Volba způsobu anestezie – celková a/nebo regionální


Autoři: V. Černý
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ;  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ;  Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové ;  Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada ;  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci ;  Králové
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 28, 2017, č. 2, s. 139-140
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Atestační otázky oboru anesteziologie a intenzivní medicína

1. Vymezení otázky a struktura problematiky/tématu

2. Důležité body

3. Reference, užitečné odkazy a zdroje apod.

1. VYMEZENÍ OTÁZKY A STRUKTURA PROBLEMATIKY/TÉMATU

 • Jedna ze základních rolí anesteziologa – formulace plánu anesteziologické péče (AP), který reflektuje:
  • preference pacienta
  • kompetence anesteziologa
  • dosažení optimálních podmínek pro provedení výkonu, kde je požadována AP
  • podmínky a možnosti zdravotnického zařízení.
 • Základní východiska pro rozhodování o volbě způsobu anestezie:
  • žádná technika nemůže být považována za absolutně lepší než jiná
  • dosažení co nejlepšího klinického výsledku anestezie (tj. absence komplikací spojených s AP, spokojenost pacienta) je determinována více osobou anesteziologa než zvolenou technikou
  • reference pacienta je důležitá, ale bezpečnost zvolené techniky musí mít přednost před komfortem pacienta.
 • Základní cíle anestezie v kontextu otázky „volba způsobu anestezie“:
  • dosáhnout co nejnižší možné morbidity a mortality v souvislosti se zvolenou technikou a operačním výkonem
  • minimalizovat negativní efekty zvolené techniky
  • zajistit co nejlepší operační podmínky pro chirurga
  • dosáhnout co nejlepší analgezie s minimem nežádoucích účinků jak v průběhu výkonu, tak v pooperačním období
  • dosáhnout maximální možné spokojenosti pacienta.
 • Anesteziologické techniky a jejich vyhodnocení:
  • celková anestezie
   • výhody a nevýhody
   • možnosti a limity
  • centrální blokáda
   • výhody a nevýhody
   • možnosti a limity
  • regionální blokáda
   • výhody a nevýhody
   • možnosti a limity
  • monitorovaná anesteziologická péče
   • výhody a nevýhody
   • možnosti a limity.
 • Příklady a kritické vyhodnocení možných způsobů anestezie např. u:
  • náhrady kyčelního/kolenního kloubu
  • karotické endarterektomie
  • císařského řezu.

2. DŮLEŽITÉ BODY

 • Rozhodující faktory ovlivňující volbu anestezio­logické techniky jsou:
  • povaha výkonu
  • kompetence anesteziologa
  • preference pacienta
  • podmínky pracoviště
 • Zásadní role informovaného souhlasu a pohovoru s pacientem
 • Výhody a nevýhody konkrétních anesteziologických technik u vybraných výkonů

SOUHRN

 • Obecně platí, že pro anesthesia-related outcome je rozhodující osoba anesteziologa a nikoliv zvolená technika.
 • Výsledky studií srovnávající různé techniky ane­stezie/analgezie pro identické typy operačních výkonů nelze univerzálně extrapolovat.
 • Preference pacienta je zásadní faktor při volbě způsobu anestezie.

3. REFERENCE, UŽITEČNÉ ODKAZY A ZDROJE APOD.

 • Literatura na vyžádání u autora článku.

Do redakce došlo dne 3. 2. 2017.

Do tisku přijato dne 5. 2. 2017.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

cernyvla1960@gmail.com


Služba redakce časopisu lékařům v předatestační přípravě

Lékaři bez atestace mohou zasílat své dotazy k atestačním otázkám přímo na adresu cernyvla1960@gmail.com, vaše dotazy budou zodpovězeny obvykle do 72 hodin, jen výjimečně déle. Na stejnou adresu rovněž zasílejte otázky, o jejichž zpracování máte přednostně zájem.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se