Interventional Treatment of Multiple VascularInvolvement in Young Male with HeterozygousFamilial Hypercholesterolemia


Intervenční léčba mnohočetných vaskulárních poruch u mladého mužes heterozygotní familiární hypercholesterolémií

Práce předkládá případ 31letého muže, trpícího familiární hypercholesterolémií a velmi silného kuřáka, u kteréhobyl akutní infarkt myokardu prvním projevem časné aterosklerózy. Tato náhlá příhoda byla léčena primární PTCAuzavřené první marginální arterie. Pokus o rekanalizaci RIA nebyl v té době úspěšný. Pacient byl doporučenk bypassu mammanním štěpem. Při ultrazvukovém vyšetření byla objevena stenóza levé vnitřní karotidy a okluzelevé arterie subclavie, které výkon znemožnily. Byl proto proveden druhý, tentokrát úspěšný pokusu o PTCAuzavřeného RIA. Také PTA uzavřené levé arterie subclavie se podařilo úspěšně provést. Pacient byl léčen standardníléčbou ICHS a kombinací léků snižujících plazmatické lipidy bylo dosaženo významného poklesu plazmatickéhocholesterolu. Avšak již dva roky po prvním infarktu myokardu pacient náhle zemřel po plavání ve věku 31 let.U tohoto pacienta bylo riziko časné ICHS zvýšeno přítomností dalšího rizikového faktoru – silného kuřáctví. Tělesnáaktivita pravděpodobně spustila akutní koronární příhodu u obou případů IM. Intervenční metody se ukázaly vysoceúčinné v léčbě mnohočetných aterosklerotických lézí, pacientovi přinesly významné snížení příznaků. V článku jekrátce diskutována léčba heterozygotní FH.

Key words:
heterozygotní familiární hypercholesterolémie, tabakizmus, PTCA, PTA, statiny, poruchy koronárnícharterií, časná ateroskleróza, infakkt myokardu.


Autoři: M. Lubanda J.-C.;  S. Šimek;  A. Linhart;  M. Aschermann;  R. Češka 2
Působiště autorů: nd Department of Internal Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University, General Teaching Hospital, Prague, Czech Republic 3rd Department of Internal Medicine, 1st Faculty of Medicine, Charles University, General Teaching Hospital, Prague, Czech R 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 248-251
Kategorie: Články

Souhrn

We report a case of 31 year old man with heterozygous familial hypercholesterolemia and excessive tobacco useleading to acute myocardial infarction as the first manifestation of premature atherosclerosis. The patvent was treatedby primary PTCA of occluded first marginal artery and at this time an attempt of recanalisation of occluded LADwas unsuccessful. The patient was referred for mini coronary bypass graft of the LIMA to LAD. During evaluationof carotid arteries we found a significant stenosis of the left internal carotid artery and occlusion of the left subclavianartery which made the use of LIMA unsuitable. Therefore, another attempt of PTCA of the occluded LAD wasperformed, this time with success. Hence PTA of the occluded subclavian artery was performed with good result.The patient was treated with the standard therapy of CAD and combined lipid lowering agents with significantreduction of plasma cholesterol. However, 2 years after the first MI, he suddenly died after swimming at the age of31. In this patient the risk of premature CAD was increased by the presence of another powerful risk factor - theexcessive tobacco use. Acute physical exercise probably acted as a trigger of acute coronary events at the time ofboth MI. Interventionalmethods were very effective in the treatment of multiple atherosclerotic lesions in this patientand provided significant relief of symptoms. Treatment of heterozygous FH is briefly discussed in this article.

Klíčová slova:
heterozygous familial hypercholesterolemia, tobacco use, PTCA, PTA, statins, coronary artery diseases,premature atherosclerosis, AMI.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se