K tekutinové léčbě hospitalizovaných dospělých pacientů


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 28, 2017, č. 2, s. 143-144
Kategorie: Stanovisko výboru ČSIM

Nitrožilní podávání tekutin představuje jeden z nejčastějších léčebných postupů u hospitalizovaných pacientů. Přestože jde o široce používaný postup, je spojen s řadou rizik jak z pohledu způsobu podávání tekutin, tak z pohledu volby roztoků. Nesprávná tekutinová terapie může přímo ovlivnit individuální klinický výsledek pacienta (tzv. patient-centered outcome). Údaje o podávání tekutinové terapie u hospitalizovaných pacientů v České republice (ČR) chybí, k dispozici jsou údaje (www.sukl.cz) o množství distribuovaných infuzních roztoků do zdravotnických zařízení, ze kterých vyplývá vysoký podíl spotřeby 0,9% roztoku NaCl (tzv. fyziologický roztok, F1/1) v ČR. Současný stav vědeckého poznání přináší údaje o zvýšeném riziku v souvislosti s podáváním tzv. nebalancovaných roztoků, zejména jsou-li podávány ve větším množství (jakkoliv pojem “větší množství“ nelze přesně definovat).

S ohledem na existenci rizik spojených s tekutinovou terapií, současný stav vědeckého poznání, existující vysokou spotřebu fyziologického roztoku v ČR a ve snaze zvýšit bezpečnost podávané tekutinové terapie pro hospitalizované pacienty výbor České společnosti intenzivní medicíny přijal 19. 1. 2016 návrh k formulování zásad bezpečné tekutinové terapie s využitím medicíny založené na důkazech.

Zásady bezpečné tekutinové terapie u dospělých hospitalizovaných pacientů

 1. Infuzní roztok je nutno považovat za léčivý přípravek, jeho podání musí předcházet pečlivé klinické vyhodnocení individuálních potřeb pacienta a stanovení cílů pro jeho podání (typ roztoku, dávka, rychlost podání, monitorování účinku, vyhodnocení potřeby pokračovat v léčbě).
 2. Lékař ordinující tekutinovou terapii musí znát složení používaného infuzního roztoku.
 3. Infuzní roztoky se liší složením elektrolytů, typem pufrovací složky a tonicitou. Cílem je použití roztoků s nejmenším potenciálem negativně ovlivnit homeostázu.
 4. Volba tekutinové terapie musí reflektovat aktuální klinické cíle individuálního pacienta. Jednotlivé cíle tekutinové terapie a jejich dosažení musí být v přiměřených intervalech vyhodnocovány.
 5. Nejčastější cíle tekutinové terapie jsou:
  • a) náhrada akutní ztráty cirkulujícího objemu (tekutinová resuscitace),
  • b) posouzení reakce oběhu na tekutiny (fluid responsiveness, tekutinová výzva),
  • c) cílená korekce homeostázy – korekce deficitu extracelulární a/nebo intracelulární tekutiny (např. ztráty tekutin/elektrolytů zažívacím traktem, močí nebo pocením, redistribuce tekutin v organismu apod.),
  • d) prevence průběžných ztrát při nemožnosti dosažení požadovaného příjmu tekutin/elektrolytů perorální cestou nebo jinou cestou s využitím zažívacího traktu.
 6. Rozdílné krystaloidní roztoky mají odlišný vliv na tělesnou homeostázu a potenciálně i na fyziologické funkce. Míru vlivu determinuje objem podaného roztoku.
 7. Roztok F1/1 obsahuje vysokou koncentraci chloridů ve srovnání s plazmou. Hyperchlorémie je spojena s rizikem:
  • a) rozvoje metabolické acidózy,
  • b) ovlivnění funkce ledvin (snížení glomerulární perfúze a filtrace, zvýšení energetických nároků exkreční funkci ledvin).
 8. Balancované krystaloidní roztoky se svým složením více blíží fyziologickému složení krevní plazmy. Vzhledem k riziku navození iatrogenní hyperchlorémie by pro účely tekutinové resuscitace a hrazení průběžných ztrát měly být preferovány balancované krystaloidní roztoky před roztokem F1/1. Preferenci konkrétního typu balancovaného roztoku nelze formulovat.
 9. Balancované krystaloidní roztoky by měly být preferovány před roztoky F1/1 i v indikaci udržovací infuze. Pokud stav vyžaduje pokračování v udržovacích infuzích, je u pacientů bez možnosti perorálního příjmu vhodné doplnit roztoky glukózy v dávce 50–100 g/den za účelem prevence rozvoje ketózy z hladovění (Upozornění: uvedené množství glukózy nepokrývá nutriční potřeby pacienta).
 10. Roztoky glukózy jsou zdrojem tzv. volné (bezsolutové) vody, ale z indikace udržovací infuze musí být používány s opatrností vzhledem k riziku rozvoje hyponatrémie, zejména u starších pacientů. Tyto roztoky nejsou vhodné pro resuscitaci nebo náhradu průběžných ztrát (vyjma situací ztrát volné vody, např. u pacientů s diabetes insipidus).
 11. Roztoky F1/1 je vhodné použít např. u stavů provázených metabolickou alkalózou způsobenou ztrátou chloridů (zvracení, gastrická drenáž) nebo u stavů s nitrolební hypertenzí.
 12. Při používání roztoků F1/1 je doporučeno pravidelně monitorovat hladinu chloridů a acidobazické rovnováhy. V případě rozvoje hyperchlorémie a acidózy je vhodné přehodnocení volby roztoku.

Stanovisko vypracovali (abecedně):

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM (editor)

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA předseda výboru ČSARIM

datum schválení stanoviska výborem ČSARIM: 6. 9. 2016

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM předseda výboru ČSIM

datum schválení stanoviska výborem ČSIM: 6. 9. 2016


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se