Mikrodelece faktoru azoospermie jako jednaz příčin mužské infertility


Microdeletion of Azoospermia Factor as one of the Possible Causes of MaleInfertility

One of the possible causes of male infertility is microdeletion of the Y chromosome in the Yq11.23 region – namedthe azoospermia factor. These deletions are associated with azoospermia or severe oligozoospermia. In these cases,testicular histopathological findings comprise a wide spectrum, from total absence of germ cells, through arrest oftheir maturation to decreased sperm production. Most Y-chromosome microdeletions arise de novo but transmissionfrom the father is also possible, either by the natural way or by assisted reproduction. In relation to the assistedreproduction, the relationship between the Y-deletions and presence of spermatozoa in testis, fertilization capabilityand embryo quality were examined. Heredity of the deleted Y chromosome is holandric and therefore all sons ofmales with deletions will carry the same defect and will probably have fertility problems. Another negative influenceof deletions on a man’s health has not yet been identified.

Key words:
AZF, infertility, azoospermia, oligozoospermia.


Autoři: J. Kolářová;  R. Vrtěl;  R. Vodička;  P. Čapková;  J. Šantavý
Působiště autorů: Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 211-215
Kategorie: Články

Souhrn

Jednou z možných příčin mužské infertility jsou mikrodelece chromozómu Y v oblasti Yq11.23 – zvané faktorazoospermie. Tyto delece jsou asociovány s azoospermií nebo těžkou oligozoospermií. Histopatologický nález testesv těchto případech je v širokém spektru od úplné absence zárodečných buněk přes zástavu jejich zrání po sníženoutvorbu spermií. Většina mikrodelecí chromozómu Y vzniká de novo, ale je možný i přenos od otce, a to přirozenoucestou nebo prostřednictvím asistované reprodukce. V souvislosti s asistovanou reprodukcí se zkoumá vliv uvedenýchdelecí na přítomnost spermií ve varlatech, fertilizační schopnost a kvalitu embrya. Dědičnost deletovanéhochromozómu Y je holandrická, a tudíž všichni synové mužů s delecemi ponesou stejný defekt a budou mít velmipravděpodobně problémy s fertilitou. Jiný vliv delecí na zdravotní stav nebyl dosud zjištěn.

Klíčová slova:
AZF, infertilita, azoospermie, oligozoospermie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se