledné tabulce v textu. Autoři rozhodně netvrdí, žePDT je jedinou a zázračnou terapií použitelnou k léčbě kožních nádorů či jiných chorob. Přesto se však domnívají,že tato metoda může při vhodné aplikaci rozšířit škálu dosavadních terapeutických postupů. Její výhodou jeselektivnost, prakticky žádné zatížení pacienta, dobrá snášenlivost, slušný až výborný kosmetický efekt.

Klíčová slova:
fotodynamická terapie, TPPS4, kožní tumory, bazalióm, verrucae vulgares, maligní melanom, solárníkeratómy, psoriasis vulgaris.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se