Časopis Anesteziologie a intenzivní medicína na prahu 30. ročníku


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 29, 2018, č. 6, s. 315-316
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,

časopis Anesteziologie a intenzivní medicína (AIM) v roce 2019 dospěje do 30. ročníku. Je vydáván Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a představuje oficiální periodikum České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) a České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM). Z pohledu počtu předplatitelů patří mezi přední odborné lékařské časopisy v České republice.

Existence vlastního oborového časopisu je pro obor, jeho postavení a rozvoj zcela zásadní.

Časopis AIM je indexován v renomovaných akademických databázích, jakými jsou Web of Science (v režimu ESCI, Emerging Sources Citation Index), Scopus, Google Scholar, Bibliographia medica Čechoslovaca, EBSCO, EMBASE a Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR. To umožňuje v článcích publikovaných v AIM prezentovat výsledky řešení grantových projektů i zahrnovat články otištěné v AIM do profesionálního kurikula autorů, „viditelnost“ článků z AIM ve výše uvedených medicínských databázích rovněž zvyšuje jejich citační ohlas.

Úroveň a hladký chod každého časopisu jsou jednoznačně podmíněny pravidelným a dostatečným počtem kvalitních příspěvků z odborné a vědecké komunity. Redakce AIM v současnosti pociťuje nedostatek kvalitních rukopisů, které v řadě případů nesplňují základní obsahové ani formální požadavky definované v Pokynech pro autory. Podíl původních článků v AIM kolísá kolem 10 % a existuje reálné riziko vyřazení časopisu z indexování v některých uváděných databázích, pokud bude dosavadní trend pokračovat. Řešení není snadné ani okamžité, zájem o vědeckou činnost a rozvoj akademické anesteziologie je obecně nízký, přestože jde o jeden z klíčových faktorů rozvoje oboru a jeho uznání jak mezi ostatními odbornostmi, tak v akademické rovině [1]. Bez přiměřené vědecké úrovně a výzkumu náš obor bude vnímán ostatními odbornostmi vždy „méněcenně“, přestože v rovině každodenní medicíny se bez něj naprostá většina oborů v plném slova smyslu neobejde.

Pro chod časopisu je kromě obsahové stránky důležitá i ekonomika. Požadavek obou odborných společností (ČSARIM a ČSIM) je jednoznačný, udržet nezáporný hospodářský výsledek časopisu. Časopis AIM je financován pouze ze dvou zdrojů – jedním je předplatné, druhým příjmy z inzerce. V současnosti AIM vychází šestkrát ročně, všichni předplatitelé ho dostávají v tištěné podobě poštou a zároveň mají heslem chráněný přístup k elektronické verzi na webu www.prolekare.cz.

Chceme-li náš časopis ve stávající pozici (s uvedenou indexací) nejen uchovat, ale případně jej trvale rozvíjet směrem k respektovanému periodiku i pro vědeckou komunitu, stojíme před řadou rozhodnutí, jak dál. Primární bude samozřejmě otázka, zda má naše odborná komunita na to, aby udržela časopis nejenom jako edukační medium s přehledovými články, ale i jako cílový časopis pro výsledky domácího oborového výzkumu. Jsme schopni naplnit časopis při jeho stávajícím počtu šest výtisků ročně požadovaným podílem původních prací v náležité kvalitě? S ekonomikou časopisu souvisejí pak další otázky – má být časopis vydáván nadále v tištěné podobě, má či nemá být předplatné povinnou součástí členství v ČSARIM, případně ČSIM? Jaká má být výše předplatného, aby časopis byl nezávislý na podpoře komerčních subjektů, která se každoročně snižuje? Obdobné problémy řeší či řešila řada zemí, resp. odborných společností. Obě naše odborné společnosti a redakční radu časopisu tato diskuse čeká a nový výbor ČSARIM se danými tématy velmi pravděpodobně zabývat bude, účast členů ČSARIM a čtenářů AIM bude v této diskusi nezastupitelná.

Odborný časopis je do určité míry symbolem – symbolem vyspělosti oboru, jeho schopnosti se rozvíjet, přispívat k odbornému poznání medicíny, symbolem i toho, že jsme lékařský obor anesteziologie a intenzivní medicíny, a nikoliv „jen“ servis anestezie (jen pro zajímavost – obdobná debata o významu akademické anesteziologie proběhla před řadou let v USA, a to přesto, že časopis Anesthesiology patří mezi špičková oborová světová periodika).

Rozdíl mezi pojmy „anestezie“ a „anesteziologie“ je na první pohled sice subtilní a pro některé z nás možná nedůležitý, ve své podstatě je ale rozdíl zásadní, s obrovským významem pro náš obor a jeho budoucnost [1]. Redakční rada může opakovaně vyzývat k zasílání prací, ale řešení je jinde – zvyšující se podíl lékařů oboru AIM se zájmem o výzkum, motivace nastupující generace jejími mentory, přednosty a primáři. Jaká je/bude naše odborná komunita, takový je/bude náš časopis.

9. 12. 2018

prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA

vedoucí redaktor AIM

e-mail: milan.adamus@seznam.cz

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

zástupce vedoucího redaktora AIM

e-mail: cernyvla1960@gmail.com

doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

zástupce vedoucího redaktora AIM

e-mail: jiri.malek@fnkv.cz


Zdroje

1. Černý V. Akademická anesteziologie – pro koho je důležitá? Anest intenziv Med. 2015;2:69–71.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2018 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×