Opiáty a jejich imunomodulační vlastnosti


Opiates and Their Immunomodulation Properties

Opiates have been recently used for suppression of the neuropathic pain or to relieve pain in patients with cancerdiseases. However, opiates are also used by drug abusers to achieve feeling of euphoria. These drugs influence notonly the nervous systembut they can alsomodulatemany other physiological functions including those of the immunesystem. Since opioid receptors have been found on the surface of cells of the immune system, two possiblemechanismsof opiate actions have to be considered. The first one represents a direct action of the opiates through the opioidreceptors on immune cells; the second mechanism is mediated by the nervous system. The immunomodulatoryproperties of the opiates have been demonstrated in numerous models. Especially the enhanced sensitivity to viraland bacterial infections, observed in drug abusers, is accounted to the side effects of opiates. Experimental animalmodels have shown even more complex actions of opiates, which can lead to suppression as well as to stimulationof individual immunological parameters. Although proliferation of lymphocytes tested in vitro after application ofopiates in vivo is generally reduced, production of the pro-inflammatory cytokines and some functions ofmacrophagescan be enhanced. Effects of opiate action depend on the experimental model used, the drug dose, way of drugapplication, time of testing and on the tested immunological parameter. This article summarizes recent knowledgeof effects of opiates on the functions of cells of the immune system. It also refers global problems of exploitationof illegal drugs and the importance of methadone in the substitution treatment.

Key words:
opiates, morphine, heroin, methadone, substitution treatment, immune system.


Autoři: V. Blahoutová;  A. Zajícová;  H. Wilczek 1;  V. Holáň
Působiště autorů: Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha 1III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 244-247
Kategorie: Články

Souhrn

Opiáty jsou v současné době využívány k potlačení neuropatické bolesti nebo bolesti u pacientů s nádorovýmonemocněním, ale také zneužívány narkomany k vyvolání pocitů euforie. Podávání opiátů ovlivňuje v organizmunejen nervový systém, ale také celou řadu dalších fyziologických funkcí včetně funkcí imunitních. Jelikož opioidníreceptory, přes něž opiáty působí, byly prokázány i na buňkách imunitního systému, je nutné uvažovat jak přímé,tak přes nervový systém zprostředkované působení opiátů na buňky imunitního systému. Imunomodulační vlastnostiopiátů byly prokázány v celé řadě modelů. Zvláště zvýšená citlivost k virovým a bakteriálním infekcím u drogovězávislých bývá vysvětlována negativními účinky opiátů na imunitní systém. Experimenty na zvířecích modelechvšak ukazují, že působení opiátů jemnohemsložitější amůže se projevovat jak v supresi, tak ve stimulaci jednotlivýchimunologických parametrů. Zatímco proliferace lymfocytů testována in vitro je po podání opiátů zpravidla snížena,produkce prozánětlivých cytokinů a funkce makrofágů mohou být zesíleny. Poukazuje to na komplexnější působeníopiátů na imunitní systém, které závisí na experimentálnímmodelu, dávce drogy, způsobu její aplikace, době testovánía na testovaném parametru. Tento článek shrnuje současné poznatky o vlivu opiátů především na buňky imunitníhosystému s poukázáním na celosvětový problém zneužívání nelegálních opiátů a o významu metadonu v substitučníléčbě.

Klíčová slova:
opiáty, morfin, heroin, metadon, substituční léčba, imunitní systém.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×