Volba způsobu anestezie – celková a/nebo regionální


Autoři: V. Černý
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ;  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ;  Centrum pro výzkum a vývoj, Fakultní nemocnice Hradec Králové ;  Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, Dalhousie University, Halifax, Canada ;  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci ;  Králové
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 28, 2017, č. 2, s. 139-140
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Atestační otázky oboru anesteziologie a intenzivní medicína

1. Vymezení otázky a struktura problematiky/tématu

2. Důležité body

3. Reference, užitečné odkazy a zdroje apod.

1. VYMEZENÍ OTÁZKY A STRUKTURA PROBLEMATIKY/TÉMATU

 • Jedna ze základních rolí anesteziologa – formulace plánu anesteziologické péče (AP), který reflektuje:
  • preference pacienta
  • kompetence anesteziologa
  • dosažení optimálních podmínek pro provedení výkonu, kde je požadována AP
  • podmínky a možnosti zdravotnického zařízení.
 • Základní východiska pro rozhodování o volbě způsobu anestezie:
  • žádná technika nemůže být považována za absolutně lepší než jiná
  • dosažení co nejlepšího klinického výsledku anestezie (tj. absence komplikací spojených s AP, spokojenost pacienta) je determinována více osobou anesteziologa než zvolenou technikou
  • reference pacienta je důležitá, ale bezpečnost zvolené techniky musí mít přednost před komfortem pacienta.
 • Základní cíle anestezie v kontextu otázky „volba způsobu anestezie“:
  • dosáhnout co nejnižší možné morbidity a mortality v souvislosti se zvolenou technikou a operačním výkonem
  • minimalizovat negativní efekty zvolené techniky
  • zajistit co nejlepší operační podmínky pro chirurga
  • dosáhnout co nejlepší analgezie s minimem nežádoucích účinků jak v průběhu výkonu, tak v pooperačním období
  • dosáhnout maximální možné spokojenosti pacienta.
 • Anesteziologické techniky a jejich vyhodnocení:
  • celková anestezie
   • výhody a nevýhody
   • možnosti a limity
  • centrální blokáda
   • výhody a nevýhody
   • možnosti a limity
  • regionální blokáda
   • výhody a nevýhody
   • možnosti a limity
  • monitorovaná anesteziologická péče
   • výhody a nevýhody
   • možnosti a limity.
 • Příklady a kritické vyhodnocení možných způsobů anestezie např. u:
  • náhrady kyčelního/kolenního kloubu
  • karotické endarterektomie
  • císařského řezu.

2. DŮLEŽITÉ BODY

 • Rozhodující faktory ovlivňující volbu anestezio­logické techniky jsou:
  • povaha výkonu
  • kompetence anesteziologa
  • preference pacienta
  • podmínky pracoviště
 • Zásadní role informovaného souhlasu a pohovoru s pacientem
 • Výhody a nevýhody konkrétních anesteziologických technik u vybraných výkonů

SOUHRN

 • Obecně platí, že pro anesthesia-related outcome je rozhodující osoba anesteziologa a nikoliv zvolená technika.
 • Výsledky studií srovnávající různé techniky ane­stezie/analgezie pro identické typy operačních výkonů nelze univerzálně extrapolovat.
 • Preference pacienta je zásadní faktor při volbě způsobu anestezie.

3. REFERENCE, UŽITEČNÉ ODKAZY A ZDROJE APOD.

 • Literatura na vyžádání u autora článku.

Do redakce došlo dne 3. 2. 2017.

Do tisku přijato dne 5. 2. 2017.

Adresa pro korespondenci:

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

cernyvla1960@gmail.com


Služba redakce časopisu lékařům v předatestační přípravě

Lékaři bez atestace mohou zasílat své dotazy k atestačním otázkám přímo na adresu cernyvla1960@gmail.com, vaše dotazy budou zodpovězeny obvykle do 72 hodin, jen výjimečně déle. Na stejnou adresu rovněž zasílejte otázky, o jejichž zpracování máte přednostně zájem.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2017 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se