Farmakologická léčba akutních koronárníchsyndromů


Pharmacological Treatment of Acute Coronary Syndromes

Acute coronary syndromes (ACS) are caused by neoinclusive thrombosis of the coronary artery. Arterial atherothrombosisusually results from a cracked atheroma plate and includes platelet and plasmatic component ofcoagulation. The aim of pharmacological treatment is to influence activated platelets and plasma procoagulantactivity. Several clinical studies have demonstrated the benefits of antithrombotic treatment by acetylsalicylic acid,clopidogrel and by blockers of platelet receptors IIb/IIIa. In ACS anticoagulant therapy the non-fractionated heparinare replace ed by low-molecular heparins. The new standard in ACS therapy should become a combination of theacetylsalicylic acid, enoxaparine and clopidogrel. Blockers of platelet receptors IIb/IIIa should be given namely topatients indicated for the early invasive treatment.

Key words:
acute coronary syndrome, pharmacotherapy.


Autoři: F. Holm;  M. Aschermann 1
Působiště autorů: Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec 1II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 456-459
Kategorie: Články

Souhrn

Akutní koronární syndromy (AKS) jsou patofyziologicky způsobeny neokluzivní trombózou koronární tepny.Tepenná aterotrombóza nejčastěji nasedá na prasklý ateromový plát a zahrnuje trombocytární a plazmatickou složkukoagulace. Cílem farmakologické léčby je jak ovlivnění aktivovaných destiček, tak ovlivnění plazmatické prokoagulačníaktivity. Celá řada klinických studií prokázala benefit protidestičkové léčby AKS kyselinou acetylsalicylovou,clopidogrelem i blokátory destičkových receptorů IIb/IIIa. V antikoagulační léčbě AKS nefrakcionovanýheparin nahrazují nízkomolekulární hepariny. Novým standardem ve farmakoterapii AKS by se měla stát kombinacekyseliny acetylsalicylové, enoxaparinu a clopidogrelu. Blokátory destičkových receptorů IIb/IIIa by měly být podányzejména pacientům, kteří jsou indikováni k časnému invazivnímu ošetření.

Klíčová slova:
akutní koronární syndromy, farmakoterapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se