Účinnost kombinace diklofenak/orfenadrin v terapii poruch pohybového aparátu

16. 5. 2017

Infuzní roztok obsahující účinnou kombinaci nesteroidního antirevmatika diklofenaku a centrálního myorelaxans orfenadrinu je v České republice registrován pod názvem Neodolpasse. Léčivý přípravek je indikován k terapii akutní bolesti při poruchách muskuloskeletálního systému.

Inzerce

Úvod

Orfenadrin je centrální myorelaxans, které působí pouze na zvýšený svalový tonus a využívá se pro mírnění bolesti vyvolané spazmem kosterního svalstva. Diklofenak je nesteroidní antirevmatikum s analgetickými, antiflogistickými a antipyretickými vlastnostmi. Fixní kombinace těchto léků je v České republice registrována pod názvem Neodolpasse a je indikována v terapii akutní bolesti a zánětu u vertebrogenní bolesti (včetně radikulární bolesti), bolesti při revmatických onemocněních a pooperační bolesti po neurochirurgických zákrocích u jedinců starších 18 let.

Bezpečnostní profil

Bezpečnost kombinační terapie 75 mg diklofenaku a 30 mg orfenadrinu byla pečlivě hodnocena na základě farmakokinetických a klinických studií. Celkový poměr rizika a prospěšnosti může být klasifikován jako vynikající. Četnost závažných nežádoucích účinků je význačně nízká a může být přičítána krátké době terapie. Doba terapie by totiž neměla přesáhnout dobu 7 dnů. Přípravek je navíc podáván pod dohledem zdravotnického profesionála, díky čemuž lze analgetickou terapii přizpůsobit a případy zneužití nebo předávkování mohou být vyloučeny.

Klinická účinnost

Otevřená prospektivní randomizovaná studie publikovaná maďarskými lékaři v roce 2008 porovnávala účinnost a bezpečnost přípravku Neodolpasse oproti tramadolu a také kombinaci obou přípravků v pooperační léčbě bolesti. Studie se zúčastnilo celkem 60 pacientů. Analgetická účinnost byla hodnocena pomocí vizuální analogové škály (VAS). U všech tří skupin bylo dosaženo statisticky signifikantního poklesu intenzity bolesti. Množství podávaného tramadolu v kombinaci s přípravkem Neodolpasse bylo navíc významně nižší než při užití tramadolu v monoterapii (61,5 mg vs. 87,5 mg; p < 0,01).

Multicentrická prospektivní randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie publikovaná v roce 2010 v Rakousku hodnotila vliv přípravku Neodolpasse na snížení spotřeby analgetik u 120 pacientů, kteří podstoupili unilaterální implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Studie prokázala, že kombinace orfenadrinu a diklofenaku snižuje spotřebu opioidů v prvních 24 hodinách po operaci přibližně o 30 % (38,7 ± 21,3 mg vs. 55,9 ± 31,1 mg; p = 0,0004) při zachování dostatečné analgetické účinnosti a bezpečnosti.

(holi)

Zdroj: Neodolpasse. Clinical Expert Statement. Dostupné na: www.fresenius-kabi.cz/data/sharedfiles/Clinical Expert Statement Neodolpasse final 11-04-2012.pdfŠtítky
Anesteziologie a resuscitace Chirurgie všeobecná Neurologie Ortopedie Sestra Traumatologie Urgentní medicína Algeziologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Léčba bolestí dolních zad
Autoři: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více