Zajímavosti, tipy a triky, informace z jiných oborů


Autoři: V.- Černý 1 5
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové 1;  Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové 2;  Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 3;  Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada 4;  Technická univerzita v Liberci 5
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 31, 2020, č. 4, s. 198-199
Kategorie: Zajímavosti, tipy a triky

Zvažovat intoxikaci jako příčinu u všech nejasných zástav oběhu vzniklých mimo nemocnici

Analýza pacientů se zástavou oběhu vzniklou mimo nemocnici (OHCA) ukázala, že v analyzovaném souboru nemocných s OHCA v oblasti San Francisco (USA) byl na 6 případů OHCA vždy 1 případ, kdy příčinou zástavy byla intoxikace. Mezi nejčastější farmaka způsobující intoxikaci patřily: kanabinoidy, psychofarmaka, opioidy, psychostimulancia a hypnotika/ sedativa. Autoři doporučují v nejasných stavech OHCA vždy pomýšlet na intoxikaci.

Zdroj: Rodriguez RM, Montoy JCC, Repplinger D, Dave S, Moffatt E, Tseng ZH. Occult Overdose Masquerading as Sudden Cardiac Death: From the POstmortem Systematic InvesTigation of Sudden Cardiac Death Study [published online ahead of print, 2020 Aug 11]. Ann Intern Med. 2020; 10.7326/ M20-0977.

Auto‑brewery syndrom

Syndrom „gut fermentation“ (nazývaný někdy jako auto‑brewery syndrom = ABS) představuje vzácnou poruchu metabolismu, kdy dochází ve střevě k endogenní tvorbě etanolu po příjmu stravy bohaté na glycidy. Výsledkem je zvýšená hladina alkoholu v krvi s jejími projevy analogicky jako při požití alkoholu. Mechanismem je pravděpodobně zvýšená fermentace cukrů ve střevě, kde dochází k přerůstání střevní mikroflóry kvasinkami. Obvyklá léčba je dieta s nízkým obsahem glycidů v kombinaci s perorálními antimykotiky, selhání léčby je časté. Autoři popisují úspěšnou léčbu ABS s využitím transplantace stolice.

Zdroj: Vandekerckhove E, Janssens F, Tate D, De Looze D. Treatment of Gut Fermentation Syndrome With Fecal Microbiota Transplantation [published online ahead of print, 2020 Aug 18]. Ann Intern Med. 2020; 10.7326/L20-0341.

Nový opioid pro léčbu středně těžké až těžké bolesti

Americká léková agentura schválila oliceridin (Olinvyk) pro léčbu akutní bolesti. Přípravek se podává nitrožilně a je určen ke krátkodobému použití v nemocniční péči. Bezpečnostní profil je analogický s ostatními opioidy.

Zdroj: FDA Approves New Opioid for Intravenous Use in Hospitals, Other Controlled Clinical Settings [online] [August 07, 2020]. Dostupné z: https:// www.fda.gov/news‑events/ press‑announcements/ fda‑approves‑new‑opioid‑intravenous‑use‑hospitals‑other‑controlled‑clinical‑settings.

Deset cílů prevence Alzheimerovy choroby

Metaanalýza shrnuje 10 (evidencí podložených) cílů prevence Alzheimerovy choroby. Rizikové faktory (kategorie 1A podle EBM klasifikace) a potenciálně ovlivnitelné cíle prevence jsou:

„ diabetes mellitus

„ zvýšená hladina homocysteinu

„ „poor BMI management“

„ nízké vzdělání

„ hypertenze ve středním věku

„ ortostatická hypotenze

„ trauma hlavy

„ nízká kognitivní aktivita

„ stres

„ deprese

Zdroj: Yu J, Xu W, Tan C, Andrieu S, Suckling J, Evangelou E, et al. Evidence‑based prevention of Alzheimer’s disease: systematic review and meta‑analysis of 243 observational prospective studies and 153 randomised controlled trials. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry Published Online First: 20 July 2020.

Zotavení poškozených plic dárce použitím prasečí krve

Práce popisuje zlepšení funkčního stavu plic od dárce v situaci, kdy po „ex vivo“ perfuzi plic nebylo dosaženo kritérií pro použití plic k transplantaci. Expozice ex vivo plic prasečí plné krvi vedlo k jejich funkčnímu i histologickému zlepšení v míře umožňující transplantaci.

Zdroj: Hozain AE, O’Neill JD, Pinezich MR, Tipograf Y, Donocoff R, Cunningham CM, et al. Xenogeneic cross‑circulation for extracorporeal recovery of injured human lungs. Nat Med. 2020; 26(7): 1102–1113.

Můžeme dojít k nákaze COVID-19 přes oči?

Není zatím jasně prokázáno ani vyloučeno (v článku je uvedeno – „I don’t think we can answer that question with 100 % confidence at this time“), ochrana očí je ale doporučována u všech případů.

Zdroj: Kam K. Can You Catch COVID-19 Through Your Eyes? [online] [May 26, 2020]. Dostupné z: www.medscape.com.

Asociace mezi příjmem alkoholu a kognitivními funkcemi

Kohortová studie na 19 887 pacientech prokázala vztah mezi nízkým a středním příjmem alkoholu a lepším globálním kognitivním skore, výsledky byly výraznější u „white participans“ než u „black participants“.

Zdroj: Zhang R, Shen L, Miles T, Shen Y, Cordero J, Qi Y, et al. Association of Low to Moderate Alcohol Drinking With Cognitive Functions From Middle to Older Age Among US Adults. JAMA Netw Open. 2020; 3(6): e207922.

Asociace mezi NSAID a klinickým výsledkem u pacientů hospitalizovaných s chřipkou

Dlouhodobé používání NSAID je spojeno s častějším přijetím na JIP.

Zdroj: Lund LC, Reilev M, Hallas J, Kristensen KB, Thomsen RW, Christiansen CF, et al. Association of Nonsteroidal Anti‑inflammatory Drug Use and Adverse Outcomes Among Patients Hospitalized With Influenza. JAMA Netw Open. 2020; 3(7): e2013880.

Perioperační podávání gabapentinoidů v léčbě pooperační bolesti

Rozsáhlá metaanalýza 281 studií neprokázala žádný vliv na akutní, subakutní nebo chronickou pooperační bolest.

Zdroj: Verret M, Lauzier F, Zarychanski R, Perron C, Savard X, Pinard AM, et al. Perioperative Use of Gabapentinoids for the Management of Postoperative Acute Pain: A Systematic Review and Meta‑analysis [published correction appears in Anesthesiology. 2020 Aug 21]. Anesthesiology. 2020; 133(2): 265–279.

Jaké odbornosti/obory jsou nejvíce náchylné k nákaze COVID-19 v rámci své profese?

„ anesteziologie

„ urgentní medicína

„ oftalmologie

Zdroj: Mulrooney Eldred S. Which Specialties Are at Highest Risk for Contracting COVID-19? [online] [May 14, 2020]. Dostupné z: www.medscape.com.

KORESPONDENČNÍ ADRESA AUTORA:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

cernyvla1960@gmail.com

Cit. zkr: Anest intenziv Med. 2020; 31(4): 198–199


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2020 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se