Změny koncentrací IGF-I a jeho vazebných proteinůu diabetes mellitus a obezity


The Changes of Concentration of IGF-I and its Binding Proteins in Diabetesand Obesity

Background.
The system of IGF-I and its binding proteins is a complex system with many physiological functionsincluding metabolic regulations. Present study was aimed to describe changes of its particular components in patientswith type 1 and type 2 diabetic patients and patients with obesity.Methods and Results. We examined 21 patients with obesity, 13 patients with type 2 and 22 with type 1 diabetesin comparison with 16 age matched healthy controls. We performed clinical examination and estimation of serumconcentrations of IGF-I, free-IGF-I, IGFBP-1, -2, -3 and -6, insulin, C-peptide and fasting glucose. Patients withobesity featured by decreased IGF-I (p

Key words:
IGF-I, IGFBP, diabetes mellitus, obesity.


Autoři: M. Kršek;  J. Škrha;  P. Sucharda;  V. Justová;  Z. Lacinová
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 216-219
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Systém IGF-I a jeho vazebných proteinů má četné biologické funkce včetně regulace glukózovéhometabolizmu. Cílem studie bylo charakterizovat změny jeho sérových koncentrací u obézních pacientů a u diabetiků1. a 2. typu.Metody a výsledky. Vyšetřili jsme 21 obézních pacientů, 13 diabetiků 2. typu, 22 diabetiků 1. typu a 16 věkověsrovnatelných zdravých kontrol. Pacienti byli vyšetřeni ráno nalačno klinicky a byly stanoveny sérové koncentraceIGF-I, free-IGF-I, IGFBP-1, -2, -3 a 6, inzulínu, C-peptidu a glukózy. U obézních pacientů jsme prokázali sníženísérových koncentrací IGF-I (p

Klíčová slova:
IGF-I, IGFBP, diabetes mellitus, obezita.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se