Funkční poruchy gastrointestinálního traktuna prahu 21. století – novinky v etiopatogenezi,diagnostice a terapii


Functional Gastrointestinal Disorders at the Beginning of the 21st Century – New Things in Ethiopathogenesis,Diagnostics and Therapy

Author presents an overview of ethiopathogenic factors, diagnostic and therapeutical possibilities of functionalgastrointestinal disorders. The key role in ethipathogenesis is now credited to the motility disorders, visceralhypersensitivity, psychosocial factors and to neurohumoral agents. Diagnosis is still difficult because of thepolymorphic clinical signs. In praxis the disease is often diagnosed by excluding organic causes of complaints.Therapy includes awide scale of remedies. The choice depends on the clinical symptomatology. Therapeutic approachmust be complex; beside the pharmacological treatment, an important place has psychotherapy and improvement ofthe personal regime. In spite of the present progress, it is necessary to widen our knowledge on the ethiopathogesyand thus to improve the diagnostic and therapeutic possibilities.

Key words:
functional disorders, dyspepsia, visceral hypersensitivity, Rome criteria, serotonine (5-hydroxytryptamine),prokinetic drugs.


Autoři: A. Novotný
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 451-455
Kategorie: Články

Souhrn

Práce je soustředěna na současný pohled na etiopatogenezi, diagnostické možnosti a terapii funkčních gastrointestinálníchporuch. Klíčové místo v etiopatogenezi je v současné době připisováno poruchám motility, viscerálníhypersenzitivitě, psychosociálním faktorům a neurohumorálním působkům. Diagnóza je vzhledem k polymorfiiklinických příznaků stále obtížná a v praxi převládá stanovení diagnózy na základě vyloučení organické příčinyobtíží. Terapie funkčních poruch zahrnuje širokou paletu různých skupin léků. Výběr terapie závisí především naklinické symptomatologii. Nelze však zapomenout, že terapeutický přístup musí být komplexní a důležité místovedle medikamentózní terapie má psychoterapie a úprava životosprávy. Přes současný pokrok perspektiva vyžadujepředevším další prohloubení znalostí etiopatogeneze, ze které vyplynou nové diagnostické a terapeutické poznatky.

Klíčová slova:
funkční porucha, dyspepsie, viscerální hypersenzitivita, Římská klasifikace, serotonin (5-hydroxytryptamin),prokinetika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se