Nové aspekty v klinické kardiologii: pohlavněpodmíněné rozdíly kardiovaskulární morbiditya mortality


New Aspects in Clinical Cardiology: Sex-based Differences in Cardiovascular Morbidity and Mortality

No relevant sex-based differences in hemodynamic parameters have been described until now but the course of anyheart disease may be modified by factors that act differently in men and women. In a study comparing the incidenceof heart disease and patient survival over the past 50 years, the incidence of heart failure was found to have declinedin women but not in men.With increased sodium excretion and obesity, the hazard ratios for cardiovascular mortalitywere higher in women. A post-hoc subgroup analysis of the DIG study was conducted to assess potential sex-baseddifferences in the effect of digoxin. The authors conclude that digoxin therapy is associated with an increased riskof death in women (P=0.34). The comparison of the effects of digoxin was limited simply to gender only and noother subgroup analyses were preformed although the characteristics of the patients show significant differences inmore than 20 parameters. Hence, the conclusion of these authors can hardly be accepted. Contrary to these partlyconflicting data, the primary results from the Women’s Health Initiative randomized controlled trial focused ondefining the risks and benefits of hormone replacement in postmenopausal women give an unambiguous answer:combined estrogen/progestin therapy should not be initiated or continued for the primary prevention of coronaryheart disease, furthermore, it increases the risks of cardiovascular disease, breast cancer, venous thromboembolismand biliary tract surgery.

Key words:
clinical cardiology, mortality, digoxin, hormone replacement therapy.


Autoři: P. Jerie
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 195-196
Kategorie: Články

Souhrn

Až dosud nebyly nalezeny žádné významné rozdíly hemodynamických ukazatelůmezimuži a ženami, nicméně obraza průběh srdečních onemocnění může být ovlivněn faktory, které se různou měrou uplatňují u žen či u mužů. Vestudii, srovnávající výskyt a dobu přežití pacientů v průběhu posledních 50 let, bylo zjištěno, že výskyt srdečníhoselhání se snížil u žen, ale u mužů nikoli. Obézní ženy a ženy s vyšším vylučováním natria vykazovaly vyšší rizikokardiovaskulární mortality. Dodatečně bylo provedeno vyhodnocení studie DIG, aby byl zjištěn případný rozdílúčinku digoxinu u žen a u mužů. Autoři uzavírají, že podávání digoxinu s sebou nese vyšší riziko mortality u žennež u mužů (P=0,34). Protože však analýze bylo podrobeno pouze srovnání podání digoxinu a pohlaví a žádná dalšíanalýza podskupin provedena nebyla, ačkoli ve vyšetřované populaci se muži a ženy liší signifikantně ve více než20 ukazatelích, nelze závěr autorů bez výhrady přijmout. Naproti těmto zdánlivě protichůdným výsledkům stojíjasná data z randomizované kontrolované americké studie Women’s Health Initiative, jejímž cílem bylo zjistit, jakájsou rizika a jaký užitek přináší náhradní hormonální terapie u žen v postmenopauzálnímvěku. Závěr tohoto projektuje jednoznačný: podávání estrogenu s progestinem se nehodí k prevenci koronární choroby srdeční a nemá s ním býtv této indikaci začínáno ani pokračováno. Navíc zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, rakoviny prsu,tromboembolických příhod a onemocnění žlučových cest u těchto žen v postklimakteriu.

Klíčová slova:
klinická kardiologie, mortalita, digoxin, náhradní hormonální terapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se