Hepcidin – peptid regulující množství a distribuciželeza v organizmu ve zdraví a nemoci


Hepcidin – The Peptide Regulating the Body Amount and Distribution of Iron in Health andDisease

Iron is an essential element and its amount and balance must be precisely regulated. Iron intestinal absorption isessential for the iron balance; however, the precise mechanism of its regulation remains unknown. Antimicrobialpeptide hepcidin, produced in the liver, is considered as a key regulator of iron absorption and kinetics in the organism.Its expression increases in response to the iron overload. Hepcidin decreases iron absorption in the duodenum andcauses its sequestration in macrophages. Apart from the iron, inflammation increases hepcidin expression in theliver, and hepcidin is considered to be acute phase protein. Hepcidin is not only the physiological regulator of ironkinetics but is supposed to be a part of the pathogenetic mechanism of anaemia accompanying chronic diseases andits relationship to the hereditary hemochromatosis is also studied.

Key words:
hepcidin, iron, hemochromatosis, anaemia, inflammation, acute phase proteins.


Autoři: M. Vokurka;  E. Nečas
Působiště autorů: Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 465-469
Kategorie: Články

Souhrn

Železo je pro život nezbytný prvek, jehož množství v organizmumusí být dobře regulováno.Hlavnímmístemregulaceje resorpce železa v duodenu, přičemž vlastní mechanizmus, jakým se tato regulace uskutečňuje, není přesně znám.Za klíčový regulátor resorpce a kinetiky železa v organizmu se považuje v játrech produkovaný antimikrobiálnípeptid hepcidin. Jeho exprese se zvyšuje při nadměrném množství železa. Hepcidin snižuje vstřebávání železav duodenu a způsobuje jeho retenci v makrofázích. Kromě železa se produkce hepcidinu v játrech zvyšuje při zánětua hepcidin je považován za protein akutní fáze. Hepcidin je kromě fyziologického regulátoru kinetiky železapovažován za pravděpodobný patogenetický mechanizmus vzniku anémie chronických chorob a studuje se jehovztah k hemochromatóze.

Klíčová slova:
hepcidin, železo, hemochromatóza, anémie, zánět, proteiny akutní fáze.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se