Přirozený průběh autoimunitního onemocněníštítné žlázy u diabetických dětí


Natural Course of Autoimmune Thyroid Disease in DiabeticChildren

Background.
Autoimmune thyroid disease (AITD) represents the most frequent associated manifestation of theautoimmune disease in children with Type 1 diabetes mellitus (T1DM). The aim of the study was to evaluate theprevalence and natural course of AITD in unselected cohort of diabetic children.Methods and Results. TSH, free thyroxin, thyreoglobulin autoantibodies (Ab-hTG), peroxidase autoantibodies(Ab-TPO) and thyroid sonography were prospectively evaluated (1 to 6 years; 323 patient-years) in 110 patientswith T1DM (age 2.1–20.8 years; 60 boys). Mild elevation of Ab-hTG and/or Ab-TPO levels (>100, 1000 mIU/l) was found in 12 patients (11 %;boys:girls 1:1). Out of these, eight had increased thyroid volume and ten had abnormal echotexture. Subclinicalhypothyroidism developed within the observation period in nine of them (boys:girls 2:1).Conclusions.AITDwas found in 31 (28%) children and adolescents with T1DM.Whereasmild elevation of Ab-hTGand/or Ab-TPO levels was not accompanied withmorphological changes of the thyroid and did not predict functionaldisorder, severely elevated levels were associated with the early risk of subclinical hypothyroidism.

Key words:
type 1 diabetes mellitus, autoimmune thyroid disease, subclinical hypothyroidism, thyroid autoantibodies,children.


Autoři: V. Rákosníková;  M. Zahradníková;  J. Zikmund;  Š. Průhová;  J. Lebl
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 235-239
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Autoimunitní onemocnění štítné žlázy (AITD) je nejčastějším sdruženým projevem autoimunity u dětís diabetem mellitus 1. typu (T1DM). Cílem studie bylo posouzení prevalence a přirozeného průběhu AITD u neselektovanéskupiny diabetických dětí.Metody a výsledky. U 110 pacientů s T1DM (věk 2,1–20,8 let; 60 chlapců) byly prospektivně 1–6 let (celkem 323let observace) sledovány hladiny TSH, volného tyroxinu, autoprotilátek proti tyreoglobulinu (Ab-hTG) a peroxidáze(Ab-TPO) a sonografie štítné žlázy. Mírně zvýšené Ab-hTG a/nebo Ab-TPO (>100, 1000 mIU/l) mělo 12 pacientů (11 %;chlapci:dívky 1:1). Z nich 8 mělo zvětšenou štítnou žlázu a 10 narušenou echotexturu. U 9 těchto pacientů se běhemsledování rozvinula subklinická hypotyreóza (chlapci:dívky 2:1).Závěry. AITD byla zjištěna u 31 (28%) dětí a dospívajících s T1DM.Mírně zvýšené hladiny Ab-hTGa/neboAb-TPOnebyly spojeny s morfologickými změnami štítné žlázy a nepredikovaly riziko funkční poruchy, zatímco výraznězvýšené hladiny předurčovaly časné riziko subklinické hypotyreózy.

Klíčová slova:
diabetes mellitus 1. typu, autoimunitní onemocnění štítné žlázy, subklinická hypotyreóza, tyreoidálníprotilátky, děti.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se