Transplantace srdce u dětí


Heart Transplantation in Children

Heart transplantation represents the only effective method of treatment of intractable heart diseases. Cardiomyopathywith heart dilation, inoperable congenital heart diseases and heart failure after the heart surgery represent the mostcommon indications for heart transplantation in pediatrics. Hypoplastic left heart syndrome is the most frequentindication for the heart transplantation in neonates and infants. In infants steroids-free immunosuppression is usedor steroids are withdrawn 6 to 12 months after the transplantation. Graft failure, acute rejection and infection arethe most common causes of death after transplantation. Long-term results and the quality of life depend on theoccurrence of rejection, infection, graft vasculopathy, lymphoproliferative disease and side effects of immunosuppression.Posttransplant graft vasculopathy, however, represents the most dangerous late complication, which requiresretransplantation. Improvement of the transplantation program improves the survival rate as well as the quality oflife after transplantation. Survival after heart transplantation is 80 % in one year and 50 % in ten years interval.Better results can be achieved in neonates. Lack of donors, demanding economical and organisational conditionsand the unresolved legislation problems preclude wider use of heart transplantation in children. Research for moreeffective, safer and cheaper pharmacotherapy in the prevention and treatment of rejection, infection and complicationsof immunosupression is required. Long-term effects and the quality of life after heart transplantation in children, aswell as possibilities of mechanical heart support and xenotransplantation must be also studied.

Key words:
Heart transplantation, heart failure, congenital heart diseases, cardiomyopathy, immunosuppression,complications, child.


Autoři: T. Tláskal
Působiště autorů: Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 207-210
Kategorie: Články

Souhrn

Transplantace srdce představuje jedinou dlouhodobě účinnou léčebnou metodu u srdečních vad a onemocněníspojených s nezvládnutelným srdečním selháním. V dětském věku jsou nejčastějšími indikacemi k transplantacidilatační kardiomyopatie, inoperabilní vrozené srdeční vady a srdeční selhání po operaci srdce. V novorozeneckéma kojeneckém věku se transplantace indikuje nejčastěji u syndromu hypoplastického levého srdce. K imunosupresise u novorozenců a kojenců obvykle neužívají kortikoidy nebo se po 6–12 měsících vysazují. Příčinami úmrtí potransplantaci jsou selhání graftu, akutní rejekce a infekce. Dlouhodobé výsledky a kvalita života jsou závislé navýskytu rejekce, infekce, potransplantační vaskulopatii graftu, lymfoproliferativní chorobě a na vedlejších účincíchimunosuprese. Nejzávažnější pozdní komplikací je však vaskulopatie graftu, která vyžaduje retransplantaci. Zdokonalenímtransplantačního programu se zlepšilo přežívání i kvalita života dětí po transplantaci. Jednoroční přežíváníje dnes 80%a desetileté 50%. Ještě lepší jsou výsledky u novorozenců. Nedostatek dárců, ekonomická a organizačnínáročnost i nedořešená legislativa brání širšímu využití transplantace srdce u dětí. Specifické problémy transplantaceu dětí vyžadují výzkum účinnější, bezpečnější a levnější farmakoterapie v prevenci a léčbě rejekce, infekce i ostatníchkomplikací. Výzkum se musí zaměřit také na dlouhodobé výsledky transplantace, pokud jde o kvalitu života,na výzkum mechanické podpory srdce a xenotransplantace.

Klíčová slova:
transplantace srdce, srdeční selhání, vrozená srdeční vada, kardiomyopatie, imunosuprese, komplikace,dítě.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se