Bartterov syndróm – hypokaliemický renálnytubulárny syndróm


Bartter’s Syndrome – Hypokalemic Renal Tubular Syndrome

Hypokalemia is associated with some renal diseases manifested by renal tubular acidosis (type I and II) or by renaltubular syndrome (Bartter’s, Gitelman’s and Liddle’s syndrome). Bartter’s syndrome, originally described by Batterand colleagues in 1962, is a set of closely related renal tubular disorders characterized by hypokalemia, hypochloremia,metabolic alkalosis and hyperreninemia with normal blood pressure. The underlying renal abnormality resultsin excessive urinary losses of sodium, chloride, potassium and calcium. Muscle weakness, polydipsia, polyuria andmental retardation can be also present. Affected children have poor growth rates and they appear malnourished. Thearticle is focused on ethiopathogenesis, laboratory and clinical characteristics and on the treatment of Bartter’ssyndrome.

Key words:
Bartter’s syndrome, hypocalemic renal tubular syndrome, hypokalemia, metabolic alkalosis.


Autoři: K. Gazdíková;  F. Gazdík
Působiště autorů: Klinika farmakoterapie Ústavu preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 474-478
Kategorie: Články

Souhrn

Poruchy metabolizmu kália patria k častým sprievodným znakom ochorení obličiek. Znížené hladiny kália súsúčasťou renálnej tubulárnej acidózy I. a II. typu alebo renálnych tubulárnych syndrómov (Bartterov, Gitelmanova Liddleho syndróm), ktoré sú spojené s mutáciou génov, regulujúcich metabolizmus nátria, kália a chloridovv distálnom nefróne. Do tejto skupiny ochorení sa zaraďuje aj Bartterov syndróm – autozomálne recesívne ochorenie,charakterizované kombináciou vodných, elektrolytových a hormonálnych abnormalít. Syndróm sprevádzajú zvýšenéstraty kália, nátria, kalcia a chloridov močom, hypokaliémia, hyperaldosteronizmus, hyperreninémia a normálnealebo znížené hodnoty krvného tlaku. Práca podáva prehľad o etiopatogenéze, laboratórnom a klinickom obraze, akoaj o možnostiach terapeutického ovplyvnenia Bartterovho syndrómu.

Klíčová slova:
Bartterov syndróm, hypokaliemické renálne tubulárne syndrómy, hypokaliémia, metabolická alkalóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se