Dlouhodobá prognóza nemocných s akutníminfarktem myokardu při léčbě přímou koronárníangioplastikou


Long-Term Prognosis for Patients with AcuteMyocardial Infarction Treatedwith Primary Coronary Angioplasty

Background.
Primary coronary angioplasty (PTCA) has a beneficial effect on the immediate prognosis for patientswith acute myocardial infarction. Number of information about effects of direct PTCA on the long-term prognosisare less numerous. The aim of the work was to establish the long-term prognosis for not-selected patients treated bydirect PTCA.Methods and Results. The studied group consisted of 279 patients with acute myocardial infarction treated by directPTCA in years 1995 to 1999 for the period of 38±12 months. Part of them were out-door patients of our clinic. Thenecessary data of the other patients were obtained by a questionnaire and by a telephone contact. 45 (16 %) patientswere lost from the follow up. The mortality rate of the study group was compared with data in the central registerof Czech Republic. Positive angiographic effect of the direct PTCA (residual stenosis 70 years, ejectionfraction 4 hours,and diabetes mellitus. The total mortality was 11,4 % in the first year, 1,4 % in the second and 3,3 % in the thirdyear of the follow up.Conclusions. The beneficial prognostic effect of the direct PTCA on patients with acute infarction carries throughthe whole period of follow up. Prognosis of the risk patients remains critical. Next revascularization of the infarctedartery was in our cohort of patients necessary in 21 % of patients.

Key words:
primary coronary angioplasty, myorardial infarction, revascularization.


Autoři: S. Šimek;  M. Aschermann;  F. Holm;  J. Humhal;  A. Linhart;  M. Pšenička;  L. Goláň;  V. Mrázek
Působiště autorů: II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 487-492
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Přímá koronární agioplastika (PTCA)má příznivý vliv na krátkodobou prognózu nemocných s akutníminfarktem myokardu. Informací o vlivu přímé PTCA na dlouhodobou prognózu je zatím méně. Cílem je zjistitdlouhodobou prognózu neselektovaných nemocných léčených přímou PTCA.Metody a výsledky. Celkem 279 nemocných léčených přímou PTCA pro akutní infarkt myokardu v letech1995–1999 bylo sledováno po dobu 38±12 měsíců. Část nemocných je pravidelně sledována v ambulancích našíkliniky. Klinická data ostatních byla získána pomocí dotazníků a telefonního kontaktu. 45 (16 %) nemocných byloztraceno ze sledování. Jejich mortalitní data byla získána porovnáním s centrálním registrem obyvatel Českérepubliky. Angiografického úspěchu při přímé PTCA (reziduální stenóza 70 let,ejekční frakce levé komory 4 hod. a diabetes mellitus. Celková mortalita byla 11,4 % v prvním roce, 1,4 % ve druhém roce a 3,3 %ve 3. roce sledování.Závěr. Příznivý vliv na prognózu nemocných s akutním infarktem myokardu léčených přímou PTCA přetrvávái během dlouhodobého sledování. Prognóza rizikových nemocných zůstává vážná. Další revaskularizace infarktovétepny byla v našem souboru nutná u 21 % nemocných.

Klíčová slova:
přímá koronární angioplastika, infarkt myokardu, revaskularizace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se