Dlouhodobá kombinační hypolipidemická léčbastatiny a fibráty v léčbě smíšené hyperlipidémie


Long-Lasting Combination Treatment of Mixed Hyperlipoproteinaemiaswith Statins and Fibrates

Background.
It is difficult to achieve satisfactory decreases of both plasma LDL-cholesterol (LDL-C) andtriglycerides (TG) and increase of HDL-C with only single statin or fibrate treatment of patients with mixedhyperlipoproteinaemias (HLP). Combination treatment with both statin and fibrate has been shown to enhanceachieving of recommended targets in these patients with high-risk of coronary heart disease. On the other handunpleasant side effects including myopathy and rhabdomyolysis were described in some cases after statin-fibratecombination therapy. Aim of the study was to evaluate efficacy and safety of long-term treatment of pravastatin+fenofibrateor simvastatin+ciprofibrate therapy in the high-risk group of patients with severe mixed hyperlipoproteinemia.Methods and Results. A set of 86 patients (55 M/31 F) was followed for a period at least one year (median 3 years).These patients were randomly assigned to combination of pravastatin 20 mg + fenofibrate 200mg (n=46) (group A),or simvastatin 20 mg + ciprofibrate 100 mg (n=40) (group B). We have observed significant reduction in plasma TC(22 % in group A, 20 % in group B), in LDL-C (36 %, resp. 33 %), reduction of TG (44 %, resp. 46 %), apo-B (35 %,resp. 33 %) whilst HDL-C significantly increased (18 %, resp. 16 %). Concomitantly we have seen significantdecreases in uricaemia (14 %, resp. 18 %). No patient needed to stop treatment due to abnormalities in liver functiontests. Levels of creatinkinase became non-significantly elevated (by 16%, resp. 13%).No patient exhibitedmyopathyor rhabdomyolysis.Conclusions. The long-term combined therapy with statin-fibrate (pravastatin 20 mg + fenofibrate 200 mg, orsimvastatin 20 mg + ciprofibrate 100 mg) in severe mixed HLP was safe and effectively improved plasma lipid andapolipoprotein levels. Both combinations seemed to be similarly efficient and safe.

Key words:
combination hypolipidemic therapy, statins, fibrates, mixed hyperlipoproteinemia.


Autoři: M. Zeman;  A. Žák;  M. Vecka;  S. Romaniv
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 500-504
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
U nemocných s těžkou smíšenou hyperlipoproteinémií je velmi obtížné dosáhnout doporučovanýchcílových hodnot plazmatických lipidů monoterapií statiny či fibráty. Kombinovaná léčba, užívající současně statinya fibráty není dosud dostatečně využívána v důsledku obav z možného výskytu myopatie či rabdomyolýzy. Cílemtéto práce bylo ověřit účinnost a bezpečnost dlouhodobého podávání kombinované léčby statiny a fibráty hyperlipidemikůms vysokým kardiovaskulárním rizikem.Metody a výsledky. Skupina 86 nemocných (55 mužů/31 žen) byla sledována po dobu minimálně jednoho roku(medián 3 roky). Pacienti byli náhodně zařazeni do skupiny léčené kombinací pravastatin 20 mg + mikronizovanýfenofibrát 200 mg/den (n=46) (skupina A) nebo simvastatin 20 mg + ciprofibrát 100 mg/den (n=40) (skupina B).Zjistili jsme významné poklesy hodnot celkového plazmatického cholesterolu (22 % ve skupině A, 20 % ve skupiněB), LDL cholesterolu (36 %, resp. 33 %), triglyceridů (44 %, resp. 46 %) a apolipoproteinu B (35 %, resp. 33 %),zatímco koncentrace HDL cholesterolu významně stouply (18%, resp. 16%). Současně jsme zaznamenali významnýpokles urikémie (14 %, resp. 18 %). Léčba byla subjektivně velmi dobře snášena a nemusela být u žádnéhonemocného přerušena. U žádného pacienta nedošlo k rozvoji jaterní léze, myopatie či rabdomyolýzy.Závěry. Dlouhodobá terapie smíšených hyperlipidémií kombinací statin + fibrát (pravastatin 20 mg + fenofibrát 200mg denně nebo simvastatin 20 mg + ciprofibrát 100 mg denně) byla v naší studii bezpečná a dostatečně účinnáv příznivém ovlivnění hladin plasmatických lipidů i apolipoproteinů. Účinnost a bezpečnost obou kombinací bylaobdobná.

Klíčová slova:
kombinační hypolipidemická léčba, statiny, fibráty, smíšená hyperlipoproteinémie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se